Aktualijos

Dvejopos kokybės ES produktų skandalas: paskelbtos Europos Komisijos gairės padės nustatyti neteisėtus įmonių veiksmus

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Rugsėjo 26 dieną Europos Komisija paskelbė gaires dėl ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo dvejopos kokybės produktų atveju. Šios gairės nacionalinės valdžios institucijoms leis nustatyti, ar įmonė, skirtingose šalyse parduodama dvejopos kokybės produktus, pažeidžia ES teisės aktus, pranešama ec.europa.eu svetainėje.

Primename, kad Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, rugsėjo 13 dieną  Europos Parlamente pasakytoje kalboje ne tik užsiminė apie gėdingą dvejopos kokybės produktų gamybos praktiką,  bet ir žadėjo suteikti nacionalinėms vyriausybėms instrumentus, kurie neleistų gamintojams piktnaudžiauti vartotojų pasitikėjimu: „Niekad nesutiksiu su tuo, kad vienose Europos šalyse žmonėms būtų parduodami prastesnės kokybės maisto produktai nei kitose, nors pakuotės ir prekės ženklai vienodi. Dabar turime suteikti nacionalinės valdžios institucijoms svaresnių priemonių šiai neteisėtai praktikai nutraukti, kad ir kur ji būtų taikoma,“ – tuomet atrodė nusiteikęs itin ryžtingai J.-C.Junckeris.

Tąkart pasisakiusi už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová tiesmukai tokią praktiką pavadino „nesąžininga“: „Du skirtingus produktus pateikiant toje pačioje pakuotėje klaidinami vartotojai ir tai yra nesąžininga. Ši problema aiškiai parodo, kad tarpvalstybines problemas galima išspręsti tik bendradarbiaujant ES lygmeniu. Valstybėms narėms, veikiančioms paskirai, pernelyg ilgai nepavyko rasti tinkamo būdo šiai negandai pašalinti. Esu pasiryžusi nutraukti šią pagal ES teisę draudžiamą praktiką ir užtikrinti, kad visi vartotojai būtų vertinami vienodai.“

Šiandien paskelbtose gairėse pateikiamas atitinkamų ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų sąrašas, kuriuo valdžios institucijos turi remtis nagrinėdamos galimus dvejopos produkto kokybės atvejus (gairėse šie reikalavimai taip pat paaiškinami):

Informacijos apie maistą reglamente, pagal kurį reikalaujama, kad vartotojams apie konkretų maisto produktą būtų pateikiama teisinga ir pakankama informacija. Pvz., maisto produktų etiketėse privaloma nurodyti visas produkto sudėtines dalis;

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje, pagal kurią draudžiama nesąžininga komercinė veikla, pvz., skirtingus produktus pateikti toje pačioje pakuotėje taip, kad vartotojas gali būti suklaidintas.

Remiantis šiais teisės aktais, gairėse nacionalinėms vartotojų apsaugos ir už maisto produktus atsakingoms institucijoms nurodomi nuoseklūs etapai, skirti nustatyti, ar gamintojai pažeidė šiuos teisės aktus. Jei pažeidimas yra tarpvalstybinio pobūdžio, vartotojų apsaugos institucijos su juo susijusias problemas gali spręsti Europos lygmeniu per Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklą.

Už tai, kad įmonės laikytųsi ES teisės aktų, atsako nacionalinės vartotojų apsaugos ir už maisto produktus atsakingos institucijos. Vis dėlto Europos Komisija yra įsipareigojusi joms padėti šiomis gairėmis ir kitomis priemonėmis.

Kiti Komisijos veiksmai

Kartu su šiomis gairėmis Komisija šiuo metu rengia metodiką, kurią taikant būtų galima pagerinti maisto produktų lyginamuosius tyrimus ir valstybės narės šį klausimą galėtų aptarti turėdamos bendrą tvirtą mokslinį pagrindą. Šiai metodikai parengti Komisija Jungtinių tyrimų centrui (JRC) skyrė 1 mln. EUR.

Be to, Komisija finansuoja ir tolesnę veiklą, susijusią su įrodymų rinkimu ir teisės aktų vykdymo užtikrinimu: valstybės narės gali paprašyti finansuoti tyrimus ar vykdymo užtikrinimo veiksmus (iš viso numatyta 1 mln. EUR). Komisija pradėjo ir dialogą su gamintojais bei prekės ženklų asociacijomis, kurie įsipareigojo jau šį rudenį parengti elgesio kodeksą.

Pranešama, kad spalio 13 d. Komisija dalyvaus Europos aukšto lygio ministrų susitikime vartotojų klausimais dvejopos maisto produktų kokybės tema, kurį Bratislavoje surengs Slovakijos ir Čekijos vyriausybės.

Be to, Komisija rugsėjo ir lapkričio mėn. surengs kelis praktinius seminarus su vartotojų apsaugos ir maisto saugos institucijomis.

Daugiau informacijos

Gairės dėl ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės akų taikymo

Faktų suvestinė apie dvejopos kokybės produktus iš kalbos apie Sąjungos padėtį.

tiesos.lt