Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Referendumai kaip smilkalų dūmai

Written by Redakcija · 3 min read

Artėja didelis sujudimas Lietuvos valstybėje – rinkimai, referendumai. Tik klausimas – iš kur rasis balsuotojai, kuriuos kai kas vadina rinkėjais, kai paskutiniuose Seimo nario rinkimuose jų dalyvavo mažiau nei 30 procentų. Iš esmės balsuotojai nieko nerenka, tik balsuoja už jau parinktus.

Todėl referendumai dėl pilietybės išsaugojimo ir Seimo narių mažinimo tikrai visiškai nereikalingi, gal tik kaip smilkalų dūmai balsuotojams prisivilioti.Atkreipiu dėmesį, kad LR Konstitucijos  12-o straipsnio 1-ma dalis tvirtina: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“  Ar ne idiotiškai atrodo, kad būtent šią konstitucinę nuostatą LR Seimas vėl įtraukia į referendumo tekstą?

Manau, tik dėl propagandos, bus siekiama, jog tos konstitucinės nuostatos neliktų.  Neabejoju, kad referendumas neįvyks, nes surinkti 1,3 milijonus balsuotojų tikrai nepavyks. Didelė problema, kad LR Konstitucija nei Seime, nei LR Konstituciniame Teisme nesivadovaujama ir nevykdoma, nors ja prisiekiama. Todėl ir pakeitus Konstituciją ji taip pat bus NEVYKDOMA, nes LR KT „konstitucinės dvasios“ yra aukščiau už Konstitucijos raidę, tekstą. Taip teigia LR KT. Apie tai galima plačiau pastudijuoti 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema [1].

Dėl “gausaus” balsuotojų aktyvumo, toks referendumas neįvyks, nebus teigiamo rezultato. O gal taip ir planuojama??

Referendumas dėl Seimo narių skaičiaus [2] yra dar juokingesnis. Jeigu Seimo nariai yra Lietuvos valstybės naikintojai, tai tikrai tokių Seimo narių reikia kuo mažiau, o jeigu jie  – Valstybės kūrėjai, tai jų reikia kuo daugiau. Sena tiesa – kuo daugiau kūrėjų, tuo labiau Valstybė kils, stiprės. Seimo nariai, priimdami sprendimą dėl Seimo narių sumažinimo, patys save  įvertino Lietuvos valstybės griovėjais.

Apie referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo pasisakė VU TSPMI docentas ir KTU mokslininkas Mažvydas Jastramskis straipsnyje “Mažvydas Jastramskis. Didinkime Seimo narių skaičių” (delfi.lt 2019-02-14 )  [3]. Mokslininko nuomonė verta dėmesio –  juk studentus moko, jauną kartą augina, Lietuvą protina.

M. Jastramskio nuomonė [3]: “Dažnai tenka išgirsti nuomonę, kad reikia parlamentarus rinkti tiesiogiai. Padidinus parlamentą, bus daugiau ir vienmandatėse išrinktų Seimo narių!” [3]:

LR Konstitucijos 55 str. 1-ma dalis: “Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Taigi, Seimo narių rinkimas tiesiogiai yra konstitucinė privaloma nuostata, o ne nuomonė. Universitetų mokslininkui privalu skirti nuomonę nuo konstitucinės privalomos nuostatos.

LR Konstitucijoje nėra numatyti sąrašiniai rinkimai, nes absoliučiai visi Seimo nariai privalo būti renkami tiesiogine lygia rinkimų teise, kuri reiškia, kad balsuotojas privalo pažymėti savo pasirinkto kandidato į Seimą pavardę tiesiogiai, ne per sąrašą.

Dar viena didžiulė klaida teigti, kad “Padidinus parlamentą, bus daugiau ir vienmandatėse išrinktų Seimo narių!”.

Gal ponas Mažvydas Jastramskis niekada neperskaitė LR Seimo rinkimų įstatymo, o gal paprasčiausiai nesuvokė, kad ir vienmandatėse išrenkami SĄRAŠINIAI.  Skaitykite  Seimo rinkimų įstatymo straipsnius.

LR Seimo rinkimų įstatymo galiojančioje suvestinėje redakcijoje [4], 42 str. 2 dalyje parašyta: “2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.

LR Seimo rinkimų įstatymo oficialiame teisės akto tekste [5] tas pats parašyta 33 str. 1-moje dalyje: „Kiekvienas kandidatas į Seimo deputatus gali būti įrašytas tik į vienos politinės partijos ar visuomeninio politinio judėjimo iškeltų kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Asmuo, įrašytas į tokį sąrašą, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į deputatus dar ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Taigi pagal antikonstitucinius Seimo rinkimų įstatymus [4,5], nepriklausomai nuo straipsnių numeracijos gudrios painiavos, vienamandatėse yra renkami SĄRAŠINIAI, išskyrus save išsikėlusius. Tokių Seime (2016-10-09) yra tik PENKI. Tai juos būtų galima pavadinti vienmandatininkais, o visi likusieji, pasikartosiu, yra SĄRAŠINIAI.  Remiantis LR Konstitucija, Europos teise, Jungtinių tautų teise, LR KT išaiškinimus ir sveiką protą, kiekvienas rinkėjas gali turėti tik vieną balsą, nes Konstitucijoje įtvirtinta lygi rinkimų teisė. Tačiau LR Seimo rinkimų įstatyme yra įtvirtinta pasaulyje negirdėta ir neregėta, na gal tik KGB instrukcijose įtvirtina, kompartijai ir kgb naudinga NELYGI rinkimų teisė. Ar reikėtų priminti, kas tai įtvirtino 1992-07-09? Klausimas – ar Seimas vadovaujasi LR Konstitucija, ar, galimai, keidžyby instrukcijomis? Nesvarbu, kad Seime yra tik 5 vienmandatininkai, tačiau ir jie yra antikonstituciniai, nes į Seimą pateko pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. O teisės principas sako, kad ne tik tikslas turi būti teisėtas, tačiau ir kelias į tikslą turi būti teisėtas.  Dabar, deja, mišką kertam, skiedros laksto.

Uiversitetų mokslininkui, docentui Mažvydui Jastramskiui nereikėtų klaidinti nei visuomenės, nei savo studentų. Rekomenduoju pastudijuoti 2017-03-11 straipsnį „Okupuota nepriklausomybė“ [6] su nuorodomis į gylį. Studijuokite.

Kaip matome, LR 7-as antikonstitucinis Seimas, norėdamas pritraukti balsuotojus kviečia į referendumus. Ką turėtų daryti balsuotojai? Ateiti ir taip patvirtinti, kad pritaria nereikalingiems referendumams? O juk referendumai, šiuo atveju, tėra smilkalų dūmai skirti apgauti, privilioti balsuotojus patvirtinti antikonstitucinio, nelegitimaus Seimo aferistinius užmanymus.

Literatūra:

  1. 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  2. 2019-02-12 BNS straipsnis “„Valstiečiai“ gegužę nori surengti referendumą dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valstieciai-geguze-nori-surengti-referenduma-del-seimo-nariu-skaiciaus-sumazinimo.d?id=80349223#cxrecs_s).
  3. 2019-02-14 VU TSPMI docentas ir KTU mokslininkas Mažvydas Jastramskis straipsnis “Mažvydas Jastramskis. Didinkime Seimo narių skaičių” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/mazvydas-jastramskis-didinkime-seimo-nariu-skaiciu.d?id=80369179).
  4. 1992-07-09 LR Seimo rinkimų įstatymas, Galiojanti suvestinė redakcija (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E/cBpjIyyudj).
  5. 1992-07-09 LR Seimo rinkimų įstatymas, Oficialus teisės akto tekstas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E).
  6. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

Dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-02-14