Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą

Written by Redakcija · 4 min read

Begalinės rungtynės su kartelėmis, lyg šokinėtų į aukštį ir kad mažiau susitrenktų krentant vis siekia sumažinti tą kartelę. O pasirodo, kad ne į aukštį šokinėja, o į tolį, kad kuo ilgiau pasilikti Seime. Taigi jokių kartelių nė nereikia.

Pasimetę tie seimūnai, ir net nežino, kad ne su kartelėmis reikia kovoti, o vykdyti Konstituciją ir į Seimą arba į savivaldybių tarybas būti išrinktiems pagal Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, taip kaip ir prezidentas yra renkamas. Juk prisiekė ir nevykdo. Gal taip kaip Ramūnas Karbauskis neatskiria vieno lizingo nuo tūkstančio. Viskas vienodai atrodo. Niekaip nesuprantama kam tą burną melui atveria? Durniais ar puskvailiais kitus laiko?

Niekaip kitaip tiek Seimas, tiek savivaldybių tarybos privalo būti renkamos tik pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, nes taip yra įtvirtinta 1992-10-25 Konstitucijoje, 55, 78, 119 straipsniai. Sąrašiniai rinkimai, nesvarbu ar jie mišrioje sistemoje ar patys savaime vien tik sąrašiniai rinkimai niekaip netenkina nei lygios, nei tiesioginės rinkimų teisės. Vadinasi, visą laiką Lietuvoje vyksta antikonstituciniai rinkimai ir Lietuvoje Seimo ir savivaldybių valdžia yra NETEISĖTA, nes antikonstitucinė.  Tam procesui jau gal ir seniai barzda užaugo ir pražilo, o visgi į protą niekaip neateina. Būk tai demokratinis procesas?

Štai Gediminas Kirkilas [1] siekia kartelę mažinti, gal paseno, supranta, kad neperšoks?  Ponia Irena Degutienė [2], jai irgi svarbu kartelės, tai jau kaip čia ką nors keisi, reikia konservatyviai ir nepertraukiamai niekinti LR Konstituciją.

R. Karbauskis [3] puikiai supranta, kad artėjantys rinkimai gali būti jo “laidotuvės”, tai gal nors į savivaldybes prasiverš peršokdamas nors slenkstį, jau net apie karteles nenori kalbėti. O juk gal kokia kartelė ar visa kartis visgi padėtų tą jo sugalvotą “slenkstį” peršokti?

Gerai, kad dar antikonstitucininkas Mažvydas Jastramskis [4] primena Ramūnui Karbauskiui jo pačio nuostatas prieš rinkimus [5] :

“Žiūrint į ilgesne perspektyvą, valstiečių noras atrodo keistai. Citata iš 2015 m. pabaigos Ramūno Karbauskio pareiškimo: „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nuosekliai pasisako, jog Lietuvoje reikia mažinti Seimo narių skaičių ir visus juos rinkti tiesiogiai, vienmandatėse rinkimų apygardose“.”

Tai reiškia ponas R.Karbauskis puikiai supranta jau nuo 2015 metų, kad LR Konstituciją atitinka vienmandačiai rinkimai 141-ose lygiose apygardose, nes tenkina Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. O tai reiškia, kad dabartiniai R.Karbauskio pasiūlymai dėl “kartelių ar slenksčių” yra sąmoninga kova prieš LR Konstituciją, Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

Komentuojant straipsnio [9] citatą: “Nuleidus Seimo rinkimų kartelę partijoms ir koalicijoms, visuomenė puskvailių ir radikalų į Seimą neišrinks, tikina „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis.”, galima teigti, kad gal puskvailių ir neišrinks, tačiau tikrai išrinks ANTIKONSTITUCININKUS. Valstybės teisinių ir demokratinių pagrindų griovėjus, kaip dabar ir turime nepriklausomai nuo kartelės ar slenksčio aukščio,

Konservatorius Jurgis Razma [6] Seimui sakė, kad daryti tokius esminius pakeitimus rinkimų įstatyme, likus tiek mažai iki rinkimų, nėra tinkama. „Netinka, kai iki Seimo rinkimų liko mažiau nei metų, daryti principinius pakeitimus Seimo rinkimų sistemoje. Rinkimų barjero keitimas yra vienas iš tokių esminių klausimų. Kartais svarstant šį klausimą remiamasi kitų šalių patirtimi. Galima rasti tokių šalių, kur nėra rinkimų barjerų“, – kalbėjo konservatorius.”

Tai parodo, kad ir konservatorius Jurgis Razma yra už angažuotas nevykdyti LR Konstitucijos, LR KT išaiškinimo dėl lygios rinkimų teisės [8], tai yra J.Razma sąmoningai kaunasi prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus, yra konstitucinis nusikaltėlis.

Bet ar gali padorūs melagiai, žulikai, o tokių pilni visi 7 Seimai, kada nors kalbėti tiesą? Ar gali melagis prisiekęs Konstitucijai ją vykdyti? Ar gali nors vienas Seimo narys per visas 7 kadencijas nors kartą susimąstyti, kad jų veikla yra antikonstitucinė ir ne šiap sau, o tokia, kuri ATIMA iš LR piliečių, Tautos, Suvereno pagrindinę teisę formuoti, rinkti savo valdžią pagal Konstitucijoje įtvirtintas lygios ir tiesioginės rinkimų teisės nuostatas?

Tai parodo, kad Lietuvą yra okupavę kriminalinės gaujos, niekinančios Lietuvos valstybę ir jos pagrindinį įstatymą – Konstituciją. Pakeli sau rankutes, pasiimi kiek reikia pinigėlių iš biudžeto ir gyveni sau susikurtoje gerovės valstybėje. Tai gal to pačio ir siekia JE LR Prezidentas Gitanas Nausėda?

Prezidentas Gitanas Nausėda [7] remia 4 proc. ir 6 proc. ribas. Pasak prezidento, kartelės sumažinimas sudarytų galimybes Seime atstovauti didesniam žmonių skaičiui.

Pagal LR Konstitucijos 106 str. “Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.” Todėl LR Prezidentas yra atsakingas už LR Seimo rinkimų konstitucingumą.

Tačiau LR Konstitucinis Teismas jau 2015-10-20 yra išaiškinęs lygios rinkimų teisės turinį, taigi nieko nereikia ir klausti, tik pasiskaityti ir vykdyti, nes prisiekta [8]:

2.3. Taigi, pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Kaip matome nėra jokių daugiamandačių apygardų, nes daugiamandatė apygarda niekaip negali būti lygi vienmandatei apygardai. Visiškai aiškiai yra pabrėžta, kad “rinkėjas turi vieną balsą”, o ne 7 balsus kaip dabar: vienas vienmandatėje, vienas daugiamandatėjė ir 5 reitingavimo balsai.

Dabar Lietuvoje turime pačią IDIOTIŠKIAUSIĄ pasaulyje Seimo rinkimų sistemą, kai jau daugiamandatėjė išrinktas Seimo narys po dviejų savaičių dar kartą dalyvauja tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrinktas tam, kad neišrinktas partiniame sąraše narys patektų į Seimą ir t.t. Pasirodo, kad JE Prezidentas Gitanas Nausėda yra taip pat ANTIKONSTITUCININKAS, kaip ir visų 7 Seimų nariai. Valstybė yra okupuota antikonstitucininkų ir yra neteisinė ir nedemokratinė.

Išvados:

Rungtynės su kartelėmis gali būti laikoma iškrypėliškos fantazijos vaisiumi, tačiau tikrumoje – tai sąmoninga ir piktybiška kova prieš Lietuvos Respubliką, jos teisinius pagrindus – Konstituciją. 

Jau pačioje savo prezidentavimo pradžioje LR prezidentas Gitanas Nausėda remia Seimo antikonstitucinius išsidirbinėjimus ir taip vykdo antikonstitucinę veiklą prieš Lietuvos valstybės teisinius, demokratinius pagrindus.

Sąrašai, tai pats patogiausias būdas kriminalinėms gaujoms siekti valdžios.

Seimo nariai vykdo antikonstucinę veiklą ir yra Seime nelegtimiai.

Iš neteisės teisė neatsiranda. 

Literatūra:

  1. 2019-11-19 ELTA straipsnis “Kirkilas: patekimo į Seimą kartelę būtina mažinti” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kirkilas-patekimo-i-seima-kartele-butina-mazinti.d?id=82822617#cxrecs_s).
  2. 2019-11-19 ELTA straipsnis “Degutienė apie siekį nuleisti patekimo į Seimą kartelę: demokratija tai nėra anarchija” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/degutiene-apie-sieki-nuleisti-patekimo-i-seima-kartele-demokratija-tai-nera-anarchija.d?id=82822455#cxrecs_s).
  3. 2019-11-20 Jadvygos Bieliavskos, ELTA straipsnis “R.Karbauskis siūlo nuleisti ir patekimo į savivaldą slenkstį” (https://respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/rkarbauskis_siulo_nuleisti_ir_patekimo_i_savivalda_slenksti/).
  4. 2019-10-16 straipsnis “Mažvydas Jastramskis – antikonstitucininkas” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-mazvydas-jastramskis-antikonstitucininkas/).
  5. 2019-11-20 Mažvydo Jastramskio,  VU TSPMI docentas, straipsnis “Mažvydas Jastramskis. Norite didesnio „bardako“ Seime? Mažinkite rinkimų kartelę” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/mazvydas-jastramskis-norite-didesnio-bardako-seime-mazinkite-rinkimu-kartele.d?id=82834971).
  6. 2019-11-21 Simonos Voveriūnaitės, BNS straipsnis “Seime kelią skinasi prieštaringai vertinama pataisa: rinkimai gali atrodyti kitaip” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seime-kelia-skinasi-priestaringai-vertinama-pataisa-rinkimai-gali-atrodyti-kitaip.d?id=82844445).
  7. 2019-11-21 Milenos Andrukaitytės, BNS straipsnis “Seimas rinkimų kartelę linkęs mažinti, bet ne tiek, kiek nori valdantieji” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/rinkimai-koki-slenksti-i-seima-tures-persokti-partijos-ir-koalicijos-940525).
  8. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
  9. 2019-11-21 ELTA straipsnis “Siūlo nuleisti kartelę renkant Seimą: radikalų ir puskvailių neišrinks” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/siulo-nuleisti-kartele-renkant-seima-radikalu-ir-puskvailiu-neisrinks.d?id=82842253#cxrecs_s).

joramlt@yahoo.com

2019-11-21