Aktualijos

Dėl 2020 metų biudžeto

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Dainiui Gaižauskui

LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto Pirmininkui Valiui ĄžuoluiLR Seimo audito  komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo antikorupcijos komisijos Pirmininkui Dariui Kaminskui

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

DĖL 2020 m.  LIETUVOIS  BIUDŽETO           Vilnius,  2019-11-06

            Partijos ir partiečiai eidami į politiką stengėsi pasižadėti gerų darbų, veiklios politikos ir spręsti gyventojų ekonomines ir socialines problemas. Parengiamos net strategijos ir bandoma jas įteisinti svarstant biudžetą.

            Seime įsisiūbavo 2020 metų biudžeto svarstymo procedūros.

Jo Ekscelencija LR Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė prioritetus DĖL GEROVĖS  VALSTYBĖS, o  LR Seimas atlieka daug darbų DĖL ATEITIES LIETUVOS kūrimo.

AIŠKĖJA, kad visų pageidavimams patenkinti LĖŠŲ TRŪKSTA. Seime vyksta žūtbūtinė kova dėl kiekvienos programos, dėl kiekvieno euro.

ŽINOMA, kad milijardais eurų rinkoje funkcionuoja nelegalių ir kontrabandinių prekių ir paslaugų, kad apyvartoje cirkuliuoja  neapskaityti milijardai eurų, kad tobulai veikia vokelių sistema, kad  pagal korupcijos lygį Lietuva yra tarp pirmaujančių valstybių pasaulyje. 

Anksčiau politikai kasmet prisiimdavo įsipareigojimus ištraukti iš šešėlio milijardą litų – NEAIŠKU kiek litų ištraukė nuo įsipareigojimų pradžios. SUNAIKINUS litą nebesigirdi oficialių įsipareigojimų dėl EURŲ ištraukimo iš šešėlio.

2017 spalį Seimas pavedė   Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) atlikti parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. 

2018 birželį Seimas 88 balsais pritarė NSGK-to  išvadoms. Buvo tikimasis, kad  bus siekiama paskelbti politikų ir verslo vadovų sąsajas dėl neskaidrių veiksmų panaudojant Europos Sąjungos ir Lietuvos lėšas, kad kaltininkai bus išaiškinti ir  patraukti atsakomybėn, kad bus  padengti nuostoliai valstybei.  

2019-04-15 televizijos laidoje „Nuoga tiesa“ Seimo biudžeto ir finansų  komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas  aiškino, kad nuostoliai nuo krizės pradžios gali būti apie 15-20 mlrd. eurų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas tvirtino, kad dėl korupcijos Lietuva  kasmet prarado maždaug po 4, 5 mlrd. eurų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pagal Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimus 2014 metais tarp labiausiai Lietuvos korumpuotų institucijų LR SEIMAS UŽĖMĖ ANTRĄJĄ VIETĄ. Įdomiausiai yra tai, kad ši prizinė Seimo vieta nuo Lietuvos žmonių buvo slepiama. Manytina, kad Seime veikė ištisos grupuotės politikų ir verslininkų susaistytų korupciniais ryšiais. Matyt todėl  Seimas visą praėjusį laikotarpį nesiėmė jokių iniciatyvų ir veiksmų KATASTROFIŠKOMS aplinkybėms išaiškinti ir paskelbti. 

 

YPATINGOMS priemonėms atlikti valstybė sutelkia specialias pajėgas:

  1. Kai 240 policininkų padėjo antstolei S. Vaicekauskienei ir advokatui G. Černiauskui atimti Deimantę Kedytę iš globėjų ir perduoti L. Stankūnaitei, kad  Klonio gatvės šturmas suskaidytas į dešimtis bylų, kad  RUOŠIAMASI  ant ešafoto užvesti N. Venckienę.
  2. DĖKOJAME spec. agentams, tyrėjams, prokurorams, kurie suėmė Šiaulių policininkus susibūrusius į nusikalstamą susivienijimą, teisėjų – advokatų – verslininkų sindikatą, visą Kauno apskrities komisariato vadovybę ir Ginklų fondo saugotojus.

PRISIMINKIME, kad iki šiol neaiškūs Sąjūdžio apyaušryje  daugybės  Ignalinos atominės ir Kronio hidroakumuliacinės elektrinių statybinių medžiagų, reaktorių, turbinų, agregatų, komplektuojančių medžiagų likimai. Anų laikų nuostolius savotiškai suprantame,  bandome pamiršti ir paaiškinti kaip švarios Lietuvos kūrimą. 

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko daug darbų aiškinantis neskaidrius politikų ir verslininkų santykius. NSGK IŠVADAS PATVIRTINO SEIMAS. Didelį tyrimą atliko Seimo biudžeto ir finansų  komitetas. TYRIMAI ir IŠVADOS turėtų būti paviešintos visuomenei,  parengtos priemonės, o KALTININKAI turėtų būti išaiškinti, patraukti atsakomybėn ir išieškota žala.

Didžiai gerbiamas  Seime, suprasdami ir palankiai vertindami Seimo atliktus darbus dėl neskaidrių  politikų,   verslininkų ir bankų santykių  PRAŠOME,  kad parlamentinės partijos įvertintų savo narių ir institucijų veiklą ir įtaką negatyviems reiškiniams,  įsipareigotų patraukti atsakomybėn prasižengėlius ir pareikalautų atlyginti patirtą žalą, kuri siekia maždaug LIETUVOS VIENERIŲ METŲ BIUDŽETĄ. Šiems svarbiems ir kilniems darbams atlikti turėtų būti pakviesta Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Lietuvos policija, Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba, Profsąjungos, Ekskomisarų biuras, nukentėję institucijų reorganizacijų metu, privatūs detektyvai. TIKĖTINA, KAD BUS NUSTATYTI KALTININKAI ir  SURASTA DAUG PINIGŲ. 

Tada galima bus įgyvendinti daugybę priemonių DĖL GEROVĖS VALSTYBĖS ir  DĖL ATEITIES LIETUVOS kūrimo bei rinkiminiams įsipareigojimams įgyvendinti. 

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas     H. Martinkėnas

Tarybos narys   S. Žilinskas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com