Aktualijos

Dėl Jūsų tinklapyje skelbiamo anoniminio straipsnio…

Written by admin · 2 min read

Dėl Jūsų tinklapyje skelbiamo anoniminio straipsnio, kuriame neegzistuojantys dalykai pateikiami kaip faktai , o tada jau iš jų daromos baisios išvados

Jūsų tinklapyje skelbiamas anoniminis straipsnis (pasirašytas slapyvardžiu): https://www.biciulyste.com/index.php/tevyne-musu/7239-kas-yra-kas Gaila, kad nesuteikiate galimybės Jūsų tinklapio skaitytojams komentuoti šio straipsnio. Todėl rašau Jums el.paštu: https://www.biciulyste.com/index.php/redakcija

Negaliu tylėti, kai matau neteisybę. O kai anoniminis arba slapyvardžiu besidangstantis autorius TYČIA SKLEIDŽIA NESĄMONES, tai tuo labiau tylėti negaliu. Pvz. kad Daujotytė pasisakė už tai, kad lietuvės keistų pavardes, ar tuo labiau pati pasikeitė pavardė į Daujotę yra kliedesiai.

Tokie patys kliedesiai yra čia:“O kur tuos 4 metus slapstėsi D.Kuolys, kad nei vienu žodeliu neužtarė pedofilų aukų?” Darius Kuolys revoliucinius bruzdėjimus prieš neteisingumą pradėjo ne Klonio gatvėje ir ne po Garliavos šturmo, o žymiai anksčiau t.y. po Gintaro Beresnevičiaus nužudymo policijos automobilyje 2006 m.:organizavo peticijas. Deja, valstybės vadovai ir teisėsaugos šulai išmetė tas peticijas į šiukšlių dėžę. Todėl po Vytauto Pociūno nužudymo D.Kuolys ėmėsi efektyvesnio metodo – piliečių sueigų, akcijų. Gyvenimas parodė, kad tai taip pat nepadeda pasiekti jokio teisingumo, nes tiek tada, tiek dabar (per abu Garliavos šturmus) valdžia į tai atsakė Lukašenkos stiliaus represijomis, kurių principas: MITINGAS – TAI KONSTITUCINĖ TEISĖ, KURI YRA ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS, BAUDŽIAMAS KAIP KRIMINALINIS NUSIKALTIMAS.Todėl, matyt, neliko jokio kito kelio, kaip tik steigti partiją ir eiti kartu su kitomis, demokratinėmis jėgomis kartu imti Seimo vienmandatėse ir daugiamandatėje. Nes peticijos ir mitingai nepadeda pasiekti teisingumo.

Dar pažiūrėkim kitas nieko bendro su tikrove turinčias pastraipas:“Kokius „Trojos arklius“ jis šėrė žydo Sorošo 200 milijonų?! Ar tik ne priešingoje barikadų pusėje, kurdamas visokias „Tolerantų“, „Lygių galimybių“ ir kitokias homoseksualų priedangines organizacijas?! Tai gal jam derėtų pasivadinti „Lygių galimybių Lietuvoje sąrašu“? Nes Lietuvos žmonės už Kedį! Jį lietuviai išreitingavo antruoju po Prezidentės, o ne gėjus, tolerantus ar jų teisių kontrolierius. O juo labiau – ne Atviros Lietuvos Fondo vadovą, buvusį kultūros ministrą D.Kuolį.”
ALF-as padarytas monstru, o juk jis nei steigė paminėtas organizacijas, nei už jas agitavo. Tai darė kai kurie liberalai, bet ne ALF.

Gal tam tikra forma prie nežaboto nereguliuojamo laukinio kapitalizmo įdiegimo prisidėjo Laisvos rinkos institutas, bet niekaip ne ALF. ALF skaitino išsivadavimą iš postsovietinės sistemos Gruzijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje toje pačioje Rusijoje. Kai Putinas davė nurodymą atkirsti užsienio fondų paramą Rusijos nevyriausybinėms organizacijoms, prasidėjo centralizuotas tokių organizacijų, įskaitant Sorošo remtą ALF-ą, puolimas panašiomis klišėmis, kokią skaitau šiame anoniminiame straipsnyje.

Anoniminis autorius ar autorė sugebėjo vieną iš ALF-o DAUGELIO bendradarbių, KURIE STENGĖSI DĖL EUROPINIŲ LAISVIŲ, D.Kuolį paversti ALF-o direktoriumi, kas taip pat yra visiški kliedesiai, nes jis tokiu niekada nebuvo. Ką gi, žodžio laisvė – tai tikrai ta laisvė, nuomonių laisvė, už kurią agitavo ALF-as.

Bet kodėl platiname ne nuomones, o nesąmones ir kliedesius, kurie pateikiami kaip neva tikri faktai ir iš kurių daromos baisios išvados apie kenkėjišką Dariaus Kuolio veiklą?

Tokių anoniminių straipsnių pagrindinis tikslas – kad tik nesusitartų trys demokratinių permainų reikalaujantys blokai, serija.

Imkimės vienyti žmones, ieškokime jų darbuose gerų idėjų, gerų intencijų, vienykime demokratines jėgas.