Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Konstituciniai rinkimai – lygiai ir tiesiogiai

Written by Redakcija · 4 min read

Taip ir parašyta. Tris kartus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje parašyta. Suprasti reikia vienodai. LR Konstitucijos 55 str. parašyta: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.”   Konstitucijos 78 str. kalba taip: „Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.” Konstitucijos 119 str. sako: „Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.”  LR Konstitucinis Teismas [1] teisingai išaiškino lygios rinkimų teisės turinį: “2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.” Tai privalomas Seimui LR Konstitucinio Teismo išaiškinimas, tačiau nevykdomas, ignoruojamas. 

Tiesioginis principas reikalauja balsuoti už konkretų asmenį ir niekaip kitaip, taip kaip prezidento rinkimuose. Kitaip rinkti, reiškia neteisėtai išrinkti ir tuomet turime neteisėtą valdžia, tuomet iš neteises teisė neatsiranda. Tai KGBistinis rinkiminis triukas kaip išsilaikyti valdžioje. Ir šis triukas jau tęsiasi nuo 1992-07-09, kai signatarai su Vytautu Landsbergiu priekyje įvedė tokią tvarką – betvarkę. Pakeitė net Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, kad nesimatytų, kad vienam rinkėjui vienas balsas priklauso [2]: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“ Pakeitė į 1992-07-07 :„67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.” Taip ir turime kgbistinį rinkimų įstatymą tiek renkant Seimą, tiek renkant savivaldybių tarybas. Sąrašiniai rinkimai netenkina nei lygios, nei tiesioginės rinkimų teisės. Sąraše yra visi nelygūs ir renkami netiesiogiai. Lietuva yra okupuota, valdžia yra neteisėta. Tokia yra apgavystė. 

LR Konstitucinis Teismas savo nutarime sugebėjo praleisti pirmąją dalį savo išaiškinimo, kad patenkintų kgbistinį reikalavimą ir paliko Seimo rinkimų įstatymą prieštaraujantį LR Konstitucijai. Kai Seimo rinkimų įstatymas prieštarauja LR Konstitucijai, tai visa Seimo valdžia yra neteisėta, nelegitimi ir visi jos priimti įstatymai ir nutarimai arba visokie sprendimai yra neteisėti, nelegitimūs ir negalioja. Taigi Vytauto Landsbergio ir signatarų pastangos pakeisti Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą ir paslėpti  vieno rinkėjo vienam balsuotojui reikalavimą yra bevaisės, nes sąrašinius rinkimus pilnai eliminuoja konstitucinis reikalavimas Seimo narius rinkti lygiai ir tiesiogiai

Parašiau pirmąjį savo straipsnį šią tema [3], kurį atspausdino ekspertai.eu ir Lietuvos aidas.  Išsiunčiau penkiems Seimo nariams tikėdamas jų sąžiningumu, padorumu ir kad didelio triukšmo galėtų pakeisti rinkimų įstatymą. Juk katastrofa, šitiek metų antikonstituciniai rinkimai ir niekas nemato? Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ėmėsi cenzūros atsakydama: „dėkoju, neplanuojame spausdinti.”. Po mėnesio informavau kiekvieną Seimo narį, jokios reakcijos. Prieš metinį pranešimą buvo informuota prezidentė Dalia Grybauskaitė – jokios reakcijos. 2016-06-22 paruošiau neprieštaraujantį LR Konstitucijai Seimo Rinkimų Įstatymo projektą ir išsiunčiau visiems Seimo nariams _ jokios reakcijos. Atrodo, kad Lietuvą valdo kgbistai. Nė vieno sąžiningo, nė vieno protingo, nė vieno teisingo. 

Parašiau 11 straipsnių, kurie nurodyti [4], ir pagrindžiau savo išvadas LR Konstitucinio Teismo išaiškinimu [1], ir išsiuntinėjau visiems Seimo nariams. Turėjo gauti. Ir vėl – jokios reakcijos. 

Parašiau dar daugybę straipsnių, tačiau jokios reakcijos. Po LR Konstitucinio Teismo sprendimo [1] įvyksta dveji rinkimai. Jokių pokyčių. Dar gražiau, jau ruošiamasi įvesti sąrašinius rinkimus, kai LR Konstitucija tai draudžia, aiškiai draudžia. 

Išanalizuokime kas pasakyta [5]. Audrius Nakas išsakė nuomonę: „Valdančioji dauguma, besiruošdama ateinantiems rinkimams nusprendė ištaisyti tą klaidą. Na ir taip padaryti, kad rinkimų įstatymas neprieštarautų Konstitucijai, t.y., vienas rinkėjas vienas balsas. Variantai yra du: arba vien tiktai lieka vienmandatės arba vien tik daugiamandatės (sąrašai). Pasirinkimas – skonio reikalas.“   Tokia yra ir signataro Zigmo Vaišvilos nuomonė. Štai čia yra speciali klaida – tai ne skonio reikalas – turi būti renkami Seimo nariai lygiai ir tiesiogiai , o sąrašai – nei lygiai, nei tiesiogiai. 

VU TSPMI profesorės Ainės Ramonaites nuomonė [5]: „Šiaip žmonės labiau tarsi pasisakytų už vienmandatę dėl to, kad ji jiems suprantamesnė.  Tarsi yra ir iš dalies iš sovietinių laikų tokia tradicija, nes sovietinias laikais kažkaip budavo panašiau kas yra vienmandatės.  Dauguma, kurie taip sako, tai jie patys tiesiog nežino vis dėl to tai jie viduje renkasi pagal partijas“ 

Tai čia reikia pasakyti Vladimiro Putino nuomonę, kad tarybiniais laikais jokių rinkimų nebuvo. Kandidatai iš anksto buvo aprobuoti kompartijos arba kgb. Jeigu kam vaidenasi vienmandačių rinkimų panašumas į sovietinus, tai tas ir yra sovietinis. Vienmandačiai rinkimai lygiai ir tiesiogiai yra JAV. Ir kitokių nėra, patikrinta gyvenimo, duodanti teigiamų rezultatų, jeigu nesukčiaujama. 

Mažvydas Jastramskis [5]: „Taip nėra. Nacionaliniai rinkimai, ypatingai tos kovos tarp partijų nacionalinių, jos yra kiek įdomesnės negu kovos kažkur ten vietoj.“ Tai čia yra antikonstitucininko nuomonė [5], o ne vienmandatininko. Mažvydo Jastramskio nuomone yra tokia, jeigu nepakeitė [5]: “Bet kokiu atveju, lyginant dvi Lietuvas, kurios vienodos visais atžvilgiais, išskyrus rinkimų sistemą, rinkčiausi Lietuvą su proporcine. Už tai yra daugiau argumentų. O dabartinė veikia tiesiog blogai.” 

Eglės Bučelytės ištransliuota propagandinė nuomonė [5]: „Daugelis sakančiųjų kad nori rinktis žmogų, o ne partiją, iš tiesų nori rintis partiją.“ Tai čia yra logikos trūkumas, nesąmonė. 

Kodėl partiniai sąrašai yra antikonstituciniai? Todėl, kad juose yra atmetama pagal Konstituciją privaloma lygi ir tiesioginė rinkimų teisė. Sąrašuose esantys asmenys neturi lygių teisių patekti į Seimą, taip pat už juos yra nebalsuojama tiesiogiai, o tik per sąrašą.

Vytautas Landsbergis:  „reiktų labai kategoriškai skirti, kas yra PARTIJA, o kas yra GAUJA nes gauja labai mėgsta pasivadinti partija, net susikurti programą politinę. Bet ji nesiliauja dėl to buvusi gauja, kuri siekia savo naudos, įsigalėjimo, užvaldymo. Nu ir tada jos triumfas, yra parazitas. Ji sunaikina tokia normalią, civilizuotą, demokratinę visuomenę. Tai nevadinkim gaujų partijomis. Valdanti gauja sunaikinanti bet ką kas galvoja kitaip, kas gali būt konkurentas, kas yra alternatyva.“

Pažangūs žmonės įvertino mano pastangas [3] ir todėl parašė panašų straipsnį [8]. Šiandien sukanka 5 metai, kai kova už konstitucinius rinkimus buvo pradėta ir tęsiasi.

Literatūra:

  1. LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI”
  2. 2019-07-07 dr. Jonas Ramanauskas. Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena  http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/
  1. 2016-04-13 dr. Jonas Ramanauskas. Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/  http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi
  2. 2016-09-11 dr. Jonas Ramanauskas. ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo  http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ 
  3. 2021-04-08 Ekspertai.eu  LT politikos mokslininkai nustatė, kad noras balsuoti už žmogų, o ne už partinius sąrašus, tai sovietinis palikimas  https://www.ekspertai.eu/lt-politikos-mokslininkai-nustatekad-noras-balsuoti-uz-zmoguo-ne-uz-partinius-sarasustai-sovietinis-palikimas/
  4. 2019-10-16  dr. Jonas Ramanauskas. Mažvydas Jastramskis – antikonstitucininkas https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-mazvydas-jastramskis-antikonstitucininkas/
  5. 2019-10-03 dr. Jonas Ramanauskas. Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas  https://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/

  6. 2020-11-02 Advokatas Arvydas Balčius.  Pusiau sąrašinių rinkimų sistema yra reikalinga korupcijos užtikrinimui https://laisvaslaikrastis.lt/23129-2/   

Pagarbiai : dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2021-04-13