Aktualijos

Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų  

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

 P   R   A   Š   Y   M   A   S   Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento  Antano Smetonos metais  

 Vilnius, 2017-01-04

2019 m. sukanka  100  metų, kai buvo išrinktas pirmasis  po ilgų amžių  atkurtos Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Antanas Smetona visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos valstybei: 1905 m.dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje, pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti  Centro komiteto I vicepirmininkas, pirmininkas, 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje  Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku, 1918.02.16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, redagavo įvairius  – ,, Viltį“,

,, Vairą“, ,, Lietuvos Aidą“  ir kt. leidinius, Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės  filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką, Lietuvos universitetas docentas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. Po nevykusio Prezidento  K. Griniaus valdymo ir kilusios bolševikinės anarchijos, 1926.12.19  vėl išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, juo perrenkamas 1931 ir 1938 metais. Prezidentu išbuvo iki  sovietinės okupacijos 1940.06.15.

 Antano Smetonos veikla Lietuvos valstybei     1917 – 1940 m. buvo išskirtinė.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  prašo Seimą paskelbti 2019 metus Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais, parengti valstybinę programą ir numatyti lėšas programai įgyvendinti.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas   G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Sąjūdžio narys   R. Kupčinskas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,     G. Adomaitiss  611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,

  1. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com

 

 

 

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA