Aktualijos

Dėl Kazio Škirpos atminimo niekinimo

Written by Redakcija · 2 min read

 Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Seimo nariams

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei   Fainai Kukliansky
Žiniasklaidai
    

 Dėl Kazio Škirpos atminimo niekinimo      Vilnius,   2019-07-16   

Nuo Sąjūdžio gimimo buvo atlikta daugybė darbų viešinant Lietuvos Laisvės kovų kelią. Surinkta tremčių medžiaga, išviešintas 1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimas, 1944-1953 metų Partizaninis karas, katalikų Bažnyčios kronika, 50 metų trukęs komunistinis Lietuvos genocidas. Buvo statomi paminklai ir suteikiami gatvių pavadinimai nusipelniusiems didžiavyriams, komunizmo ir nacizmo aukoms.

KONSTATUOJAME, kad 1998-02-04 Vilniaus miesto taryba sprendimu  Nr. 129 Vilniuje buvo pavadinta gatvė Lietuvos pulkininko, Vyčio ordino kavalieriaus, Birželio sukilimo prieš SSSR okupantus pagrindinio organizatoriaus, Laikinosios Lietuvos vyriausybės vadovo Kazio Škirpos alėjos vardu.

PRIMENAME, kad  Nachmanas Dušanskis ir šimtai panašių nuo sovietų invazijos pradžios ištikimai tarnavo NKGB, NMGB ir tarybinių partizanų daliniuose. Jie suiminėjo, šaudė, padėjo  tremti, dalyvavo KANIUKŲ žudynėse ir kitose egzekucijose. Žinios apie dušanskių tarnystę sovietams sklido po Lietuvą ir šiurpino žmones. 1996 Lietuvos generalinė prokuratūra paprašė Izraelio vyriausybės išduoti N. Dušanskį Lietuvos teisėsaugai.  Izraelis neišdavė budelio Lietuvai ir NETEISĖ  N. Dušanskio už nusikaltimus.

 2019-07-10 dieną Vilniaus  savivaldybės taryba svarstė klausimą dėl Kazio   Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimo.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad gatvės pavadinimo pakeitimo iniciatoriai ir ypatingai Vilniaus meras R. Šimašius įvairiausiais būdais niekino Kazio Škirpos veiklą, net tardami  „…mirusio šuns tampymu po asfaltą“. Nepateikdami jokių įrodymų  jie aiškina, kad Kazio Škirpos alėjos pavadinimas supriešino daugelį žmonių.  Visiems žinoma, kad R. Šimašius 2008-2012 metais buvo Lietuvos Teisingumo ministru .      

PAŽYMIME, kad  šimtatūkstantinės Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizacijos,   27 nevyriausybinių organizaciijų, padedančių stiprinti  Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus susivienijimas, Lietuvos  miestų ir rajonų Sąjūdžio, Tautininkų bei Lietuvos moterų lygos ir daugelis kitų  organizacijų  bei daugybė Lietuvos žmonių  teigiamai vertina  K.  Škirpos Lietuvos valstybingumo išsaugojimo veiklą ir kategoriškai nesutinka  keisti K. Škirpos  alėjos pavadinimą.

PASTEBIME, kad niekas pasaulyje  nebuvo iškėlęs K. Škirpai bylos ir nė vienoje valstybėje nebuvo teisiamas 1941 m. Birželio 22-28 d. Sukilimo  organizatorius  ir valstybės vadovas Kazys Škirpa.

ALĖJOS PAVADINIMO PAKEITIMO INICIATORIAI nepateikė nė vieno K. Škirpai  teisės pažeidimų argumentų, bet teisia sukilėlį.   Buvęs Teisingumo ministras ir dabartinis meras R. Šimašius turėtų žinoti, kad kaltę gali nustatyti tik teismai. Vilniaus meras ir jį palaikantys Škirpos priešininkai 2 kadencijas nėra vertinę DUŠANSKIŲ  nusikaltimų Lietuvai ir  jų įtakos Lietuvos žmonėms kovojusiems ir gynusiems Lietuvos Nepriklausomybę.

K. ŠKIRPOS NIEKINTOJAI tarybos posėdyje nenorėjo įsiklausyti į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro pateiktą informaciją ir istorikų teikiamus argumentus. Jie nenorėjo pripažinti, kad K. Škirpos iniciatyva 1941-06-22 d. buvo pradėtas sukilimas. Kad sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų. Kad sukilėliams nebuvo duotos užduotys naikinti žydų. Kad sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius. Kad sukilėlius teisė ir sovietai, ir naciai.

PRAŠOME JŪSŲ ĮSIGILINTI į K. Škirpos ir sukilėlių veiklą atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1941 birželio 22-28 d. ir  Laikinosios vyriausybės 1941-06-23 paskelbtą Deklaraciją ir neleisti R. Šimašiui ir jo pasekėjų grupuotei, pažeidžiant teisės, aktus niekinti sukilimo iniciatoriaus ir Lietuvos vadovo atminimą.   

PASTEBIME, kad R. Šimašius su savo grupuote stengiasi niekinti K. Škirpos atminimą ir deda milžiniškas pastangas skaldyti ir  supriešinti Lietuvos žmones.

2019-07-10 d. vykęs mitingas prie Vilniaus savivaldybės pasmerkė mero R. Šimašiaus ir jo bendraminčių deputatų iniciatyvas pervadinti K. Škirpos alėjos pavadinimą.

MES, LAISVĖS KOVŲ DALYVIAI IR NEPRIKLAISOMYBĖS GYNĖJAI PAŽYMIME, KAD KAZYS ŠKIRPA ATLIKO MILŽINIŠKĄ DARBĄ ATKURIANT IR GINANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ KOVOSE SU SOVIETINIAIS IR NACISTINIAIS PAVERGĖJAIS. TODĖL JO ATMINIMUI ĮAMŽINTI K. ŠKIRPOS ALĖJOS PAVADINIMAS TURI BŪTI IŠSAUGOTAS.

PRAŠOME jūsų apginti Kazio  Škirpos nuopelnus Lietuvai bei atminimą ir neleisti Vilniaus savivaldybės tarybai pakeisti K. Škirpos  alėjos pavadinimo.

 

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius 

Lietuvos moterų lygos pirmininkė   Ona Voverienė 

1990-1995 metų Vilniaus miesto tarybos narys   Vladas Turčinavičius

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus

skyriaus  tarybos pirmininkas  Petras Gvaizdauskas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos įgaliota narė Astra Genovaitė Astrauskaitė

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio pirmininkas  Vaidotas Jakubonis

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com