Aktualijos

Darbo partijos byla – politinė, partinė, kriminalinė

Written by admin · 1 min read

Seimo laikinoji tyrimo komisija, spręsianti, ar siūlyti Seimui leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn tris Darbo partijos atstovus – Viktorą Uspaskichą, Vytautą Gapšį ir Vitaliją Vonžutaitę – girdi šių atstovų tvirtinimą, kad byla esanti politinė, neva dėl to neliečiamybė neturi būti naikinama. Ar tokie argumentai nepaveiks ir kai kurių apie politiką mažai nutuokiančių komisijos narių?

Jei kas paklaustų mūsų Seimo narių, diplomatų, valstybės pareigūnų bei kitų politikais save laikančių asmenų, kas yra tauta, valstybė, politika, demokratija, pilietinė visuomenė, kuo skiriasi politinė veikla nuo partinės

veiklos, sulauktume įvairiausių atsakymų, tarp jų – ir vertų televizijos laidos „Klausimėlis“. Besiklausant daugelio aukštus postus valstybėje užimančiųjų kalbų, susidaro įspūdis, kad ne visi jie šias sąvokas supranta. Kad p. Uspaskichas ir kiti įtariamieji politikos sąvokos nesupranta – akivaizdu. Tenka trumpai jiems paaiškinti.
 
Politika yra valstybės institucijų, politinių ir visuomeninių organizacijų bei atskirų piliečių siekiai ir veiksmai, nukreipti į valstybės reikalų tvarkymą. Trumpai tariant, politika yra valstybės reikalų tvarkymas, kurį vykdo ne vien valstybinės institucijos ir politinės organizacijos, bet taip pat ir visuomeninės organizacijos bei atskiri asmenys. Jei demokratinę valstybę palyginsime su dideliu ūkiu, tai politiką turėsime prilyginti ūkininkavimui, ūkio šeimininką – pilietinei visuomenei (ne valdžios institucijoms!), valdžias – pilietinės visuomenės samdomiems tarnams. 

Taigi, iškart vienareikšmiškai galima atsakyti, kad ši byla yra politinė, nes žeidžia valstybės reikalų tvarkymą, kenkia pozityviai valstybės raidai, trikdo valstybės tvirtinimą. Įtarimai kriminaliniais nusikaltimais, sukčiavimu tik atskleidžia politinės bylos esmę. Todėl bylos politinis motyvas ne lengvina įtariamųjų padėtį, o dar labiau sustiprina poreikį naikinti neliečiamybę.
 
Drauge ši byla yra ir partinė, nes partinė veikla yra politinės veiklos dalis, o dėl jos yra pareikšti rimti įtarimai, susiję su kriminaliniais nusikaltimais.
 
Apie kriminalinius bylos aspektus visuomenė žino pakankamai, nes Darbo partijai keliami kaltinimai dėl jos finansavimo kilmės, mokesčių nemokėjimo, rinkėjų papirkinėjimo plačiai nušviesti žiniasklaidoje.

 llks.lt