Aktualijos

Drebančių rankų komisija

Written by admin · 6 min read

Pagaliau Seimas sudarė komisiją, bet ne Garliavos įvykiams tirti, o N.Venckienės imunitetui panaikinti. Na, o panaikinus jį – jau 5 kaltinimus prokurorai turi pasiruošę nuo žodinio įžeidimo iki sambo vicečempiono sumušimo (va kur slypi olimpiniai talentai?!) su gręsiančia bausme iki 6 metų laisvės atėmimo pedofilų aukos gynėjai – N.Venckienei!
O taip.

Komisija sudaryta iš 12 Seimo narių, kuriems vadovauja Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas St. Šedbaras. Būtent tas Šedbaras, kuris kadaise, nustatęs, kad Kauno pedofilijos bylą tyrę prokurorai nekvalifikuotai, nekompetentingai ir aplaidžiai ją vilkino, kuris nenubaudė nei vieno  už tą vilkinimą ir nepašalino iš pareigų už nekvalifikaciją ir nekompetenciją! Nepadarė to, nors dėl šitokio prokurorų „darbo“ jau buvo žuvusios 2 gyvybės. O neeliminavus šių netikėlių – aukų skaičius išaugo iki 5 gyvybių praradimo!!!
Taigi, tasai pats St. Šedbaras, dėl kurio pedofilijos bylos aukų skaičius augo, o tyrėjai ir toliau ją vilkino, tasai pats St. Šedbaras , kuriam grupė iškilių Lietuvos politikų pareiškė ir nepasitikėjimą, už akivaizdų teisinio nihilizmo politikos vykdymą, ir pareikalavo jį nušalinti nuo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto  pirmininko pareigų, – taigi, tasai St. Šedbaras ir vėl pirmininkauja komisijai, svarstančiai N. Venckienės imuniteto panaikinimo klausimą?!! Matyt, kad labai tinkamai valdantiesiems vykdo savo pareigas…
Tai, kad jisai pats nenusišalino nuo pirmininkavimo komisijai, demonstruoja ne tik jo  moralines nuostas, ne tik teisinio išsilavinimo spragas, bet ir ar ne tik klaninę priklausomybę? Tačiau tai dar ne pabaiga – paklausus svarstomai N. Venckienei, ar gali ji pareikšti nušalinimą komisijos nariams, St. Šedbaras kategoriškai atsakė neigiamai! Matyt, turėdamas omeny tik save? O apie tai, kad ir komisijos narių bylas N. Venckienė galėjo svarstyti ir taip susidaryti įstatymu griežtai reglamentuojamą situaciją – St. Šedbarui net netoptelėjo…

Maža šito, St.Šedbaras nemandagiai nutraukinėjo N. Venckienės atsakymus į komisijos narių klausimus, komentuodamas, kad šita komisija jau žino ir jiems tai neįdomu?!! Kas galėtų paneigti, kad „nesidominčiai“ pedofilijos bylos aplinkybėmis komisijai jau yra nurodytas išankstinis sprendimas, todėl ir N. Venckienės motyvai visai neįdomūs?

Juo labiau, kad dalies komisijos narių rankos išdavikiškai drebėjo. Kaip ir prokuroro Kliunkos kadais. O juk kūno kalba daug teisingesnė nei paplonintas liežuvis. Tuo „kūno kalbos“teisingumo faktoriumi yra pagrįstas ir „melo detektoriaus“ darbas, įteisintas Lietuvoje ir labai efektyviai panaudotas FNTT gretų valymui… Kažin kodėl jo nepanaudojus (melo detektoriaus) komisijai įvertinti?

Taigi, argi dalies komisijos narių drebančios rankos akivaizdžiai nedemontravo išankstinio sprendimo?

Šiai bjauriai sovietinei praktikai demaskuoti ir demokratiškomis priemonėmis ją neutralizuoti, anksčiau nei tai padarys rinkėjai rudenį, lygiagrečiai Seimo komisijai susikūrė Visuomeninė komisija Garliavos įvykiams ištirti, ką padaryti Seimas su 72 balsais visai neseniai atsisakė, išbraukiant klausimą iš dienotvrakės!!!
Pažymėtina, kad Visuomeninėje komisijoje yra 4 ne tik didžiulę praktinę patirtį turintys teisininkai, su moksliniais laipsniai įvairūs specialistai, garbingi signatarai ir Seimo nariai, bet ir žinomi visuomenės veikėjai.

Tuo tarpu St. Šedbaro vadovaujamojoje komisijoje tik 2 teisininkai ir abu labu juodus politinius šleifus turintys – J. Sabatauskas, pasižymėjęs R. Pakso epopėjoje ir neatsiprašęs už paklydimus, kai R. Pakso nekaltumo prezumpciją patvirtino visos teisingumo institucijos Lietuvoje ir Strasbūre! Ir antrasis – St. Šedbaras – žinomų politikų rezoliucijoje įvertintas kaip netinkamas Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigoms!

Jei Seimo sudarytoje komisijoje St. Šedbaro teigimu jos nariams buvo viskas žinoma ir neįdomi vienos iš geriausių Lietuvoje teisėjos, rašančios apie savo darbo praktiką kolegoms naudingą disertaciją, jau 4 metus teisinėmis priemonėmis kovojančios su pedofilais, jei aniems neįdomi jos motyvacija, tai Visuomeninei komisijai – viskas atvirščiai! Netgi didžiulę praktiką turintiems ir jau disertacijas apsigynusiems komisijos nariams buvo ne tik įdomu, bet ir svarbu žinoti, kaip galima daugiau, tiksliau ir su teisėjos N. Venckienės bei kitų liudininkų paaiškinimais.

Surinktų žinių bankas buvo suklasifikuotas, sugrupuotas ir iš to kilę klausimai Seimo komisijai ir valdžios atstovams, kurių menami atsakymai  aiškiai ir nedviprasmiškai konstatuoja tik diktatūrai būdingus veiksmus.

Ši, dar tik pirminė medžiaga, kaip svarbi informacija, jau pateikta tiek tarptautinėms vaiko teisių gynimo organizacijoms, tiek Lietuvos Prezidentei, tiek Advokatų Tarybos pirmininkui. Toliau turima medžiaga ruošiama kaip profesionali pagalba generaliniam prokurorui D. Valiui, Aukščiausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministrams R. Šimašiui bei A. Melianui. Bet svarbiausia – tai tikra tiesa Lietuvos žmonėms – viešumas – lemiamas faktorius šioje taip sumaniai „suregztoje ir supainiotoje“ Kauno pedofilijos byloje. O ypač dabar – prieš rinkimus, kai Tauta gali išsirinkti padorius politikus.

Šio straipsnio tikslas būtent viešumo, naujų sąžiningų politikų išrinkimas, visuomenės parama ir palaikymas, šiandien  esantys svarbiausi ne tik Kedžių-Venckų šeimai, bet ir Lietuvos politikų moralės ugdyme. Šios Kauno pedofilijos bylos pagrindinis siekis dabar – senų politinių vagių eliminavimas ir naujų sąžiningų išrinkimas.

Vienas pirmųjų Visuomeninės komisijos klausimų buvo nustatyti sąvokos „smurtas“ apibrėžimą, nes visi oficiozai per žiniasklaidą kartoja apie „teismo sprendimo vykdymo“ būtinumą! Todėl:

1. Ar tam buvo būtina atitverti 3 kaimus ir Garliavos miestelį, kaip atskirą teritoriją nuo visos Lietuvos, neturint Prezidentės dekreto dėl tiesioginio valdymo tame rajone?
Akivaizdu, kad ministras A.Melianas viršijo savo įgaliojimus.

2. Ar teismo sprendimo vykdymui policija turėjo atskirą teismo sprendimą ar prokuroro sankciją įsiveržti į privačią teritoriją, išlaužti duris, išdaužti langus ir nešte išnešti iš nuosavų namų jų savininkus Laimą ir Vytautą Kedžius?
Akivaizdu, kad ministras A.Melianas viršijo savo įgaliojimus.

3. Ar specialios sukarintos riaušių malšinimo pajėgos buvo adekvačios teismo sprendimo vykdymui, kai N.Venckienės globos terminas buvo pratęstas iki rudens, kol auka atsigaus nuo postresinės traumos per pirmąjį bandymą kovo 23 dieną „paimti“
mažylę?

Akivaizdu, kad teisėtai N. Venckienės globai buvo priešpastatytos „įkaitų ėmimo“ pajėgos, apie ką dezinformuodami visuomenę kalbėjo visi valstybininkai.

4. Ar teismo sprendimą vykdantys policininkai turėjo teisę užlaužti teisėjai N. Venckienei rankas, taip pažeidžiant jos imunitetą bei visos šeimos apsaugą be specialaus Seimo nutarimo anuliuoti tokią teisėjos privilegiją? Ir, ar N. Venckienė, laužoma žiauriausių kovų mėgėjo, sambo vicečempiono M. Gužausko, turėjo teisę į savigyną?

Pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutą M. Gužauskas už tokį sambo pritaikymą moteriai būtų nubaustas mirties bausme. Šiandieniniai nedesovietizuoti prokurorai skelbia, pažeisdami nekaltumo prezumpciją, per visas žiniasklaidos priemones skelbia, išankstinę 6 metų laisvės atėmimo bausmę N. Venckienei už savigyną. Lietuvos statutas nėra panaikintas ir toliau, eliminavus okupantinę teisėtvarką, veikia! Veikia ir teismų įstatymas, ir Konstitucijos nuostatos apie teisėjų neliečiamumą.

5. Ar teismo sprendimo vykdymo anstolės pagalbininkės – Vaikų teisių apsaugos darbuotojos neviršijo savo įgaliojimų, diktuodamos pedofilijos aukai „eini dabar ar po minutės“, vietoj privalomo paklausimo, ar mergaitė nori eiti pas mamą, ar gyventi su teta? 

Akivaizdu, kad Vaikų gynėjos nesirūpino nei pedofilijos aukos teise į pasirinkimą, nei N. Venckienės sūnaus teise į ramią vaikystę. O jų vadovė E. Žiobienė – nieko net neprasitarė apie nepilnamečio ir mažamečio vaiko gąsdinimą sukarintų pajėgų šturmu Klonio gatvėje ir atsakomybę už tokį šturmą. Vis dar sovietizmas sąmonę temdo…

6. Ar toks teismo sprendimo vykdymas, priešingas teismų įstatymams yra nusikaltimas, Visuomeninei komisijai nebelyla net klausimas. Klausimas kyla apie šiuo nusikaltimu padarytos žalos (tiek materialinės už suniokotą turtą bei sveikatos sužalojimą, tiek moralinės už pažeistą imunitetą , šeimos narių, o ypač vaikų, psichologinį stresą, garbės ir orumo pažeminimą) atlyginimą Kedžių-Vneckų šeimai ir teritorijoje buvusiems bei nukentėjusiems žmonėms.

Akivaizdu, kad St. Šedbaro suformuoto teisinio nihilizmo politikos įtakoje, teismai tokių ieškinių net nepriims, kol nepasikeis politinių jėgų santykis Seime po rudeny būsimų rinkimų.

7. Ar teismo sprendimo vykdymo metu advokato G. Černiausko dalyvavimas buvo notariškai įteisintas kaip įstatyminio globėjo, nes jo advokatiniai įgaliojimai apima tik teisinius ir teisminius reikalus, bei leisti D.Kedytės, būdamas vyriškos lyties, advokatas neturėjo teisės?

Akivaizdu, kad advokatas G. Černiauskas, nors ir būdamas ne giminė, suderintai su E. Žiobienės kontora, ne tik treniravosi kaip „paimti“ mažylę (pats skelbėsi pasididžiuodamas per TV), bet ir neteisėtai dalyvavo teismo prendimo vykdymo operacijoje!!

8. Ar teismo sprendimo vykdymą rėmusi E. Žiobienė iki šiolei nežino CPK nuostatos apie ribotą asmenų ratą panašaus išieškojimo procese? O ypač vyro (ar advokato, ar sukarinto policijos atstovo) dalyvavimo mažametės išprievartavimo bylose?!
Akivaizdu, kad I. Degutienės proteguotajai E. Žiobienei visai nežinomos ne tik CPK nuostatos, bet ir žmogiškumo elementarūs principai, kad mažamečių vaikų svetimi suaugę vyrai neturi teisės liesti!

9. Ar teismo sprendimo vykdymo metu advokato G. Černiausko iniciatyva atlikto „interviu“ eigoje išryškėjęs mažylės haliucinacinis 8 rankų regėjimas neleidžia įtarti apie dar vieno „nelegalaus“ dalyvio buvimą „ėmimo“ operacijoje, kuris suleido arba davė įkvėpti psichotropinių vaistų mergaitei?

Akivaizdu, kad I. Degutienės samprotavimai apie teismo sprendimo vykdymą „demokratiškesniais, humaniškesniai būdais“ nei buvo pabandyta kovo 23 dieną, buvo aptarti, suplanuoti ir sėkmingai įvykdyti? Juk I. Degutienė – gydytoja, ir jai yra žinomi „tokie“ būdai? 4 teismo psichiatrinės ekspertizės ir teisėjo apklausos protokolas paneigia mergaitės „staiga atsiradusią“ meilę biologinei motinai, kurią taip paslaugiai per TV demontruoja valstybininkai. Visi puikiai supranta šią Gebelsinę metodiką, kai 100 kartų pakartotas melas tampa tiesa. Vienok, išprievartauti tiek vaikai, tiek suaugę pas agresorius grįžti nenori. Vaikai išvis nelinkę net į „Stokholmo sindromą“, o Kedytė, kalbą apie grįžimą pas motiną –paneigė netgi vėmimu ir  stresu su pakilusia temperatūra.

10. Įvykdytas šturmu teismo sprendimas akivaizdžiai nusikalstamu būdu, tačiau suderintas su aukščiausiais Lietuvos pareigūnais, turėtų būti įvertintas pagal įstatymo raidę ir jį pažeidusieji – atsakyti už padarytus nusikaltimus.

Argi neakivaizdu, kad St. Šedbaro 4 metus vykdoma teisinio nihilizmo politika apgins nusikaltusius valstybininkus ir suformuos niekinius kaltinimus teisėjai N.Venckienei, kuriuos skubinai be jokio vilkinimo, kvalifikuotai ir kompetentingai ištirs jo (St. Šedbaro) kadaise išgelbėta nuo bausmių prokuratūra, o verseckiniai-kondratjeviniai teisėjai su Aukščiausio Teismo pirmininko palaiminu nuteis, beapeliaciniai nuteis N.Venckienę 6 metų laisvės atėmimu?

Kritinę padėtį ir vėl gali neutralizuot tik viena Prezidentė.

Jeigu pedofilų tolerastams pavyks išprovokuoti bent dalį Tautos ir vėl mitinguoti prie Prezidentūros su kaltinimias, o ne prašymu padėti, jei už Seimo teisinį nihilizmą bus padaryta atsakinga Prezidentė, tai N. Venckienė gali būti neutralizuota, kaip J. Tymošenko, o po jos vėliava rinkimus šturmuos sukčiaus Sorošo įkurto ALF ir jo 20 dukterinių organizacijų  persikrikštiję liberalai.

Na, ar ne per daug tokiai mažai Lietuvėlėi persikrikštėlių?

Lietuvių aukščiausio lygio intelektualumą patvirtinantys istoriniai faktai (LDK, Statutai, Gintaro kelias, Baltijos kelias, Katalikų kronika, rezistentai ir t.t.), aukščiausią žmogiškumo laipsnį ES fiksuojantys Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimo rezultatai, antroje vietoje po Prezidentės iškėlę D. Kedį Lietuvos piliečiai ir jų garbingiausių atstovų sudaryta Visuomeninė komisija Garliavos įvykiams tirti, sugebės ir atstatys teisingumą šalyje, moralią politiką Seime ir atsakomybės už nusikaltimus neišvengiamumo principą visiems teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnams, dalyvavusiems Kauno pedofilijos byloje už „nekompetenciją“, nekvalifikuotumą ir aplaidų vilkinimą.

Štai, kodėl dreba Seimo komisijos rankos…