Aktualijos

Gediminas MERKYS: NUSIGYVENOME: LIETUVA LYG PROSTITUTĖ, O EUROPOS SĄJUNGA – „MAMKA“

Written by Redakcija · 5 min read

Nusikaltėlių žargonu žodis „mamka” reiškia vyresnę, patyrusią moterį, kuri prižiūri viešnamį. Idant nedarkytume valstybinės kalbos, vartosime sąvoką „motušė”. Būtent ji nurodinėja įstaigos „darbininkėms”, kada, su kuo ir kiek kartų prigulti… Sekso darbininkėms jų kūnas nebepriklauso. Sprendimų laisvės, savo valios „bordelio” mergina taip pat nebeturi. Kam „motušė” nurodys, tam ji ir atsiduos. Jei jau „motušė” liepė, kitaip nebus. Neklausysi, pakvies bordelio apsauginius, „torpedas”. Tie duos kaip reikiant mergaitei į galvą, ar dar ką nors blogiau padarys.Kodėl tokį moraliai nepatrauklų vaizdą sieju pagal analogiją su mūsų nustekenta ir kenčiančia Tėvyne? Ogi todėl, kad būtent šitaip ir yra, de facto, ir de jure.

Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) uždraudė Lietuvai deportuoti atgal į Baltarusiją kažkokius mistinius 5 afganistaniečius – prieglobsčio prašytojus. Uždėjo galimam būsimo deportavimo veiksmui draudimą (areštą). Lietuvos spec. tarnybos, net keli ministrai savaitę laiko teigė, esą, nėra jokių afganistaniečių, o EŽTT tiesiog klaidinamas.

Savaitę laiko būtent šitokia buvo Lietuvos oficiali pozicija. Deja, aukštasis europinis teismas kosminiu greičiu vis vien priėmė Lietuvai privalomą ir nepalankų sprendimą – migrantų neišsiųsti. Dabar, po savaitės, kažkokie migrantai lyg ir atsirado, gal tie, o gal ir ne tie. Atsirado jau po teismo sprendimo, tačiau, pasak Lietuvos tarnybų, sieną veikėjai kirto neteisėtai. „Neteisėti migrantai dar miega, vakar jie prieglobsčio neprašė”, – trečiadienio (2021-09-15) rytą kalbėjo VSAT vadas. https://www.bns.lt/topic/1911/news/64656215/

Paaiškinkite, kaip gali Strasbūre, už 2 tūkstančių kilometrų nuo Vilniaus, reziduojantis teismas, priimti sprendimą suverenios 

valstybės ir jos teisėtų administracinių veiksmų atžvilgiu? Beje, priešingai nei spec. tarnybos, policija ar prokuratūra, teismas yra grynai popierinė institucija. Teismas paprastai nevyksta į įvykio vietą, neatlieka jokio objektyvių aplinkybių tyrimo, nerenka pirminių įrodymų.

Teismas sprendžia pagal tai, ką jam teisėsauga įklijavo į bylą. Civilinėse bylose teismas skaito ieškovo ieškinį, paprašo iš atsakovo atsikirtimų, pasiteirauja trečiųjų asmenų pozicijos. Šį kartą grabiajam teismui įklijavo (arba jis pats įsiklijavo) tik Lietuvos advokatės, atstovaujančios mistinius 5 afganistaniečius, kurių egzistavimas ir tapatybė nepatvirtinti, prašymą… Ir uždėjo areštą deportacijos veiksmams.

Primenu, mums – ES ir Lietuvos piliečiams – esminę aplinkybę. Iki tol, kol „prisikastume” su savo ašaromis nulaistyta byla iki minėto garbaus teismo Strasbūre, šalyje reikėtų bylinėtis mažiausiai 4-5 metus. Tol, kol būtų išnaudotos visos įmanomos bylinėjimosi ir apeliacijos galimybės nacionaliniu lygmeniu…. O čia išniro lietuvaitė-advokatė, pasirodo ji dar ir LR Migracijos tarnybos samdinė, ir europinis teismas kosminiu greičiu tėškė sprendimą- draudimą deportuoti kelis migrantus. Kur visų lygybė prieš įstatymą? Pasirodo, 

visi lygūs, bet yra lygesni.

Atleiskite už tiesumą, moraliniu požiūriu toji advokatė yra valstybės ir ES išdavikė. Juk ES aukščiausiu lygiu susitarta – hibridinę ataką prieš Lietuvą, Latviją, Lenkiją privalu stabdyti sutelktai ir tai VISOS ES reikalas. Taigi, šiuo metu desperatiškai bandoma įveikti hibridinę Baltarusijos ir Rusijos ataką prieš Lietuvą ir ES. Jau pasimatė šiokia tokia sutelktų pastangų sąlyginė sėkmė. Deja, kažkokia keista advokatė, apmokama LR valstybinių struktūrų, laužo tą gynybą.

Skubiai formuojamose gynybinėse užtvarose išpjaunamos naujos teisinės landos. Kadangi EŽTT sprendimai paremti precedento teise, jie formuoja teisinę praktiką, privalomą visai ES. Vadinasi, landas bandoma išpjauti ne 5 konkretiems nelaimėliams, bet dešimtims tūkstančių potencialių migrantų, kurie bendrininkauja ir aktyviai dalyvauja hibridiniame kare ir jį finansuoja (po 7 tūkst. dolerių nuo galvos).

Sieną bandoma prakirpti ne tik ties Lietuvą, bet visoje ES. Advokatė iš Lietuvos veikia, kaip diversantas. Kieno naudai? Ogi hibridinės atakos organizatorių naudai. Tuo tikslu pasitelkiami nuo politkorektiškumo išdurnėjusios ES aukštieji teismai. Įrodykite dabar, kad EŽTT dar nepatapo penktąja kolona ES viduje. Lietuvos valdžia dabar pareiškė, kad skubiai kreipsis į EŽTT, kad šis nuimtų deportacijai areštą. Paaiškinkite, kuo Lietuva dabar skiriasi nuo prostitutės, kuri seniai nebėra savo kūno šeimininkė, tad malonės tegali kreiptis tik į bordelio „motušę”?

Ursula von der Leyen kartu su vokiečių Angela viešai prisiekinėja, kad Lietuva neliks hibridinės atakos akivaizdoje pati viena, kad čia visos Europos reikalas. Bet EŽTT tuo pačiu metu duria peilį į nugarą ir Lietuvai, ir visai ES. LR VRM, pasienio tarnyba, Seimo nacionalinio saugumo komitetas, Prezidentas galus darosi, kad organizuotų tinkamą atkirtį hibridinei atakai. O mūsų išlaikomas Migracijos departamentas veikia, kaip advokatės diversantės kasa-maitintoja, kaip lokali atraminė diversantų bazė. Centrinė diversantų bazė, akivaizdu, seniai reziduoja kažkur Briuselyje ar Strasbūre ir perdaug nebesimaskuoja.

Kodėl advokatė-išdavikė ir EŽTT teismas veikia taip įžūliai, ryžtingai ir greitai? Ogi todėl, kad visi iš pirmo žvilgsnio keisti, kvaili ir neteisingi jų veiksmai bei sprendimai turi akivaizdžią ideologinę potekstę. Viskas sklandžiai išplaukia iš dabartinės globalizmo pasaulėžiūros ir atitinkamos destruktyvios politinės praktikos. Stebėkite, VISI klausimai, kurie liečia migraciją, „vaivorykštinę temą” ir genderizmą, ekologinį radikalizmą, tradicinę religiją, tautiškumą ir pan. EŽTT visada bus išsprendžiami greitai, principingai ir „teisingai”.

Istoriškai tai jau matyta, girdėta. 1918 m. bolševikinė čekistų vadovybė brošiūroje „Raudonasis teroras” instruktavo savo darbuotojus: „neieškokite tardymo metu duomenų ir įrodymų, kad kaltinamasis veiksmu ar žodžiu išstojo prieš sovietų valdžią. Pirmas klausimas, kurį turime iškelti yra tai, kokiai klasei jis priklauso, kokia jo kilmė, išsilavinimas, auklėjimas, profesija. Būtent šitie klausimai ir turi nulemti kaltinamojo likimą”. https://ria.ru/20180725/1508314248.html

Dabartinis EŽTT dirba bemaž taip pat, kaip ir bolševikų ČK, tik tiek, kad jis fizinių asmenų žudymais neužsiima. Užtat jis žudo tradicinę moralę ir pasaulėžiūrą, nacionalines valstybes. Taigi, EŽTT visai nėra prasmės aiškintis, egzistuoja realybėje tie 5 afganistaniečiai, ar ne. Nesvarbu, kad konkretūs asmenys galimai buvo „atrasti” jau po teismo sprendimo. Juolab Ttismui nėra reikalo prašyti ir laukti iš Lietuvos kokių nors paaiškinimų, faktinės medžiagos.

Visas teisingumas, visi atsiprašant, „teisiniai sprendimai” yra akimirksniu išvedami iš deformuotos, išsigimusios leftistinės pasaulėžiūros, iš vadinamojo polikorektiškumo. Ideologizuotam klasiniam teisingumui jokių faktų, įrodymų ar jurisprudencijos nereikia. Visa „tiesa” yra žinoma iš anksto.

Akivaizdu, kad pačios ES smegenyse šiandien būrys triušių rujoja… Ursula su Angela ragina ir žada vieną, o super svarbi ES struktūra – EŽTT – realiai daro viską priešingai. Hibridinė neteisėtų migrantų ataka kėsinąsi į pačią ES. Deja, būtent jos įsteigtas teismas dabar riboja pačiai ES galimybes aktyviai gintis. Čia grėsmingas simptomas visai ES.

Viena iš esminių priežasčių, kodėl buvusi SSRS sugriuvo staiga ir be didesnio kraujo, buvo ta, kad pakriko sistemos sarginis šuo – KGB. Jo vadovybė, vidutinio lygmens specialistai atsidūrė pavojingoje kognityvinio disonanso situacijoje. Jie nežinojo, ką daryti – toliau inertiškai ginti stalininį-brežnevinį bolševizmą, ar palaikyti M. Gorbačiovo perestroiką ir šalies demokratizacijos kursą? Strateginiu požiūriu minėti tikslai negalėjo būti suderinti. Panašu, kad ES dabar lipa ant to paties grėblio, ant kurio kaktą prasiskėlė merdėjanti SSRS. Šiuo požiūriu, panašu, jau merdėja ir pati ES.

Lietuvos spectanybos su VSD ir karine žvalgyba priešakyje šiandien taip pat neišvengiamai atidūrė kognityvinio disonanso bei moralinio pasirinkimo kryžkelėje. Netrukus matysime, nacionalinius ar globalizmo ir leftizmo interesus gins mūsų išlaikoma valdžia ir jos jėgos struktūros? Jei Migracijos departamentas bus pastatytas į vietą, o jo samdinė advokatė demonstratyviai išmesta su „vilko bilietu”, tada žinosime, kad valstybė suka nacionalinių interesų gynimo link. Jei nebus nieko, tada žinosime, kad mūsų struktūros toliau krinka. Visiškai taip pat, kaip ir sovietų KGB pakriko valstybės ir savo paties užsilenkimo išvakarėse.

Koks istorijos moralas? Geopolitinės alternatyvos Lietuvos buvimui ES nėra. Visgi Lietuvai privalu kartu su Lenkija, Vengrija, Čekija, Austrija ir pan. siekti, kad ES formuotųsi ir funkcionuotų, būtent kaip „tėvynių sąjunga”, o ne kaip unitarinės sovietijos vakarietiška atmaina. Kilni idėja visiems – padarykime viską, kad ES galutinai netaptu bordeliu, kad ES sudarančios tėvynės nebūtų verčiamos prostitutėmis.

respublika.lt