Aktualijos

Gerbiama Prezidente Grybauskaite,

Written by admin · 3 min read

Su siaubu stebiu įvykius Lietuvoje susijusius su Deimantės Kedytės seksualiniu prievartavimu bei pedofilijos byla ir noriu išreikšti ne tik savo asmeninį kreipimąsi pagalbos į Jus, bet ir savo šeimos, giminių, draugų, bei kolegų balsą šiuo klausimu.  Esu psichologijos mokslų daktarė, kuri dirbo su seksualiai prievartautais vaikais bei suaugusiais Amerikoje, kurie tai patyrė vaikystėje, ir galiu paliudyti absoliučiai traumuojančias pasekmes tokių ivykių vaikų normaliam psichologiniam vystymuisi ir neigiamą įtaka tolimesniam jų gyvenimui bei visuomenei. 

Seksualinė prievarta yra tiek žmonijos tragedija, tiek ir sunkus nusikaltimas, su kuriuo yra kovojama, ir kuris yra įstatymų baudžiamas visose teisinėse valstybėse.  Esu šokiruota ir su nerimu stebiu nepalyginamai didesnę tragediją Lietuvoje, kur dangstantis teisinės valstybės lozungais, toks vaiko prievartavimas yra įteisinamas.  Mūsų šeima už Jus balsavo tikėdama Jūsų rinkiminiais pažadais kurti teisinę Lietuvą, kur žmonių išrinkti atstovai nesityčiotų iš jų ir jų vaikų, bet tarnautų jų interesams.  Dabar, kiek suprantu, jie ne tik, kad netarnauja savo rinkėjams, bet prievartauja jų vaikus ir bando susidoroti su tais, kurie siekia tiesos, teisingumo ir apsaugos tose situacijose.  Vis dar pasitikime Jūsų gera valia ir apeliuojame į Jūsų sąžinę, kad panaudotumėte savo įtaką apsaugoti vaikų teises Lietuvoje, kad Deimantė Kedytė nebūtų perduota jos motinos globai, kurią mergaitė apkaltino pardavinėjimu pedofilams.  Mergaitės perdavimas motinai, neištyrus jos kaltinimų ir pedofilijos bylos, yra nusikaltimas ne tik prieš šią mergaitę, bet pažeidžia visų vaikų teises į saugų gyvenimą Lietuvoje, ir toliau griauna bet kokias galimybes kurti teisinę ir demokratinę valstybę, kurią mes taip trokštame matyti Lietuvoje. 

Tai negirdėtas dalykas teisinėje valtybėje, kad vaiko nusiskundimai nebuvo iki šiol ištirti ir mergaitė bandoma vėl sugrąžinti į jos motinos rankas prieš jos norą bei grasinama naudoti prievartą.  Tas faktas, kad psichologų ekspertizės išvados šioje byloje buvo ir yra taip pat ignoruojamos dar labiau mane neramina, kaip mokslininkę ir specialistę, kurios profesija ją įpareigoja siekti užtikrinti vaikų ir suaugusiųjų sveikatą, gerovę, bei saugumą.   Teismai ir teisėjai neturi teisės  daryti nuosprendžių šioje byloje neatsižvelgę į kompetentingų (!) psichologų išvadas, įvertinančias kas yra geriausia mergaitės interesams šioje situacijoje.  Neįsivaizduoju tokio scenarijaus Amerikoje, kur vaiko liudijimas apie seksualinę prievartą būtų ignoruojamas ir jis atiduodamas jos apkaltintai motinai prieš tai neištyrus mergaitės kaltinimų.  Tai absoliutus vaikų teisių pažeidimas, mergaitės traumavimas, ir prievartos įteisinimas.  Stebime ir bandymus susidoroti su mergaitės globėja Neringa Venckiene, formuojant jos įvaizdį tokį baisų, kad mergaitės perdavimas apkaltintai ją pedofilams pardavinėjusiai mamytei, visuomenei atrodytų kaip mergaitės išgelbėjimas iš pačio pragaro į dangų.  Tai taip pat daro žąlą mergaitei, kadangi globėjos stresas persiduoda ir jai.  Visų pirma, vaikui turi būti garantuota teisė į saugumą (ir tik po to teisės į mokslą, bendravimą su bendraamžiais ir t.t., gali būti diskutuojamos).  Negali būti net jokios kalbos apie mergaitės saugumą pas jos motiną kol ši pedofilijos byla nėra ištirta. 

Nerimą ir siaubą kelia teisinių institucijų bei teisėjų investuotos visos pajėgos perduoti mergaitę jos motinai ir jų bandymai įbauginti, bei grąsinimai naudoti jėgą.  Nuo šiol daugelis tėvų, praktikuojančių vaikų gąsdinimą savo nevykusioje auklyboje, galės juos gąsdinti ponia antstole, kuri atėjusi suvynios juos į ,,kaldrą” ir išsineš…  Gal mums, stebintiems visus šiuos kraupius įvykius Jūs galėtumėte sumažinti mūsų nerimą dėl mergaitės bei tiesos ir teisingumo likimo Lietuvoje??  Kodėl ši byla taip vilkinama ir iškraipoma?  Kodėl jau žuvo tiek daug žmonių – liudininkų, susijusių su šia byla?  Kas yra tie žmonės, kurie stengiasi taip stipriai neutralizuoti paskutinę šios bylos liudininkę, Deimantę Kedytę? 

Visi šie ir panašūs įvykiai, verčia reikšti nepasitikėjimą ne tik teisinėmis institucijomis ir teismais Lietuvoje, bet ir politikais, kurie bando paveikti šios bylos eigą, dėdami vaiko teises bei likimą ant savo kruvino politinio aukuro. 
Todel reikalaujame:
•    kad bet kokie neteisėti sprendimai, susiję su mergaitės perdavimu jos motinai, šiuo metu būtų sustabdyti kaip nusikalstami,
•    kad pedofilijos byla būtų perduota kompetentingiems, savo tikslais nesuinteresuotais asmenims (jei tokių nebėra Lietuvoje, privalome prašyti tarptautinės bendruomenės pagalbos),
•    kad Seimas priimtų įstatymus ar jų pataisas ginančius vaikų interesus šioje ir kitose pedofilijos bylose (pvz., įsisiautėjusių teisėjų nutartys (nuomonės neturėtų teisinės galios, jei jos neinkorporuoja psichologinės ekspertizės bei naujausiais moksliniais tyrimais pagrįstų išvadų),
•    kad mergaitės saugumas būtų absoliučiai užtikrintas,
•    kad mergaitė turėtų vieną kompetentingą psichologą, kuris prižiūrėtų jos sveikatą ir teiktų pastovias psichologines konsultacijas (tik šis psichologas/psichoterapeutas, kuris artimai pažįsta mergaitę ir stebi jos progresą/regresą ir kuriuo mergaitė pasitiki gali daryti kompetentingas išvadas apie jos psichologinę būklę), 
•    kad Laimutei Stankūnaitei vietoje dabartinės fizinės apsaugos būtų pasiūlyta psichologinė pagalba, nes tik patys vaikystėje sutraumuoti žmonės arba turintys sociopatines/psichopatines asmenybes gali vykdyti veiksmus, kuriais jos dukra ją apkaltino (http://vimeo.com/14331400),
•    kad būtų priimti įstatymai kontroliuojantys gyvenamą vietą ir darbą žmonių, turinčių seksualinių nusikaltimų prieš vaikus istoriją,
•    kad būtų įkurtos gydymo įstaigos žmonėms su pedofilijos diagnozėmis, ir t.t. 

Ši byla taip pat paviešino, kad Lietuvoje profesionalumas, profesinė etika, ir kompetentingumas yra dar tik laikini svečiai ir daugybės reformų reikia šioje srityje.  Tačiau pats svarbiausias mūsų rūpestis šiuo metu yra Deimantės Kedytės teisių pažeidimai ir jos likimas. 

Dėkojame Jums už Jūsų trumpus viešus pasisakymus, palaikant mergaitės ir jos globėjos teises šioje byloje, bet esame įsitikinę, kad Jūs privalote daryti daugiau ir turite tam priemonių.  Jūs skiriate teisėjus, kurie tiek daug šiuo metu investuoja į prievartinius nutarimus/įsakymus, kurie yra nusikalstami prieš vaiko teises šioje byloje.  Mes suprantame jums daromą spaudimą, ir politinius procesus/triukus bei Jūsų norą išsaugoti savo gerą politinį imidžą (nes bus bandoma susidoroti ir purvas pasipils ant kiekvieno, kuris bandys ištraukti ylą iš maišo šioje byloje), bet manome, kad tiesa ir teisingumas turi būti bet kokių interesų viršuje, kitaip mūsų korumpuota ir išsigimusi “teisinė” sistema taip nupigins mūsų ir mūsų vaikų gyvybes, kad jos bus pati pigiausia prekė Lietuvoje…  Palaikome Jus visa širdimi, jeigu esate už tikros teisinės valstybės kūrimą Lietuvoje, jei rūpi mūsų vaikų ir mūsų valstybės ateitis. 

Pagarbiai –
Dr. Vilija Ball
Čikaga, IL