Šeima

Krikščionių sąjungos Tarybos kreipimasis į Lietuvos savivaldybių Tarybas ir Merus, dėl Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimo

Written by Redakcija · 53 sec read

Mums kelia susirūpinimą tai, kad iki šiol Lietuvoje nėra tinkamai įgyvendinamas
Šeimos stiprinimo įstatymas. Lietuvos Šeimos stiprinimo įstatymas įpareigoja savivaldybių
įstaigas ir institucijas inicijuoti ir įgyvendinti įstatyme numatytas priemones Šeimoms
stiprinti. Tai yra ypač svarbu, nes gimstamumas Lietuvoje, ir taip nebuvęs pakankamas, dar
labiau mažėja. Demografinė ir socialinė padėtis valstybėje reikalauja imtis neatidėliotinų
priemonių šeimos stiprinimo srityje.
Lietuvos Šeimos stiprinimo įstatymas, suteikia nemažai priemonių savivaldybėms
aktyviai vykdyti šeimos stiprinimo politiką Lietuvoje.
Deja, įstatymas lėtai įgyvendinamas, daug kur priimami sprendimai galimai kertasi
neatitinka su jo nuostatų.
Todėl raginame paruošti aiškius Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimo
priemonių planus; Šeimos stiprinimo įstatymo įtvirtino nuostatas ir principus, kurie
turi būti išplėtoti visų valdžios institucijų.
Primename, kad Lietuvoje galiojantis įstatymas teigia, jog:

 • Šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai
  būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, taip pat giminystės ryšys tarp
  artimųjų giminaičių, o šeimos narius siejančios teisės ir pareigos yra prigimtinės.
 • Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas
  laimę, meilę ir supratimą;
 • Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o vyro ir moters papildomumas yra
  šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko
  augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas;
 • Motinystė, tėvystė ir vaikystė turi būti visokeriopos apsaugos.

Tikimės glaudaus tolesnio bendradarbiavimo, nes manome, kad šio įstatymo įgyvendinimas yra svarbus visoms politinėms jėgoms.

Pagarbiai,
Krikščionių sajungos pirmininkas
Rimantas Jonas Dagys