Aktualijos

Dėl užsienio reikalų ministro, kuris negerbia savo valstybės

Written by admin · 1 min read

Vakar, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Varšuvoje Lietuvos vardu „atsiprašė“ už tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas esą „nesugebėjo“ priimti įstatymo dėl lenkiškos rašybos, kai į Lietuvą buvo atvykęs velionis Lenkijos Respublikos prezidentas Lechas Kačynskis.
 
Ponas L.Linkevičius neteko bet kokio pasitikėjimo ir moraline prasme nebegali būti laikomas Lietuvos ministru. Šis ponas savo pasisakymu įrodė, kad jam tauta, kaip valstybės suverenas, pati Lietuvos valstybė,

jos Konstitucija, Seimas, kaip aukščiausia valstybės institucija ir valstybinė kalba, kaip viena iš aukščiausių tautos vertybių, yra tušti žodžiai. Negana to, p. L.Linkevičius pamynė pamatinius žmogaus orumo, pilietinės ir tautinės savigarbos principus, išniekino valstybės garbę.
 
Net dalykine prasme, jis parodė, kad nieko nežino ir nieko neišmano. Velionio L. Kačynskio atvykimo dieną Seimas pateikimo stadijoje svarstė du projektus, susijusius su asmenvardžių rašyba ir pasirinko vieną iš jų, kuris atitinka Latvijos modelį, kai piliečiui jo pase šalia  valstybine kalba užrašytos asmenvardžio formos būtų leidžiama jį užrašyti ir bet kuria kita, piliečio pasirinkta kalba.
 
Taigi, pirma, Seimas net teoriškai negalėjo priimti bet kurio iš šių dviejų įstatymų L.Kačynskio atvykimo dieną. Antra, Seimas neatmetė nelietuviškos asmenvardžių rašybos įteisinimo idėjos, jis tik apgynė asmenvardžių rašybą valstybine kalba, kad ji išsaugotų savo statusą ir nebūtų išstumiama. Trečia, Seimas ir neprivalo pagal kažkieno užsakymą ar kokia nors iškilminga proga priimti įstatymų, kaip tai buvo sovietiniais laikais. Ponas L.Linkevičius net nepasidomėjo, ar buvo už ką atsiprašinėti, net jei tai būtų morališkai, istoriškai ir politiškai pateisinama.
 
Ponas L.Linkevičius pasidavė kaimyninės valstybės politikų šantažui ir dar sugebėjo atsiprašyti Lietuvos šantažuotojų. Jeigu tai buvo vadinamojo diplomatinio žaidimo ėjimas, tai jis yra labai žalingas Lietuvai, smukdo mūsų valstybės prestižą tiek jos piliečių, tiek ir užsienio valstybių akyse.
 
Apgailėtina, kad Lietuvos eksministras matyt, mėgina lygiuotis į velionio Lietuvos Respublikos Prezidento A.Brazausko atsiprašymo pavyzdį. Tačiau jis pamiršo, kad tai būtent Lenkijos valstybė turi Lietuvos atsiprašyti už prieškarinę Vilniaus ir Lietuvos okupaciją, prievartinę polonizaciją, lietuviškų mokyklų ir skaityklų uždarymą, civilių lietuvių persekiojimus ir žudymus. Ne L.Linkevičius turi atsiprašyti savo pono V.Sikorskio, bet kaip tik V.Sikorskis turi atsiprašyti Lietuvos už jos šmeižimą ir žeminimą, už Lietuvos piliečių kurstymą veikti prieš savo valstybę.
 
Jei p. L. Linkevičius neatsistatydins, jau kitą savaitę tautininkai kartu su kitais Lietuvos patriotais pradės taikaus pasipriešinimo akcijas prieš valstybės naikintojus.

Vilnius, 2013 m. vasaris 8 d.
 
Gintaras Songaila, Tautininkų sąjungos pirmininkas