Aktualijos

DĖL INFORMACIJOS VIEŠOJE ERDVĖJE IŠSAUGOJIMO

Written by Redakcija · 2 min read

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBAI

LR Seimo nariams – Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyviams:

Mindaugui Puidokui

Nagliui Puteikiui

Sauliui Skverneliui

Ingridai Šimonytei

PAREIŠKIMAS DĖL INFORMACIJOS VIEŠOJE ERDVĖJE IŠSAUGOJIMO

2019-02-21 Vilnius           LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr.480 patvirtino bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms (Aprašą). Iki 2019-01-09 šis teisės aktas keistas 23 kartus, šiuo metu galioja suvestinė redakcija 2019-01-12 – 2019-06-30. Šio nutarimo 3-iame punkte nurodyta: „Pavesti: 3.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetui kartą per metus, konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų būklės analizę ir kasmet iki liepos 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai šios analizės rezultatus“.

Yra pagrindas manyti, kad šis Vyriausybės nutarimas bent Kauno mieste nevykdomas. 2015 m. Kauno miesto savivaldybės meru tapus Visvaldui Matijošaičiui, buvo sunaikinta  buvusi Kauno miesto savivaldybės internetinė svetainė. Į prašymus išsamiai informuoti, kodėl tai padaryta ir kas yra šios reformos iniciatoriai, meras V. Matijošaitis neatsakė. Į 2016-09-19 d. raštą  merui Nr. AK2- 140 atsakęs administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Rabačius, nurodė: „Pažymėtina, kad senoji svetainė yra neatnaujinama nuo 2015-11-27 d., ji nepalaikoma ir naujausių interneto naršyklių“. Analogiškai į 2017-01-04 d. raštą Nr. R12-59 atsakė administracijos E.paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas V. Augonis: „Esama (naujoji) internetinė svetainė buvo sukurta pagal savivaldybės sudarytą „Internetinio tinklalapio www.kaunas.lt dizaino ir tinklalapio šablono sukūrimo ir turinio valdymo sistemos pritaikymo paslaugų teikimo“ sutartį.             Buvusioji (senoji) svetainė yra neatnaujinama nuo 2015-11-27 d., nes „Vystantis informacinėms technologijoms, ji nebeatitiko šios dienos poreikių: pasenęs svetainės dizainas, nebuvo pritaikyta mobiliems įrenginiams, nepalaikė naujausių naršyklių įskiepių, buvo sunku administruoti ir t.t.)“ “.

Manome, kad šiais veiksmais sąmoningai buvo sunaikinta viešai sklebiama informacija apie visą Kauno miesto savivaldybės veiklą nuo internetinės svetainės sukūrimo iki 2015 metų balandžio mėn.. Tuo pa­žeidžiama LR Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­nio reikalavimas, kad ne­tu­ri bū­ti kliu­do­ma ieško­ti, gau­ti, skleis­ti in­for­ma­ci­ją bei idė­jas, LR Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ap­ri­bo­jant in­for­ma­ci­jos lais­vę ir tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją iš savivaldybės ins­ti­tu­ci­jos. Nesunku įsitikinti, kad  nuo  2015 m. esama (naujoji) Savivaldybės internetinė svetainė neatitinka Aprašo tikslo – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, reguliarų informacijos atnaujinimą.               Pagrįstai manome, kad šie įstatymų pažeidimai padaryti sąmoningai, siekiant nuslėpti informacija, kuri gali būti susijusi ir su neteisėtais savivaldybės ar jos atstovų veiksmais, priimtais sprendimais, už ką, visų pirma, atsakingas meras V. Matijošaitis. Tai sudaro prielaidas ir korupcijos slėpimui.

Ši situacija žinoma ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nariams, kurie yra LSDP, TS-LKD, Liberalų sąjūdžio partijų nariai, tačiau ir jiems tai tinka galimai dėl jų interesų. Tačiau šių politinių partijų nariai Seime buvo įregistravę Seimo rezoliuciją „Dėl Sauliaus Skvernelio įvykdytų Lietuvos teisės aktų pažeidimų bei galimo priesaikos sulaužymo“ projektą (Nr. XIIIP-2774), kuris buvo pateiktas neeiliniame Seimo posėdyje 2018 m. spalio 23 d. Principingumas turi būti be išimčių.

Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės sunaikinimas nėra vienetinis atvejis. Ne tik savivaldybės, jų įmonės bei tarnybos, bet ir valstybės institucijos, įstaigos bei įmonės keičia internetines svetaines, neišsaugodami ankstesnėse internetinėse svetainėse skelbtą informaciją. Tuo ne tik pažeidžiamas viešas interesas, bet ir gali būti negrįžtamai ir sąmoningai sunaikinta visuomenei svarbi informacija.

Todėl kreipiamės į Jus ir prašome skubos tvarka priimti LR Seimo nutarimą, kuriuo būtų užtikrinamas LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, LR Visuomenės informavimo įstatymo ir LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimų įgyvendinimai, įpareigojant savivaldybes ir jų tarnybas bei įmones, valstybės institucijas, įstaigas ir įmones užtikrinti visuomenei laisvą prieigą prie visų veišai sklebtų duomenų, o nesant tam technologinių sprendimų, šią prarastą informaciją atstatyti pagal pirminius šaltinius ir pasklebti naujose jų naudojamose interentinėse svetainėse.

Internetinių svetainių šiuolaikiškumas nėra pagrindas pažeisti Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus. 

Pagarbiai,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras              Zigmas Vaišvila

zigmas.vaisvila@lrs.lt

Karolis Bruder

 karolisbruder@gmail.com