Tėvynė mūsų

Romuva žada kreiptis į Europos Žmogaus teisių teismą

Written by Redakcija · 1 min read

Senovės baltų religinė bendrija „Romuva“, nesutikdama su birželio 27 dieną Seimo priimtu sprendimu nepripažinti šios bendruomenės, kviečia pasirašyti peticiją, raginančią persvarstyti priimtą sprendimą, ir žada savo teises ginti Europos Žmogaus teisių teisme.

https://www.peticijos.lt/visos/75315/lietuva-turi-suteikti-romuvai-valstybes-pripazintos-religines-bendrijos-statusa-help-romuva-in-our-effort-to-be-recognized-as-an-official-religion-in-lithuania/signed/17/Antradienį „Romuvos“ išplatintame kreipimęsi į visuomenę teigiama, kad Seimo priimtas sprendimas nesuteikti „Romuvai“ pripažintos bendrijos statuso prieštarauja galiojantiems teisės aktams, kurių kriterijus bendrija atitinka. “Svarstant šį klausimą buvo pateiktos Seimo Teisės komiteto, Kultūros komiteto ir Nacionalinio saugumo komiteto bei Teisingumo ministerijos teigiamos išvados, gauta palanki Vyriausybės nuomonė konstatuojant, kad „Romuva“ atitinka Lietuvos Respublikos religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymo keliamus reikalavimus dėl valstybės pripažinimo religinei bendrijai,” – rašoma bendrijos išplatintame laiške.

Bendrijos atstovai pabrėžia, kad neigiamą Seimo sprendimą lėmė ne objektyvios priežastys, bet arkivyskupo G. Grušo Seimo nariams išplatintas pareiškimas, kuriame Senovės baltų religinė bendrija „Romuva“ šmeižiama. “Seime buvo išplatintas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo raštas, raginantis Seimo narius nepritarti Romuvos  pripažinimui – tai bene vienintelis atvejis Seimo istorijoje, kai Bažnyčia taip aktyviai ir atvirai įsikišo priimant teisinius sprendimus. Šį arkivyskupo raštą per svarstymą citavo „prieš“ pasisakę Seimo nariai, visiškai nepaminėdami Romuvos atsakymo, paneigiančio nepagrįstus arkivyskupo laiško argumentus,” – nurodoma „Romuvos“ kreipimęsi į visuomenę. Bendrijos atstovai pabrėžia, kad toks vienos konfesijos kišimasis į Seimo sprendimus ir bandymas paveikti yra neteisingas, turint omenyje, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje visiems piliečiams garantuojama teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą, atlikti apeigas, turėti lygiavertes galimybes valstybėje.

Diskusijoje Seime  prieš balsavimą dėl senovės baltų religinės bendrijos „Romuvos“ pripažinimo dažnai buvo išsakomas argumentas, kad bendrija esą yra Kremliaus interesų projektas. Šie teiginiai buvo paneigti Seimo Nacionalinio saugumo komitete ir „Romuva“ juos vadina šmeižtu:
“Negana to, kai kurie  Seimo nariai savo pasisakymais galimai kurstė religinę nesantaiką atvirai tyčiodamiesi iš Romuvos ir teigdami, kad „tie, kurie teikia šį projektą [pripažinti „Romuvą“], tiesiog vykdo Kremliaus instrukciją“. Buvo klaidinama tiek visuomenė, tiek kiti Seimo nariai, kad siūlomas balsavimui nutarimas neva „nėra laisvės įteisinimas, tai yra sovietmečio projekto paprasčiausiai pratęsimas,“ – rašoma bendrijos pranešime.

„Romuva“ ragina visuomenę nelikti abejingiems ir pasirašyti peticiją “Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą!”, kurioje primena gilias atkurtos Romuvos bendruomenės istorines šaknis ir indėlį išsaugant, atkuriant bei stiprinant Lietuvos kultūrą ir valstybingumą. Romuvos atstovai pabrėžia, kad nepavykus pakeisti neteisingo Seimo sprendimo, bendrija planuoja kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Telefonas pasiteiravimui:

867674057