Aktualijos

,,Drąsos kelio” partija pasisako už dvigubą pilietybę

Written by admin · 46 sec read

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Lietuvos politinė partija “Drąsos kelias” palaiko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo rezoliuciją, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę, asmenims (taip pat jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 d.

“Drąsos kelio” partija įsipareigoja, kad į Lietuvos Respublikos Seimą patekę jos kandidatai inicijuos ir rems tai garantuojančias Pilietybės įstatymo pataisas.

Nuo pat savo įsikūrimo visuomet nuosekliai pasisakėme už šios problemos sprendimą, matydami joje vieną iš būdų konsoliduoti istorinių aplinkybių po pasaulį išblaškytą tautą. Mūsų per daug mažai, kad galėtume sau leisti atskirti vienus nuo kitų ginčytinais argumentais ar pragmatiškais išskaičiavimais grindžiamais apribojimais.

Savo ruožtu tikimės, kad kitose šalyse gyvenantys tautiečiai parodys gerą valią ir taps mūsų sąjungininkais keičiant Lietuvą. Mums reikalinga Jūsų patirtis ir Jūsų aktyvus dalyvavimas įtvirtinant Tėvynėje laisvės ir teisingumo principus. Mums būtina Jūsų pagalba įveikiant atsilikimą ir paverčiant Lietuvą gerovės valstybe.

Mūsų jėga – vienybėje ir susitelkime vardan tautos ateities.

Partijos “Drąsos kelias” vardu –

Jonas Varkala

Neringa Venckienė