Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Vytauto Landsbergio antikonstituciniai blūdai

Written by Redakcija · 8 min read

Lietuvių kalbos žodynas žodį blūdas taip aiškina: 1. paklydimas, kreivatikystė. 2. kliedėjimas, klajojimas; kvailiojimas. Taip išsiaiškinome žodžio “blūdas” reikšmę.

Tai kiekvienas žmogus gali suklysti, pakvailioti. Problemėlė atsiranda tada, kai žmonės užsispiria dėl savo blūdo. Patarlė sako: Klysti yra žmogiška, o užsispirti dėl klaidos gali tik kvailys. 

Ir dar yra labai svarbu suprasti, kai blūdas tęsiasi ilgai, neribotą laiką, kai tą blūdą blūdina daug žmonių ir sąmoningai, tai blūdas įgauna ir kitą reikšmę, sąmoningą piktybinį veikimą prieš kažką ir gali tapti propagandos rūšimi.O jeigu tie blūdai dar yra ir apie Valstybės teisinius demokratinius pagrindus, Konstituciją, tai jie pavirsta kova prieš Valstybę, jos teisinius pagrindus, Konstituciją. Trumpai tariant, jie yra nukreipti prieš Valstybę, jos piliečius. Be abejonės, žodžio reikšmę įtakoja blūdijimo trukmė ir aplinkybės. 

Belieka išsiaiškinti Vytauto Landsbergio antikonstitucinius blūdus, kurie tęsiasi labai ilgai ir už juos savo parašu jis atsakingas.

Fundamentalus faktas – partinių sąrašų rinkimai, kitaip tariant, daugiamandačiai rinkimai, patys savaime ar mišrioje sistemoje, yra agresyviai antikonstituciniai, nes juose įgyvendinama NELYGI ir NETIESIOGINĖ rinkimų teisė.  Kitaip tariant – partinių sąrašų rinkimai fundamentaliai prieštarauja vienam iš svarbiausių teisės principų – visi prieš įstatymą yra lygūs. Kiekvienas sąraše turi skirtingas,  t.y.,  nelygias galimybes  būti išrinktu. Vadinasi, rinkėjo balsas yra nelygiavertis renkamojo atžvilgiu.  

LR Konstitucija visais atvejais – Seimo, Prezidento ir savivaldybių rinkimus Lietuvoje įpareigoja vykdyti pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Dabar turime lygiai priešingą – necivilizuotą, mafijinę , kgbistinę, komunistinę rinkimų sistemą  bei naikinamus Valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Tik prezidento rinkimai tenkina konstitucinius reikalavimus – kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą ir balsuoja tiesiogiai už asmenį. Kitaip tariant, Lietuvoje turime tik vieną legitimią, pagal Konstituciją renkamą valdžią – PREZIDENTĄ.

Gabrielius Landsbergis žino ir supranta nelygių ir netiesioginių “rinkimų” naudą, nes grįžęs iš Europarlamento į Lietuvos politiką, pareikalavo nereitinguojamos pirmosios vietos TS-LKD sąraše.  Beje, Vytautas Landsbergis taip pat pasinaudojo sąrašų teikiamomis privilegijomis patekti į Seimą, nors supranta ir žino, kad  tai nelygi ir netiesioginė rinkimų antiteisė. Iš esmės rinkimų nebelieka – tik balsavimai. Sąrašiniai rinkimai suteikia privilegijas patekti į valdžią organizuotoms gaujoms, mafijai, kgb ir kompartijai. Todėl Lietuvoje “rinkimai” užima tokią “garbingą” antikonstitucinę poziciją. Labai patogu Lietuvos naikintojams.

Taigi, partinių ar kitokiu pavadinimu sąrašų rinkimai patvirtina, kad

iš Lietuvos piliečių yra atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė,

kitaip tariant, Lietuvos piliečiai paversti beteisiais, kai balsuoti leidžiama už aprobuotus ir aprobuotojus. Ne aprobuoti į sąrašus nepatenka. Demokratijos parodijos  hibridinis variantas.

Tokia visuomenė, kurioje nėra civilizuotos rinkimų teisės, iš kurios yra ATIMTA konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė yra vergų visuomenė (gojai), be teisės rinkti savo valdžią Konstitucijoje numatytu būdu, t.y., taip, kaip pati Tauta, LR piliečiai nusprendė, priimdama 1992-10-25 Konstituciją.

Žinotina, kad iš LR piliečių tą konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę atėmė 1992-07-09 LR signatarai su Vytauto Landsbergio parašu LR Seimo rinkimų įstatyme [5]. Taigi, po 1990-03-11 Nepriklausomybės Akto paskelbimo LR piliečiai 1992-07-09 neteko pačių pagrindinių konstitucinių teisių rinkti savo valdžią taip, kaip numatė jų priimta Konstitucija, tuo laiku galiojęs Laikinasis Pagrindinis Įstatymas [5].

Toks pats vaizdas  2019 m. vasarą “rinkimuose” į Maskvos dūmą, kuriuose buvo leidžiama kandidatuoti tik aprobuotiesiems. Taip, kaip buv. Sovietų Sąjungoje. Maskvoje neaprobuotieji rinkimams neregistruojami.

Skaitome Vytauto Landsbergio straipsnį [1] “Rinkimų reforma”:

Seimas negana pažemintas. Seimo pirmininkas iš pradžių ketino, siūlėsi atkurti įstaigos prestižą, bet Seimas nenori. Tik pirmininką dar paliko. 

Parlamentas – ne vieta debatams, – aiškina Maskva. O mūs tauta pasisako, nes taip mano, kad demokratija Lietuvoje veikia prastai. Turėjom apklausą. Signalas, kad reikia ką nors daryti. 

Demokratija, tai atstovaujamoji valdžia. Jos veikimą reikia ir nesunku pagerinti. Priimant pamatinę nuostatą, kad kuo smulkesnė mišrainė, tuo lengviau joje darbuotis kiaurasamčiu (duršlioku), vertėtų rinkiminę kartelę dar nuleisti. 

Geriausia nūnai būtų įsivesti 2,5 proc. rinkiminį barjerą partijoms ir 3 proc. koalicijoms. Kuo daugiau liaudies tarnų iš pačios liaudies! 

Taigi barjerai ir kartelės. Kai olimpiečiai (net ir dopingiečiai vienoj kaimynų deržavoj) neperšoka kartelės, ją privalu nuleisti. Tada laimėsim! Visuotinis laimėjimas, visuotinės dalybos. 

Jeigu sakytų kas, kad smulkioji mišrainė – susigriovimas savo rankomis, tai juk visai nesunku pasitikrinti. Iš anksto, dar iki rinkimų. Gal tauta kaip tik pritartų, pravedus referendumą, kad partijoms – 2,5 procento? Į 100 proc. sutilptų net 40 partijų, visos pasimaitintų iš biudžeto papo. 

Pasitarkite, kultūra ir finansai. Pamąstyk, Lietuvos Seime, juk tavo galioj paleisti referendumą. Be didelių galvos skausmų, nedelsiant.” 

Straipsnio [1] analizė

Apie kokį Seimo prestižą iš viso galima kalbėti, kai jo sudėtis yra antikonstitucinė, nes suformuota pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ “rinkimų” teisę, galimai pagal mafijos, kgb ar kompartijos instrukcijas užsikonspiruoti ir išlikti valdžioje…

Pasaulis dar nėra matęs, kad jau išrinktas Seimo narys dar kartą dalyvauja tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrinktas tam, jog neišrinktas patektų į Seimą. Tai aukščiausia panieka Konstitucijai, sveikam protui, Valstybei ir jos piliečiams [8, 9].

Ne be reikalo V.Landsbergis teisingai pastebi, kad “O mūs tauta pasisako, nes taip mano, kad demokratija Lietuvoje veikia prastai.”.

Tiksliau – demokratijos iš viso nėra, nes tai patvirtina nelegitimi Seimo sudėtis.  Demokratijoje – teisė, Konstitucija galioja, kuriai prisiekiama. Dar labiau – visų savivaldybių tarybų nariai yra antikonstituciškai patekę, gaujomis. Partijos – tai tik tokios, kurios gerbia Lietuvos Konstituciją, o gaujos ją visą laiką niekina. Dar tokios partijos Lietuvoje neaptikau, kuri gerbtų Konstituciją.

Prof. Vytautas Landsbergis sarkastiškai kalbėdamas apie antikonstitucines rinkimų “karteles” partinėms gaujoms visgi aiškiai išreiškia mintį už tai, ką turime, t.y. 5 procentus partijoms, ir aiškiai išreiškia panieką Tautai, kuriai lyg ir atstovaujama, kad nebūtų: “Kuo daugiau liaudies tarnų iš pačios liaudies!”.

Neabejoju, kad Vytautas Landsbergis specialiai savo parašu prisidėjęs prie 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymo, kuriuo pilnai atimta konstitucinė lygi ir tiesioginė rinkimų teisė iš LR piliečių. Tai praktinis ilgalaikis neapykantos demonstravimas Tautai, LR piliečiams, juos paverčiant beteisiais vergais (galimai -gojais). Tai nepaneigiamas faktas. Idiotiškas Seimo rinkimų įstatymas su “kartelėmis” vis dar galioja.

V.Landsbergis, šaržuodamas, tyčiodamasis, visgi pasako gilią mintį: “Visuotinis laimėjimas, visuotinės dalybos.”, kad negali būti visuotinių dalybų, o tik tiems “pateptiesiems” (galimai iš tų užslaptintųjų mafijinių struktūrų). Bet visiems po daug neužteks. Ir tą mintį patvirtina teiginiu “visos pasimaitintų iš biudžeto papo.

Ko gero,  malonu Seimo partinėms gaujoms “visoms pasimaitinti iš biudžeto papo”  –  jos nusprendė APVOGTI valstybę tiek, kad jau dabar galėtų gyventi Prezidento Gitano Nausėdos populiarinamoje “gerovės” valstybėje. 

Beje, Prezidentas G.Nausėda, palaikydamas “karteles”, parodo savo paniekinamą požiūrį į LR Konstitucijoje įtvirtintas lygią ir tiesioginę rinkimų teises. Gal ne veltui prof. V.Landsbergis susirūpinęs, kad ir jo partija, tiksliau gauja (nes niekina Konstituciją) galėtų daugiau pačiulpti iš to biudžeto papo. Toks  mąstymas  panašesnis į kūdikio, besimaitinančio iš papo, o ne Valstybės veikėjo.

Jeigu iš tikro nagrinėti Seimo galias, tai jų išvis nėra, nes antikonstitucinė Seimo sudėtis negali priimti jokių teisėtų sprendimų išskyrus vieną….. paklusti Konstitucijai ir Seimo rinkimų įstatyme įgyvendinti lygią ir tiesioginę rinkimų teisę: vienas rinkėjas – vienas balsas. Tai Europos teise, LR Konstitucija, LR KT 2015-10-20 išaiškinimu, Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu ir sveiku protu paremta nuostata.

Ne kartą rašiau apie Lietuvos signatarų antikonstitucinius blūdus, sapaliojimus [2, 3]. Bet to aiškiai nepakanka.  Čia turime reikalą neabejotinai su visai kito lygio signataru, LTSR – LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku profesoriumi Vytautu Landsbergiu, vis dar TS-LKD garbės pirmininku, praktiškai, buvusiu atsikuriančios Lietuvos valstybės vadovu. Tai pats aukščiausias lygmuo ir niekas tokio unikalaus titulo (LTSR-LR AT pirmininkas) niekada neturėjo, tai – aukščiausias įvertinimas. Nereiktų  šio titulo nusipurtyti ir siekti pervadinti  – LR prezidentu. Tų prezidentų dar bus, o tokio titulo niekas neturės. Taigi išimtinė garbė pagal darbus.

Ilgalaikė tyla iš V.Landsbergio ir signatarų pusės įrodo, kad tokiu būdu V.Landsbergis didžiuojasi, net ir tyčiojasi, kad iš LR piliečių atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė. 1992-07-09, V.Landsbergis ir signatarai, priimdami Seimo rinkimų įstatymą, įtvirtino NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų antiteisę. Tai tiesioginė ir ilgalaikė V.Landsbergio kova prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Savo parašais jam pritarė ir signatarai.

Išvada:

Ilgalaikis konstitucinės lygios ir tiesioginės rinkimų teisės atėmimas iš Tautos ir LR piliečių įrodo, kad V.Landsbergis ir Signatarai ypatingai nekenčia Lietuvos piliečių ir Lietuvos valstybės, laiko juos beteisiais vergais (galimai gojais) nevertais rinkti savo valdžią pagal LR Konstitucijoje įtvirtintus teisės principus. Tokia pati išvada yra taikytina ir visiems septynių Seimų seimūnams. Tokių būdu antiteisė, ilgalaikė antikonstitucinė veikla (neveikimas) pavirsta NEAPYKANTA Lietuvos valstybei, jos teisiniams demokratiniams pagrindams, įtvirtintiems Konstitucijoje.

Kaip tokią išvadą suprasti?

Atrodo, kad viską galima atleisti už patį nuostabiausia 1990-03-11 Nepriklausomybės aktą, šventenybę, kaip ir 1918 vasario 16-os Nepriklausomybės Aktą. Pagalvokime apie Valstybės atkūrimo procesą TSRS žlugimo fone.

LTSR AT priėmė Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą, taip padidinus savo galimybes išlikti valdžioje. LTSR AT priėmė  ir Trispalvę, net komunistai, dalyvaujant dr. A.Juozaičiui, iškėlė Trispalvę Gedimino bokšte. Mes nepamiršome, kaip komunistai per pirmą Sąjūdžio suvažiavimą atidavė Lietuvos tikintiesiems KATEDRĄ, kurią buvo pasivogę. Ir visa tai išlikimo valdžioje. Matėme ir dalyvavome šimtatūkstantiniuose mitinguose ir kalbėjome apie NEPRIKLAUSOMYBĘ. Taigi, jau nebebuvo kur valdžiai dėtis, norint išsilaikyti? Teko skelbti Nepriklausomybę.

LTSR-LR AT 1990-03-11 buvo paskelbta NEPRIKLAUSOMYBĖ. Valdžios išlaikymui 1992-07-09 buvo priimtas NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę (priešingai Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui ir vėliau 1992-10-25 LR Konstitucijai) Seimo rinkimų įstatymas, nesuderintas su LR Konstitucija.

Internetinėje erdvėje  teko matyti, kaip Rusijos prezidentas V.V. Putinas aiškino jaunuolių grupei apie kgbistinį metodą, kad „tai ko negali sustabdyti reikia užvaldyti“, šis metodas   kyla iš jėgos struktūrų, kgb gelmių. Taigi, vieniems 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktas yra šventenybė, Lietuvos valstybės atkūrimo teisinis pagrindas, o kitiems viso labo tik aktas (kaip kalba, vėliava, himnas, Konstitucija), tik priemonė užgrobti valdžią ir turtus. Kitaip tariant, tas užvaldymas dar vadinamas iniciatyvos perėmimu [7].

Matydamas, kaip įnirtingai neveikimu ir aršia propaganda siekiama išlaikyti antikonstitucinę valdžią, suformuotą pagal nelygią ir netiesioginę „rinkimų“ teisę,  peršasi išvada: Lietuvos laisvė nelaisvėje. Lietuvos laisvę užgrobta kgb, užsikonspiravusi kompartija ir mafija. Jiems visiems yra naudinga nelygi ir netiesioginė „rinkimų“ teisė, todėl ir matome tą aukščiausiuoju lygiu išreikštą panieką Konstitucinėms vertybėms.

Prisiminkime prof. Vytauto Landsbergio svarbią kalbą [6].

Yra išlikusi TSRS liaudies deputatų suvažiavimo Maskvoje, 1989 m. gegužės 31 d., deputato LTSR Valstybinės konservatorijos profesoriaus Vytauto Landsbergio kalba [6, 7]. Šioje kalboje nuo (1:35 – 2:04) min, vaizdajuostėje oficialiai išverstoje, V.Landsbergis siūlo: „Galvodami, kaip išvengti kolizijos su pasenusia Brežnevo sąjungine konstitucija ir nereikalingos politinės įtampos, mes siūlome suvažiavimui padaryti šiandieninės TSRS konstitucijos 74 straipsnio pataisą, kad šis straipsnis skambėtų taip: „TSRS įstatymai galioja sąjunginių respublikų teritorijoje po to, kai juos priima ir įregistruoja sąjunginės respublikos Aukščiausioji Taryba.“

Kas yra dar svarbu Tautai ir LR piliečiams, kad prof. Vytautas Landsbergis varo antikonstitucinę propagandą dviejų pilietybių klausimu [12]. Profesionaliai ilgą laiką blūdija. Tai reiškia, kad neapykanta Tautai yra aukščiau už konstitucines vertybes.

Nėra viskas taip blogai. Tai tikrai taip nėra. Jokių kritinių pastabų negaliu pareikšti prof. Vytautui Landsbergiui, kaip M.K. Čiurlionio kūrybos žinovui ar kaip poezijos genijui: Jonas šviežio neišvaro niekas mūsų nepagaili suvarysim Jonui peilį.”    (http://www.landsbergis.lt/articles/view/1433/33) ar jo nuomonei apie nūdienos aktualijas [4]: „Viena svarbiausių nūdienos užduočių – tai santykių gerinimas su šūdu. 

Literatūra:

 1. 2019-12-02 Vytauto Landsbergio, TS-LKD garbės pirmininko straipsnis “Vytautas Landsbergis. Rinkimų reforma”

(https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vytautas-landsbergis-rinkimu-reforma.d?id=82931453).

 1. 2016-09-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 2. 2019-11-11 straipsnis „Zigmo Vaišvilos antikonstituciniai svaičiojimai”
  (http://www.ekspertai.eu/zigmo-vaisvilos-antikonstituciniai-svaiciojimai100063/).
 3. 2019-10-31 straipsnis „Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia?” (http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/).
 4. 2019-07-08 straipsnis „Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).
 5. TSRS liaudies deputatų suvažiavimas Maskvoje, 1989 m. gegužės 31 d. (archyvinė medžiaga). (https://www.youtube.com/watch?v=ZND5YLMtIhg). Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) publikuota 2012-10-12.
 6. 2008 06 07 Žinių radijo laida “Rolandas Paulauskas – Apie sąjūdį po 20 metų” (https://www.youtube.com/watch?v=VS9KghEpCZg).
 7. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 8. 2017-03-11 straipsnis “OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 9. 2019-11-21 straipsnis “Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą” (http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/).
 10. 2018-08-30 straipsnis: “Nijolė Sadūnaitė: Niekas nepasikeitė – tiesos monopolį tebeturi KGB” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nijole-sadunaite-niekas-nepasikeite-tiesos-monopoli-tebeturi-kgb).
 11. 2017-05-22 straipsnis “Šizofrenija Lietuvos teisėje?” (http://www.ekspertai.eu/sizofrenija-lietuvos-teiseje92401).

 

 

 

joramlt@yahoo.com