Aktualijos

DĖL SAUSIO 13-OIOS NIEKINIMO

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

DĖL SAUSIO 13-OIOS NIEKINIMO
2023 m. liepos 5 d., Vilnius

Sausio 13-osios pergalę prieš sovietinę imperiją prisimename kaip KARŽYGIŲ IR
LIETUVOS DIDŽIAVYRIŲ pergalę, susivienijus Lietuvai ir padedant Aukščiausiajam.
Tų dienų prisiminimai įamžinti laikraščiuose, knygose, televizijos filmuose ir internete.
Apie tų dienų kovą, pasiaukojimą, žygdarbius ir šlovę prisimename valstybiniuose ir
visuomenės renginiuose: sausio 12-ąją ir Sausio 13-ąją Seimo Kovo 11-osios akto salėje
susirenka Parlamento gynėjai ir iškilmingai minimos Laisvės gynėjų dienos.
Prieš 9 metus ir iki šiol, minint Laisvės gynėjų dieną, Tėvynės sąjungos Lietuvos
krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) iniciatyva jau prieš savaitę Lietuvos
televivizijoje masiškai neužmirštuolėmis buvo puošiami televizijos laidų dalyviai ir
vedėjai.
Specialiai suorganizuoti studentai ir moksleiviai, konservatorių įpareigoti, bando
prisegti
neužmirštuoles sausio 12-osios ir sausio 13-osios renginių dalyviams. PAŽYMĖTINA, kad
sausio 12 d. Parlamento gynėjai KATEGORIŠKAI atsisako neužmirštuolių ženklų.
Atkreiptinas dėmesys, kad konservatoriai, panaudoję moksleivius ir darželinukus,
Lukiškių aikštėje ir prie Seimo esančio paminklo ŽINIA į sniegą sodino neužmirštuolių
ženklus.
Prieš keletą metų konservatorių emisarų iniciatyva Europos Komisijos Pirmininkei
Ursula von der Leyen buvo prisegta neužmirštuolė, o ta jos nuotrauka masiškai buvo rodoma
per Lietuvos televiziją ir laikraščiuose.
2023 06 19 Seimo Konstitucijos salėje apie 1944-1953 m. partizaninį karą vykusioje
mokslinėje konferencijoje mokslininkai aiškino, kad į istorinių aplinkybių
aiškinimą bus stengiamasi propaguoti neužmirštuoles. Po tokio pasisakymo salėje subruzdo
žmonės, kurie sakė, kad neužmirštuolės neturi jokios istorinės prasmės Sausio 13-osios
Lietuvos žmonių žygdarbiams ir nedera taip elgtis. Jungtinėse Amerikos Valstijos
gyvenanti istorikė Violeta Rutkauskienė rašė: „Didžiai gerb. p. Leonai, Ačiū, kad kalbate ir
neleidžiate pamiršti svarbių mūsų valstybės dokumentų ir istorinių faktų. Mačiau šiandien
konferenciją Konstitucijos salėje Seime. Visi pranešimai geri, bet kad apie partizanus
kalbės jų žudiko enkavedisto A. Guzevičiaus sūnus, tai jau to tikrai per daug. Toks
įžūlumas nedovanotinas. Mat jis dar ir „nezabutkes“ partizanų atminimui siūlo. Parašiau

šiandien Laurynui Kasčiūnui protestą. Žemai lenkiuosi už Jūsų pasiaukojimą vardan
Lietuvos. Pagarbiai, Violeta Rutkauskienė“
Panašių atsiliepimų ir protestų apie neužmirštuolių propagavimą sklinda tiek laiko, kiek
konservatoriai bando neužmirštuoles propaguoti ir įamžinti.
Konferencijoje buvo bandoma įtikinti, kad neužmirštuolės atsirado kaip Sausio 13-osios
ženklas. ŽINOTINA, kad Sausio 13-osios kovų dalyviams tokių idėjų niekada nekilo – tada
apie jokias užmirštuoles NIEKAS IR NEGALVOJO IR DABAR NEGALVOJA.
KONSTATUOJAME, kad Laisvės kovų simboliai buvo ir yra TRISPALVĖ, VYTIS,
GEDIMINAIČIŲ STULPAI.
PRAŠOME Lietuvos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovų bei Lietuvos Seimo
narių ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narių niekada ir nė kokiomis aplinkybėmis
neleisti propaguoti neužmirštuolių kaip Sausio 13-osios kovų simbolio.
PRAŠOME Laisvės gynėjus, geros valios žmones atsiriboti nuo surogatinių
neužmirštuolių. Turime Trispalvę, Vytį, Gediminaičių stulpus. NAUDOKIME savo tautinius
simbolius, dėl kurių savo gyvenimą aukojo sukilėliai, partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai,
Laisvės kovų dalyviai ir sąjūdininkai.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A.
Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A.
Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E.
Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465
Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius;
el. p. leonaslabora@gmail.com

**************************