Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Komunistinės rinkimų konvulsijos

Written by Redakcija · 2 min read

 Olavos Strikulienės straipsnyje [1] Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) socialinių mokslų fakulteto dekanas profesorius Algis Krupavičius teigia: „daugiamandatė rinkimų sistema turėtų užtikrinti mažesnį balsų, kurie dabar patenka į šiukšlių dėžę, skaičių”.

Demokratiniuose rinkimuose ne kiekvieno rinkėjo balsas gali būti sėkmingas, t.y. rinkėjo pasirinktas asmuo nebūtinai turi patekti į Seimą. Tokia yra demokratinių rinkimų esminė savybė. Todėl kažkaip jaudintis dėl to, kad kieno tai pasirinktas kandidatas nepateko į Seimą nėra jokio reikalo, nes tai priklauso nuo to, kiek kiti rinkėjai pasirinko tą patį kandidatą. Kas surenka daugiau balsų tas ir nugalėtojas. Tarkime – vienmandatėje apygardoje yra dešimt kandidatų į Seimą, bet tik vienas kandidatas bus išrinktas, o visų kitų devynių kandidatų balsai nebus efektyvūs, neužtikrins jų patekimo į Seimą, tačiau užtikrins demokratinį procesą. Kas yra svarbu demokratiniuose rinkimuose.Tad Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Algio Krupavičiaus nuomonė visiškai nieko neverta, nes jo sugalvotas kriterijus rinkimams niekur ir niekaip teisiškai neįtvirtintas. Tuo tarpu dėl Seimo rinkimų LR Konstitucijos 55 straipsnis, be kita ko, įsakmiai ir privalomai reikalauja, kad rinkimai į Seimą vyktų pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Tuo tarpu daugiamandačiai rinkimai, kitaip tariant, partijų sąrašų rinkimai yra iš pačios esmės antikonstituciniai, nes sąrašuose esantys asmenys į Seimą renkami pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, visiškai priešingai, nei to įsakmiai reikalauja LR Konstitucija. Tačiau profesoriui tas rinkimų antikonstitucingumas nė motais, kaip nebuvęs. Tai komunistinis, kgbistinis ir mafijinis požiūris į LR Seimo rinkimus. Esmė tame, kad sąraše ar sąrašuose esantys asmenys nėra lygiavertėse pozicijose patekti į Seimą, o taip pat yra renkami netiesiogiai. Todėl kalbėjimas ir agitavimas už bet kokius sąrašinius (daugiamandačius) rinkimus yra komunistinės rinkimų konvulsijos nukreiptos prieš LR Konstituciją. Tai koks čia profesorius, jei agituoja, pasisako už antikonstitucinius rinkimus? Beje, Vytauto Didžiojo universitetas daug kartų dalyvavo teismuose, daug kartų pralaimėjo bylas (mano asmeninė patirtis). Gal VDU kitokių profesorių nėra, kad prof. Algiui Krupavičiui leidžiama veikti ir agituoti prieš Konstituciją, prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

Ponui profesoriui A.Krupavičiui reikėtų reikšti ne nuomonę, o pasidomėti LR Konstitucinio Teismo 2015-10-20 išaiškinimu apie tai, koks yra lygios rinkimų teisės turinys [2]: 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.” 

2015-10-20 LR KT išaiškinimo konstituciniuose rinkimuose nėra jokių daugiamandačių apygardų, privalu –  “vienas rinkėjas – vienas balsas”. Tačiau kaip matome komunistinėse rinkimų konvulsijose VDU profesorius A.Krupavičius veikia antikonstituciškai. Belieka paklausti, o ko jis tuomet išmokina studentus? Ar taip pat veikti prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus?

Tokio universiteto toks profesorius A.Krupavičius nelinkęs remtis LR Konstitucija, jos išaiškinimu (jeigu pats nesugeba suprasti kas yra parašyta Konstitucijoje), bet remiasi tuo, kas nėra Lietuvos valstybės teisinis pagrindas:

“Estiška tvarka leidžia, tiksliau – verčia, balsuoti už konkrečius politikus iš skirtingų partijų sąrašų.”

Toliau cituoju klausimą ir prof. A.Krupavičiaus atsakymą [1]:

Ar tikrai, kaip teigia G.Kirkilas, patobulinus rinkimų sistemą, rinksime asmenybes?
– Visais atvejais bus renkamos asmenybės. Tai faktas ir dėl to yra tam tikras pliusas, bet mano atsakymas būtų skeptiškas. Parlamentas yra visuomenės veidrodis ir kartais net geresnis nei visuomenė. O ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį. Jei visuomenėje vyrauja prisitaikymas, bestuburiškumas, negebėjimas turėti tvirtų pažiūrų, tai ji panašius ir rinks
.”

Profesoriaus Algio Krupavičiaus atsakymas yra visiška NESĄMONĖ, nes dabar Lietuvoje iš Lietuvos visų piliečių yra atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė, todėl jokių teisėtų rinkimų Lietuvoje NĖRA. IŠVADA: prof. A.Krupavičiaus šnekėjimas apie tai, kad “ji išrenka parlamentą pagal savo sugedimo laipsnį – konstitucinių nusikaltėlių propaganda, kaltę suverčiant piliečiams. Kaip suprantu, prof. A.Krupavičius turi tvirtas antikonstituicnes pažiūras, yra bestuburis ir prisitaikėlis. 

Literatūra:

  1. 2020-02-28 Olavos Strikulienės straipsnis „Politologas A.Krupavičius: Vienmandatės apygardos nėra sovietinė atgyvena” (https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/politologas_akrupavicius_vienmandates_apygardos_nera_sovietine_atgyvena/).
  2. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ). 

joramlt@yahoo.com

2020-02-29