Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Prašau APKALTĄ LR Konstitucijos priešui, LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui

Written by Redakcija · 7 min read

 Neįtikėtina, negali būti ir iš vis – tai tikra nesąmonė, kad LR Konstitucijos priešu, tiksliau sakant Valstybės priešu, gali būti Konstitucijai prisiekęs LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Šią mintį reiktų vyti kuo toliau ir kuo greičiau. Bet negali nuvyti, nes tokie jo teiginiai kaip „Seimo narių rinkimas vienmandatėse apygardose nedera su Konstitucijos logika”, verčia patikėti [1], kad su LR KT pirmininku yra kažkas tokio labai negerai. Vėl atsiranda, taip vadinama, “Konstitucijos logika”, o tai ne kas kita, kaip sinonimas anksčiau išjuoktos LR KT pirmininko Egidijaus Kūrio “Konstitucijos dvasios”. Ar reikia aiškinti, kad gal “įstatymo dvasia” formuojama pagal įstatymo raidę, bet neatmetant įstatymo. Įstatymo dvasia – tai toks supratimas žmogaus galvoje apie įstatymą, kai jis jį skaito ir kaip supranta ta, ką skaito. Juk kiekvienas žmogus, būdamas  skirtingo išsilavinimo, gali tą patį įstatymo sakinį suprasti skirtingai. Nepaisant  to, visuomet galutinis autoritetas priklauso ne tam, kuris supranta, nesupranta ar savaip traktuoja, bet priklauso pačiam įstatymui, šiuo atveju Konstitucijai, jos tekstui.  Kitaip tariant, jeigu klausomasi aiškintojo, tai gali atsitikti taip, kad ne įstatymas turi viršenybę, o aiškintojas. Teisinėje demokratinėje valstybėje yra ĮSTATYMO VIRŠENYBĖ, o ne aiškintojo viršenybė. Pagal LR KT pirmininką D.Žalimą, jis  yra aiškintojas, tačiau jokiu būdu jis nėra įstatymas.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, veikdama pagal Konstituciją “teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą”, pateikė Seimui Dainiaus Žalimo kandidatūrą į LR KT pirmininkus ir Seimas paskyrė. Vadinasi, atsakingais už Dainiaus Žalimo tapimą LR KT pirmininku yra LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir LR Seimas. 

Neturėtų toks paskyrimas ką nors nustebinti, nes prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat antikonstitucininkė [2], prisiekusi LR Konstitucijai. LR Seimas taip pat yra antikonstitucininkas [3, 4, 5].

Taigi, Seimo rinkimų (55 str.), savivaldybių rinkimų (119 str.) ir prezidento rinkimų (78 str.) konstitucinės principinės vertybinės nuostatos yra vienodos: privalo būti renkami remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Taigi, Konstitucijoje yra įtvirtintos visiškai vienodos rinkiminės nuostatos, vertybės, kaip turi būti privalomai vykdomi rinkimai Lietuvoje. Ar tos vienodos rinkiminės privalomos nuostatos yra traktuojamos vienodai?

Kai žinia, LR prezidentas renkamas lygia ir tiesiogine teise, kiekvienas rinkėjas turi VIENĄ BALSĄ. LR Seimo rinkimuose iš esmės pažeidžiamos konstitucinės nuostatos [3, 4, 5] – lygi ir  tiesioginė rinkimų teisės. Savivaldybių rinkimuose yra absoliučiai atmetama lygi ir tiesioginė rinkimų teisė. Taigi, visais trimis atvejais tos pačios vienodos rinkimų konstitucinės nuostatos traktuojamos visai skirtingai. Tai, kas yra vienoda, negali būti traktuojama skirtingai.

Kodėl partiniai sąrašai yra antikonstituciniai? Todėl, kad juose atmetama (pagal Konstituciją) privaloma lygi ir tiesioginė rinkimų teisė. Sąrašuose esantys asmenys neturi lygių teisių patekti į Seimą, taip pat už juos yra nebalsuojama tiesiogiai, tik per sąrašą.

Lietuvoje iš esmės vyksta Seimo ir savivaldybių antikonstituciniai rinkimai, todėl valdžia Seime ir savivaldybėse yra neteisėta, nelegitimi.

Jau kam kam, bet LR KT pirmininkui PRIVALU žinoti LR KT 2015-10-10 išaiškinimą dėl konstitucinės lygios rinkimų teisė turinio [6, 3, 4, 5]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Visiškai aiškiai LR KT išaiškina, kai kalba eina apie lygias vienmandates apygardas, kai kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą. Jokių daugiamandčių apygardųn, jokių partinių sąrašų nėra. Tik hibridininių stribų, antikonstitucininkų galvose tokie dalykai gali pasivaidenti “konstitucinių dvasių“ ar „konstitucinių logikų“ pavidalu, nes pagal Konstituciją privalu lygios apygardos ir „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Kaip gali taip atsitikti, kad LR KT pirmininkui yra niekaip nesuprantama, kas yra LR KT išaiškinta? Gal kokių protinių sugebėjimų trūksta?  O gal viso labo Vilniaus universiteto teisininkų parengimo spragos?

Dainius Žalimas „ 1991-1996 m. VU Teisės fakultete – vienpakopes teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją.” ir “Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkasVilniaus universiteto (VU) profesoriusMykolo Romerio universiteto (MRU) docentasVU Teisės fakulteto (VU TF) Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas, Lietuvos Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkasNuolatinio arbitražo teismo narys, buvęs LR krašto apsaugos ministro teisės patarėjas.” (Wikipedia). Klausimas – kaip tokie gali parengti teisininkus, kai patys nesupranta kas parašyta Konstitucijoje ir net LR KT išaiškinime?! Jau anksčiau rašiau apie Vilniaus universiteto teisininkų bankrotą [7].  Straipsnį [7] išsiuntinėjau VU, MRU ir VDU teisininkams. Tyla ir jokio atsakymo. Gal protiškai negali suvokti? Greičiau konstituciniai nusikaltėliai, Lietuvos naikintojai, hibridiniai stribai, penktoji kolona. Ar Seimas gali ką nors pakeisti, kai patys yra antikonstitucininkai? Lietuva yra okupuota, Lietuvos laisvė yra hibridinių stribų nelaisvėje. 

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo argumentai

 “Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako, kad Seimo narių rinkimas vienmandatėse apygardose sunkiai dera su Konstitucijos logika, nes parlamentarai turi atstovauti ne vienai bendruomenei, o visai tautai.” [1]

Visai tautai atstovauja prezidentas, išrinktas visoje Lietuvoje. Tai Seime privalu turėti rinkimų apygardose išrinktus Seimo narius. Taip aiškina ir LR KT.  Išrinktus ne bet kaip, o pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tokia yra Europos teisė, JT teisė, LR Konstitucija, LR KT išaiškinimas ir sveikas protas, kuriuo LR KT pirmininkas D.Žalimas pasigirti negali? Primenu, kad JAV rinkėjas taip pat turi tik vieną balsą, kai renka Senato arba Atstovų rūmų narį,  renka ne pagal sąrašus, bet pagal tam tikras rinkimų apygardas arba kiekviena valstija. Nieko naujo, taip veikia demokratija. Kai renkama pagal sąrašus, visai neaišku kam atstovaujama, gal kartu visiems ir niekam?!

Mūsų mišrioji rinkimų sistema kelia abejonių, sakyčiau, ji net sunkiai dera su Konstitucijos logika“, – sakė D.Žalimas, trečiadienį paskelbtame komentare.” [1].

Mišrioji rinkimų sistema visiškai neatitinka Konstitucijos, nes daugiamandatė apygarda niekaip negali būti lygi vienmandatei apygardai. Niekaip negali būti vienas kitam lygu, jei yra mišru arba, kitaip tariant, skirtinga. Išvada: skirtinga negali būti lygu. Tai elementaru. Tačiau ar gali VU profesorius, alumnas ir LR KT pirmininkas D._Žalimas tai  nesuvokti?! Jokių abejonių kilti negali, na nebent žmogus nepasitiki savo protu arba yra sąmoningas, tyčinis teisės pagrindų naikintojas.

Pasak jo, “Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą, tačiau parlamentaro – tautos atstovo – statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai tautai.” [1].

Visiškai teisinga, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą, tačiau tikrai ne bet kokią, o tik tokią, kai Seimas sudaromas iš Tautos atstovų tokiu būdu kai  141 Seimo narys renkamas ketveriems metams, remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

141 Seimo narys yra Tautos atstovai, o ne kiekvienas atskirai visos Tautos atstovas. Prezidentas atstovauja visai tautai. Taigi, turėtumėme pastebėti, kad būtent LR Konstitucija apibrėžia rinkimų sistemai reikalavimą rinkti 141 Seimo narį “lygia ir tiesiogine rinkimų teise” ir ne kitaip. Deja, Lietuvoje yra kitaip, antikonstituciškai, nelegitimiai ir tai naudinga istoriškai labai gerai organizuotoms kgb ir kompartijos gaujoms, pasilikusiam okupantui.

Anot D.Žalimo, dabar, balsuojant apygardose, nelaimėjusį kandidatą parėmusių rinkėjų balsai faktiškai dingsta, jiems, galima sakyti, neatstovaujama.[1]. 

Iš esmės D.Žalimas turi labai ydingą nuostatą, kad balsuojant apygardose rinkėjų balsai faktiškai dingsta, jei rinkėjo kandidatas pralaimi. Demokratinėse rungtynėse natūralu, kad visi negali laimėti. O išrinktasis Seimo narys atstovauja visus apygardos rinkėjus, visus apygardos piliečius, nepriklausomai nuo to ar tas rinkėjas už jį balsavo ar ne. Tai elementariai suprasti turėtų D.Žalimas. Bet nesupranta? Vargas dėl proto?

Taigi proporcinė rinkimų sistema, mano manymu, būtų logiškiausia, labiausiai atitinkanti Seimo narių, kaip visos Tautos atstovų, statusą ir savaime pašalintų vieną iš galimų Seimo narių interesų konfliktų. Be to, neliktų mažo rinkėjų aktyvumo problemos pakartotiniuose Seimo rinkimuose atsilaisvinus Seimo nario vietai, dabar nesiekiančio net 20 procentų, nereikėtų steigti ir rinkimų apygardų vien užsienyje gyvenantiems lietuviams“, – sakė D.Žalimas. [1].

Išvada – LR KT pirmininkas D.Žalimas neturi net pačio elementariausio teisinio mąstymo – jam logiška yra tai, kas antikonstituciška! Kaip atsitiko, kad LR KT pirmininkas D.Žalimas agituoja prieš konstitucines vertybes, jog LR Seimas būtų renkamas lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Čia tiesiog nėra pasirinkimo, nėra vietos sąrašiniams rinkimams, nes rinkėjas turi balsuoti tiesiogiai už jo pasirinktą kandidatą į Seimą lygiose apygardose ir turi tik vieną balsą. Kas atsitiko su žmogaus protu, t.y., su D.Žalimo protu – jis nepripažįsta Europos teisės, JT teisės, LR Konstitucijos, kuriai prisiekia ir LR KT išaiškinimo, kuris privalomas ir LR KT teisėjams, LR Seimo nariams?! Tai galima paaiškinti tik tuo, kad asmuo, tai yra D.Žalimas, sąmoningai ir tyčia veikia prieš LR Konstituciją, todėl turėtų apkaltos proceso tvarka pašalintas iš pareigų, kaip šiurkščiai sulaužęs priesaiką. Problema, kad ir Seimo nariai yra tokie patys antikonstitucininkai.

Gal tai tėra tik atsitiktinumas, nesusipratimas? Jokiu būdu – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas ir kitais klausimais atvirai, tyčiniai niekina LR Konstituciją, kad ir dviejų pilietybių klausimu. Konkrečiai 2017-10-20 LR KT privalomas išaiškinimas (konstitucinis imperatyvas) sprendime Nr. KT14-S7/2017 „ …. įstatymų leidėjas negali paneigti pilietybės instituto prigimties ir prasmės, jis turi paisyti konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais.pavertė “niekas negali būti”. Kartu noriu pastebėti ir pabrėžti, kad šio konstitucinio imperatyvo niekaip negali paneigti nei Seimas, nei pats LR Konstitucinis Teismas, ką jis ir bando padaryti apgaulės, aferizmo, žodinių machinacijų būdu. Lietuvos valstybėje ne įstatymas yra įstatymas, o jo aiškintojas yra įstatymas. Taip paneigiamas teisinis įstatymo viršenybės principas. Apie tai visa medžiaga LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltai yra pateikta 2019-03-18 straipsnyje [8] su nuorodomis. Konstitucijos nuostatą “kartu gali būti” paversti nuostata “niekas negali būti” gali tik ypatingai angažuotas antikonstitucininkas, Vilniaus universiteto alumnas.  Tačiau Seimas, kaip antikonstitucininkų IRŠTVA [9] gina savo paskirtą antikonstitucininką Dainių Žalimą.

Siųsdamas rašinį paminėtoms valstybės įstaigoms, [8] prašiau:

Prašau Lietuvos valdžią, Seimą visu rimtumu svarstyti ir įvykdyti apkaltą LR KT pirmininkui D.Žalimui už tyčiojimąsi iš LR Konstitucijos, savo priesaikos bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. 

Prašau spaudos pagal galimybes, atspausdinti šią santrauką žemiau, kad dalykas būtų viešas ir kiekvienas LR pilietis turėtų galimybes analizuoti ir spręsti LR KT pirmininko D.Žalimo kaltės dydį tyčiojantis iš Konstitucijos ir atnešant LR piliečiams didelę žalą paminant jų konstitucines teises. 

Prašau LR Seimą, LR Vyriausybę, LR Konstitucinį teismą, Prezidentūra užregistruoti šį dokumentą. Užregistravimas bus publikuojamas  viešai, o taip pat bus publikuojami tie, kurie neužregistruos ir nesvarstys. Tie bus atsakingi.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas

Kartu pastebėsiu, kad straipsnyje [1] parašytas propagandinis teiginys „Šiuo metu vienmandatėse apygardose išrenkamas 71 Seimo narys, o 70 parlamentarų renkami daugiamandatėje apygardoje, taikant proporcinę sistemą.” – yra gudrus aferistinis melas. Sąrašiniai renkami ne tik daugiamandatėje apygardoje, bet ir vienmandatėse apygardose. Todėl Seime yra beveik visi sąrašiniai, išskyrus penkis save išsikėlusius. Prie šio skaičiaus reiktų pridėti paskutiniųjų 2019-09-08 rinkimų rezultatus, kur dėl trijų vietų Seime rungtyniavo vienmandatininkai, kai kurie nė nebuvo partijų sąrašuose.

Išvada: LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo veikla yra aiškiai antikonstitucinė, nukreipta prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir taip griauna valstybę. Nors ir beprasmiška prašyti antikonstitucinio Seimo pateikti apkaltą antikonstitucininkui, tačiau privalau pakartoti – APKALTA LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui!

Literatūra: 

  1. 2019-10-02 BNS straipsnis „D.Žalimas: Seimo narių rinkimas vienmandatėse apygardose nedera su Konstitucijos logika” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-zalimas-seimo-nariu-rinkimas-vienmandatese-apygardose-nedera-su-konstitucijos-logika-56-1211032)
  2. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
  3. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
  4. 2016-12-08 straipsnis “Seimo konstituciniai nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
  5. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
  6. 2015-10-20 LR KT Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI” (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content)
  7. 2019-05-02 straipsnis „Vilniaus universiteto teisininkų bankrotas” (https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas98506/).

  1. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
  2. 2019-09-30 straipsnis “Irštvoje siautėja čekistai” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-irstvoje-siauteja-cekistai/

http://www.ekspertai.eu/irstvoje-siauteja-cekistai99741/).

joramlt@yahoo.com

2019-10-02