Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Atsiprašė? Neatsiprašė.

Written by Redakcija · 1 min read

Skaitau straipsnį: 2022-01-25 Vytautas Landsbergis. NEMANAU ir
ATSIPRAŠAU. https://www.ekspertai.eu/nemanau-ir-atsiprasau/

Žiūriu, ieškau, nematau. Ogi Vytautas Landsbergis visiškai pamiršo atsiprašyti ir
savo klaidą ištaisyti. Gal tai ne klaida, tai gal specialus veikimas? Atsiprašyti už tai, kad
LR Seimo rinkimų įstatyme įvedė partinę korupciją, partinę mafiją, kai tas pats
kandidatas į Seimo narius gali, turi teisę: „42.2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą
daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į
Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“

Tai yra partinis asmuo gali dalyvauti du kartus per tuos pačius rinkimus į tą patį
Seimą, kur papuls ten ir bus. Tai dar ne viskas, yra pažeista, o tiksliau visiškai suniekinta
ir LR Konstitucija, visiškai suniekinta demokratija, visiškai suniekinta teisinės valstybės
principai, nėra teisinės valstybės. Iš neteisės, teisė neatsiranda.
LR Konstitucija, kurioje yra taip aprašomi Seimo rinkimai: „55. Seimą sudaro
Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine,
lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.”
Tokiame Seimo rinkimų įstatyme realizuota nei lygi, nei tiesioginė rinkimų teisė,
taip yra sukurta partinė mafiją. Nekalbant jau ir apie partijų biudžetinį finansavimą.
Aštuoni Seimo rinkimai yra konstituciškai neteisėti. Vyti lauk Seimą kaip neteisėtą.
LR Konstitucija pasisako už vienmandačius rinkimus, pasisako už 141 seimo narį
išrinktą 141 rinkimų apygardoje, taip kaip ir prezidentas pagal Konstitucijos 78 straipsnį.
Savivaldybių rinkimai taip pat turi būti vienmandačiai pagal Konstitucijos 119
straipsnį, o ne tai kaip dabar. Taigi visa rinkimų sistema yra sujaukta, subjaurota iki
negalimumo. Niekas negirdi, niekas nemato. Apsimeta, nes naudinga partiniams,
naudinga partinei mafijai. Per 2022 sausio 13 minėjimą atsitvėrė tvoromis ir pasikvietė
kariškius nes žino – NETEISĖTI. Apie tai yra labai daug rašyta: 2021-09-01
Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt lauk https://laisvaslaikrastis.lt/35228-2/

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com