Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Irštvoje siautėja čekistai

Written by Redakcija · 7 min read

Konstituc.teismas  Dėl sąvokų. Antikonstitucinės sudėties LR Seimas yra irštva. Negalima įstaigos vadinti taip, kaip LR Konstitucijoje nurodyta, nes toji įstaiga neatitinka Konstitucijos reikalavimų- būti išrinkta pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Todėl Seimą vadinti Seimu, kaip pagal Konstituciją suformuotą įstaigą negalima, nes pavadinimas vienas, o turinys kitas. Tai čekistinė apgaulė. Kalbu vieną, darau kitą, o galvoju trečią. Taigi, realiai LR Seimas – antikonstitucinė irštva, grynai čekistiniu metodu pagal nelygią ir netiesioginę čekistinę teisę “išrinktas”.Klasikinis bolševikų požymis. Niekur jie neprapuolė, koncentruojasi irštvoje, nes ten šilta ir malonu prie Lietuvos biudžeto ir naikinti kūną, prie kurio yra prisisiurbę.

Kaip pavyzdį paimkime obuolį, kurį, tarkim, tėvas nupirko vaikui. Tėvas rodo vaikui obuolį, o tas taip ištroškęs ir jau svajoja, kad valgys. O pasirodo, jog obuolys plastmasinis ir dar su švino priemaišomis. Jis padedamas gerai matomoje, kad atsilankę svečiai  patikėtų, jog šeima gyvena pasiturinčiai – vaikui perkamas obuolys…

Lygiai taip pat, kaip Maskovijoje, tik kremlinių čekistų aprobuoti kandidatai gali dalyvauti rinkimuose, ką ir įrodė paskutiniai Maskvos dūmos rinkimai. Lietuvoje kandidatų į Seimą aprobacija atliekama per antikonstitucinius sąrašus, iš kurių asmenys paskiriami dalyvauti ir vienmandačiuose rinkimuose. Susirietęs netarnausi, į sąrašą nepateksi. “Karjerai” galas. Puikus nesenas pavyzdys su sąrašiniu TS-LKD partijos nariu Rimantu Jonu Dagiu. Šeštoje kadencijoje susigalvojo turėti savo nuomonę ir buvo “išgrūstas” iš TS-LKD. 

Peržvelkime į TS-LKD. Pagal Seimo narių sąrašą [4] matome, kad iš jų 11 vienmandatininkų ir 17 sąrašinių. Atrodytų, oi joj joj, yra ir vienmandatininkų??? P iš esmės – visi sąrašiniai, nes pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą sąrašiniai gali bolotiruotis į Seimą du kartus per tuos pačius rinkimus, todėl visame Seime – beveik visi sąrašiniai ir tik 5 save išsikėlę vienmandatininkai. Įvykdyta gryniausia čekistinė afera tikslu užgrobti valdžią.

Taigi, Seime – sąrašinių antikonstitucininkų dauguma, todėl jie dantimis, ragais ir nagais laikysis įsikibę į antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuriam 1992-07-09 V.Landsbergio parašui pritarė signatarai ….

Atkreipiu dėmesį į įdomią Gabrieliaus Landsbergio mintį: [13]: “…kyla abejonių, ar su šia Seimo kadencija prezidentas Gitanas Nausėda pasieks užsibrėžtą gerovės valstybės viziją.”

Jokių abejonių – gerovės valstybės pasiekti neįmanoma, kai sugriauti Lietuvos valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai, Lietuvos valdžia – antikonstitucinė, neteisėta, nelegitimi. Lietuvos valstybė yra hibridinių stribų užgrobta. Iš kitos pusės gerovės valstybės idėja, vizija – tai transformuota komunistinės valstybės vizija: iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius.

Taigi, valdžiai jau dabar yra komunizmas – naudojasi visomis valstybės gėrybėmis. Pabalsavo Seime ir turi išlaikymą savo gaujoms – partijoms. Kitaip tariant -vagys pagal įstatymą. Nors ir “nesugeba” (nenori?!) suprasti, kad rinkimuose į Seimą turi būti “vienas rinkėjas = vienas balsas”.

Ar gerovės valstybė gali būti sukurta tų, kurie net 88 kartus paklausti “Ar dar gyva Deimantė?”, vis dar nieko negirdi ir negali atsakyti?! Ar tikrai prezidentas Gitanas Nausėda irgi absoliučiai kurčias mažos mergaitės skausmui, kai ją grobė banditai į nelaisvę sunaikinimui? Ar tai tokią gerovės valstybę nori kurti G.Nausėda, būdamas kurčias ir aklas ir net nesugebantis išeiti pasikalbėti su žmonėmis-rinkėjais, LR piliečiais? O juk deklaravo ATVIRUMĄ? Deja, kol kas eina p. Dalios Grybauskaitės pėdomis…

Čekistai nepajėgė sustabdyti Laivės troškimo, tai paskelbė Nepriklausomybės aktą, o valdžią  užgrobė per nelygius, netiesioginius antikonstitucinius “rinkimus”. Tiksliai pagal kgbisitnį metodą: ko negali sustabdyti, tą reikia užvaldyti.

Tenka eilinį kartą priminti PRIVALOMĄ Seimui  LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą apie lygios rinkimų teisės konstitucinį turinį, 2.3 punktas [1, 2, 3, 4]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Kartu tenka priminti, kad apatinę šio LR KT išaiškinimo dalį LR Seimas įgyvendino per mėnesį nuo 2015-10-20, o pirmos dalies niekaip ir niekada. Kaip Seimas, jo nariai skaito išaiškinimą? Gal tik nuo jo vidurio? Įdomu, koks tas irštvos veikėjų išsilavinimas, protas? Tiesa, išlaikyti neteisėtai užgrobtą valdžią per nelygius ir netiesioginius “rinkimus”, proto, pasirodo, jie turi pakankamai. Juos išrinkus, netrukus juokiasi,  tyčiojasi iš rinkėjų – kokius norėjote, tokius ir išsirinkote. Tie, kurie tai supranta į “rinkimus” neina.

LTSR-LR AT pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis aiškiai supranta elementarią tiesą [12], kad “nieko nedarymas tai irgi darymas”. Perfrazuojant tą pačią mintį turime: NeAtsakymas yra taip pat atsakymas. Taigi, daugybę kartų kreiptasi į Seimą, Vyriausybę, Prezidentūrą, kad būtų atkurti Lietuvos valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai, kad rinkimai į LR Seimą vyktų pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę taip, kaip LR Konstitucinis Teismas išaiškino (žiūrėti aukščiau). Tačiau tiek prof. V.Landsbergis, signatarai, visi 7 Seimai, visi Prezidentai, tiek visos vyriausybės demonstruoja VISIŠKĄ TYLĄ, jokio realaus atsakymo. TYLA ir yra atsakymas?

Visos paminėtos institucijos, kaip paskutiniai įsiutę čekistai, kaip kokie gyvulių ūkio čekistiniai šunys, “nesugebėdami” suprasti LR KT išaiškinimo, savo tylėjimu kaunasi prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir yra valdžioje neteisėtai, nelegitimiai.

Tenka pastebėti, kad vis tik apatinę LR KT aukščiau paminėto išaiškinimo dalį įvykdė per mėnesį, o pirmosios sakinio dalies niekada. Vadinasi, žino, kas yra pirmoje LR KT išaiškinamojo sakinio dalyje, o gal ir antiek akli?

Paskutiniuose LR Prezidento rinkimuose, siekiant padidinti rinkėjų aktyvumą, buvo kartu prijungti du niekam nereikalingi referendumai ir išleista nemažai pinigėlių. Neseniai, rugsėjo 8-os ir 22-os dienų viemandačiuose rinkimuose rinkėjų aktyvumas – tarp 17 ir 25 procentų. Pasirodo, kad jei balsuos ir mažai rinkėjų, rinkimai bus laikomi įvykusiais, nes praktiškai panaikinti kvorumai. Tik daugiamandatėjė privalu, kad ateitų daugiau nei 25 procentai – tada rinkimai laikomi įvykusiais.

Todėl susirūpinta  rinkėjų aktyvumo didinimu. Tačiau tai daroma ne tam, kad Seimo rinkimai taptų legitimiais pagal Konstitucijoje įtvirtinta lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, bet kuriant įvairias machinacijas [5 – 11].

Viena iš machinacijų  –  Seimas leido užsienio lietuviams kurti atskirą rinkimų apygardą [5]. Užsienio lietuviai, kitaip tariant, tie, kurie yra LR piliečiai, turi vienodas rinkimų teises, kaip ir Lietuvoje gyvenantys piliečiai. O Lietuvoje gyvenantys piliečiai turi teisę balsuoti tiek už antikonstitucinius sąrašus, tiek už vienmandatininkus ar net už abu kartu. Taigi, užsienyje gyvenantys LR piliečiai netenka teisės balsuoti už antikonstitucinius sąrašus. Nėra jokios lygybės. Todėl toks siūlymas yra neteisėtas. Šios pataisos iniciatoriai Ramūnas Karbauskis ir Agnė Širinskienė (ypač, kaip teisininkė), yra nei į tvorą, nei į mietą. Tačiau Seimo narys Antanas Vinkus “tikino, kad atsiradus atskirai apygardai būtų užtikrintos lygios teisės tiek užsienyje gyvenančiųjų rinkėjų, tiek Lietuvoje balsuojančių” [5]. Kaip nebūtų gaila, bet žmogus neturi loginio mąstymo.

Labai įdomi yra konstitucinio aferisto profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus nuomonė [5]:

“Konstitucija numato, kad Lietuvoje yra 71 vienmandatė rinkimų apygarda. Norint sukurti apygardą pasaulio lietuviams, tektų aukoti vieną iš esamų arba sukurti naują, kartu inicijuojant Konstitucijos pataisas.”

PATARIU buvusiam LR KT teisėjui, MRU prof. Vytautui Sinkevičiui išstudijuoti LR Konstitucijos 55 straipsnį ir ten surasti ką nors apie 71 vienmandatę rinkimų apygardą, o ne taukšti niekus. Nėra LR Konstitucijoje tokios nesąmonės apie 71 vienmandatę rinkimų apygardą:

“55 straipsnis.

Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

Klausyti tokio prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanoto teisininko konsultacijų yra didžiausia Lietuvos nelaimė. Prof. Vytauto Sinkevičiaus aferizmas pasireiškia konsultuojant ir dviejų pilietybių klausimais [14].

Kadangi Vygaudas Ušackas ir Marius Gudynas [6] nėra LR Seimo nariai, tai jų teise nepagrįstos nuomonės nė neverta pradėti kritikuoti. Nejaugi ir šiems LR piliečiams LR Konstitucija negalioja?

Su Gabrieliaus Landsbergio nuomone gal ir būtų galima diskutuoti “Mažas rinkėjų aktyvumas per rinkimus į tris laisvas vietas Seime parodė, kad būtina keisti jų tvarką”. [7]

Taip tikrai, kad būtina keisti “rinkimų” tvarką ir padaryti taip, kad rinkimai į Seimą, savivaldybių rinkimai atitiktų LR Konstituciją, kuri yra privaloma. Antikonstituciniai balsavimai negali būti vadinami rinkimais ir ypač patraukliais LR piliečiams. Tačiau šiek tiek transformavus G.Landsbergio pasiūlymą apie vienmandačius “sąrašus”, galima būtų svarstyti, kad jei išrinktasis vienmandatėje Seimo narys kokiu nors būdu netenka mandato, tai tą mandatą galėtų įgyti pralaimėjęs rinkimus antras pagal vienmandatėje apygardoje dalyvavusių sąrašą ir t.t. Iš esmės taip jau yra daroma ir daugiamandatėjė antikonstitucinėje apygardoje. Nereikėtų tų papildomų rinkimų nei papildomų išlaidų. Tuo labiau, kad pagal Konstituciją “Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo siūlymai sumažinti rinkimų kartelę [8] siekiant daugiau demokratijos yra gana kurioziški, nes dėl tų daugiamandačių sąrašų yra visiškai sunaikinta demokratija ir Seimo narių teisėtumas. Visi iki vieno Seimo nariai, o taip pat savivaldybių nariai, PRIVALO būti renkami tik tiesiogiai ir pagal lygią rinkimų teisę, kai kiekvienas rinkėjas turi tik vieną balsą lygiose apygardose. Elementaru ir paprasta, tačiau čekistams, kgbistams, kompartiniams tai nenaudinga. Tad kieno intresams atstovauja 1992-07-09 signatarų priimtas ir Vyt. Landsbergio pasirašytas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas?

Partijomis, kurios dalyvauja rinkimuose, galima vadinti tik tas, kurios siekia į valdžią patekti lygių ir tiesioginių rinkimų būdu. Kitaip tos grupuotės civilizuotomis partijomis vadintis negali, o tik nusikalstamomis partinėmis gaujomis, tarpstančiomis irštvoje už Lietuvos biudžeto (mokesčių mokėtojų) pinigus.

Visa kita [9, 10, 11] yra konvulsijos arba “show”, kaip parodyti aktyvumą ir nepaklusti, išniekinti Konstituciją, kuriai jie prisiekia. Didžiausia demokratija ir teisėtumas yra tada, kad besąlygiškai paklūstama Konstitucijai formuojant, renkant LR pagrindinę demokratinę atstovybę – Seimą. Kitaip yra IRŠTVA ir ne kitaip.

Tikrų partijų teisių niekas tokiu būdu neapriboja, nesumažina, nes veikimas pagal Konstituciją yra ne vien garbingas, ne vien teisingas, tačiau kartu yra teisėtas bei privalomas. Partijų nariai gali lygiaverčiai, lygiai ir tiesiogiai dalyvauti rinkimuose, o išrinktieji gali Seime sudaryti frakcijas ir koalicijas, ieškoti sprendimų, kurti įstatymus taip, kaip civilizuotame pasaulyje priimta.
Literatūra: 

 1. 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI” (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content)
 2. 2016-9-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 3. 2016-12-08 straipsnis “Seimo konstituciniai nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
 4. 2017-03-11 straipsnis “OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 5. 2019-08-20 Lauros Adomavičienės straipsnis “Seimas leido užsienio lietuviams kurti atskirą rinkimų apygardą

(https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1089624/seimas-leido-uzsienio-lietuviams-kurti-atskira-rinkimu-apygarda).

 1. 2019 straipsnis “AR REIKIA ATSKIROS RINKIMŲ APYGARDOS UŽSIENIO LIETUVIAMS?” (http://valstietis.lt/ant-svarstykliu/ar-reikia-atskiros-rinkimu-apygardos-uzsienio-lietuviams/).
 2. 2019-09-23 BNS straipsnis “Gabrielius Landsbergis siūlo keisti pakartotinių rinkimų tvarką” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gabrielius-landsbergis-siulo-keisti-pakartotiniu-rinkimu-tvarka.d?id=82322227#cxrecs_s).
 3. 2019-09-24 BNS straipsnis “Seimas ėmėsi siūlymo sumažinti rinkimų kartelę parlamento rinkimuose” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-emesi-siulymo-sumazinti-rinkimu-kartele-parlamento-rinkimuose.d?id=82341703#cxrecs_s).
 4. 2019-09-25 BNS straipsnis “Pranckietis apie Seimo rinkimų kartelės mažinimą: nieko blogo neatsitiktų” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pranckietis-apie-seimo-rinkimu-karteles-mazinima-nieko-blogo-neatsitiktu.d?id=82345319#cxrecs_s).
 5. 2019-09-26 BNS Jūratės Skėrytės straipsnis “Karbauskis: žemesnė rinkimų kartelė – demokratijos požymis” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-zemesne-rinkimu-kartele-demokratijos-pozymis.d?id=82356811#cxrecs_s).
 6. 2019-09-26 BNS straipsnis “Valdantieji vėl mėgins priimti pataisas, leidžiančias partijų ir komitetų koalicijas” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdantieji-vel-megins-priimti-pataisas-leidziancias-partiju-ir-komitetu-koalicijas.d?id=82354267#cxrecs_s).
 7. 2019-09-28 Simonos Voveriūnaitės, BNS straipsnis “Landsbergis pažėrė kaltinimų valdantiesiems: nieko nedarymas tai irgi darymas” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/landsbergis-pazere-kaltinimu-valdantiesiems-nieko-nedarymas-tai-irgi-darymas.d?id=82378021).
 8. 2019-09-28 SimonosVoveriūnaitės, BNS straipsnis “TS-LKD lyderis kritikuoja Skvernelį: viskam pritaria, bet niekuo Nausėdai nepadės” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ts-lkd-lyderis-kritikuoja-skverneli-viskam-pritaria-bet-niekuo-nausedai-nepades.d?id=82378109).
 9. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).

joramlt@yahoo.com

2019-09-29