Aktualijos

Garliavos istorija klampina valstybę į melą ir smurtą, – teigia piliečiai prezidentei

Written by admin · 1 min read

Didįjį Penktadienį, kovo 29 dieną, Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo įteiktas 555 „Tiesos“ judėjimo dalyvių atviras laiškas.  Jame primenamas pernai gegužės 17-ąją prezidentės visuomenei duotas ir iki šiol netesėtas pažadas ištirti, ar Garliavos antpuolio metu buvo naudota prievarta.  Laiško autoriai teigia, kad „tragiška Garliavos istorija vis giliau klampina valstybę į melą ir smurtą, verčia viešąjį Lietuvos gyvenimą farsu“.

Jie atkreipia dėmesį, kad „per dešimt mėnesių prezidentei atskaitingos institucijos nepateikė visuomenei aiškaus ir pagrįsto atsakymo dėl prievartos panaudojimo Garliavoje ir jo teisėtumo. Teisėtvarkos šiuo metu atlikti tyrimai, kaip sovietų laikais, neigia pačią tikrovę ir glumina visuomenę prieštaringumu.“ 

Kaip gluminantis pavyzdys nurodomas Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos apylinkės ir apygardos teismų sprendimas, aiškinantis, kad „jėga jos [Garliavos mergaitės] atžvilgiu buvo naudojama“, tačiau vaiko „atžvilgiu nebuvo naudotas nei fizinis, nei psichologinis smurtas“.

„Mes pastebime, kad melo ir smurto lydima Garliavos istorija vis akivaizdžiau naudojama policinės valstybės tvarkai įtvirtinti. [..] Farsas, kurį, Jums neprieštaraujant, iš tragiškos Garliavos istorijos šiandien kuria valdžia, specialiosios tarnybos ir jų kontroliuojama žiniasklaida, yra neskoningas, ciniškas, makabriškas. Jis ardo moralinius valstybės pamatus, kėsinasi į humanišką piliečių bendrabūvį. Jo režisieriai atvirai tyčiojasi iš Lietuvos visuomenės ir valstybės. Todėl raginame Jus kuo greičiau šį makabrišką farsą sustabdyti“, – rašome laiške Respublikos prezidentei.

Prezidentei primenama: „Konstituciją pamynęs Garliavos smurto aktas privalo sulaukti aukščiausio lygmens politinio įvertinimo. Valdžios smurtavimą Garliavoje turi ištirti savarankiški, nešališki, specialiųjų tarnybų nekontroliuojami teisėtvarkos pareigūnai.“

 Taip pat valstybės vadovė raginama „būti visiems lygiai teisinga ir asmeniškai pasirūpinti ne tik Ventos, bet ir Garliavos mergaitės likimu“. Laiško autoriai reikalauja, kad Garliavos mergaitei būtų sudarytos sąlygos bendrauti su artimaisiais ir draugais, leista su ja susitikti žinomiems žmogaus teisių gynėjams ir autoritetingiems medikams.

 „Piliete Prezidente, nors teigiate, jog „esate apolitiška“, būtent Jums bendrapiliečiai patikėjo penketą metų būti pirmąja valstybės politike – atsakingai rūpintis tautos likimu. Nuo Jūsų politinės laikysenos šiuo metu esmingai priklauso, ar tautos gyvenimas bus grindžiamas tiesa ir teisingumu, ar valstybėje bus gerbiamas žmogaus orumas. Primename Jums, kad principingai neginant piliečių teisių ir laisvių, vaikų orumo, Jūsų vadovaujama Lietuvos valstybė ima iškrypti iš demokratinio ir humaniško raidos kelio, ji įgyja vis atgrasesnių policinės tvarkos bruožų“, – baigia prezidentei adresuotą laišką 555 „Tiesos“ judėjimo dalyviai.