Aktualijos

LTREFERENDUMAS.LT – parašai renkami ir Čikagoje

Written by Redakcija · 30 sec read

Parašai  “LT REFERENDUMAS” dėl parašų kartelės sumažinimo, bus renkami sekmadienį, rugsėjo 19 d. Marquette Park parapijoje po šv. Mišių.
Pasirašyti gali asmenys, turintys galiojantį LR pasą ar Identifikcijos kortelę.
Čia yra tekstas, kalbantis apie referendumo tikslą:
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.“ *