Aktualijos

Išrinktas naujas popiežius Pranciškus

Written by admin · 56 sec read


Išrinktas naujasis popiežius – ne europietis, 76 m.  jėzuitas iš Argentinos, kardinolas Jorges Mario Bergoglio. Tai pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, pirmasis jėzuitas, pirmasis pasirinkęs šventojo Pranciškaus vardą. Šv. Pranciškus Asyžietis (1181-1226) buvo didis Bažnyčios gyvenimo atnaujintojas, o jo vertybės – neturtas, kuklumas ir paprastumas.

1998 m. tapęs vyskupu, naujasis popiežius atsisakė jam priklausančios rezidencijos, į tarnybą važinėjosi visuomeniniu transportu, pats sau gaminosi valgį. Būdamas arkivyskupu Jorges Mario Bergoglio  kalbėjo, kad Bažnyčia turi skelbti Evangelijos paprastumą ir tikrumą. Jis krikštijo vienišų motinų vaikus, sakydamas, kad Jėzui Kristui visi vaikai vienodi.

Arkivyskupas Jorges Mario Bergoglio į kardinolus buvo  įšventintas tik 2001 metais. Jo tėvas, italų kilmės Argentinos imigrantas, buvo geležinkelietis. Itališka kilmė tarsi sugražina į Bažnyčią italų popiežių tradiciją. Naujasis popiežius augo neturtingoje  penkių vaikų šeimoje – dvi seserys ir trys broliai.

Naujojo Popiežiaus Pranciškaus pasisveikinimas ir kreipimasis į susirinkusiuosius šv. Petro aikštėje  buvo labai paprastas ir artimas: ,,Broliai ir sesės, labas vakaras…” Prieš teikdamas pirmąjį palaiminimą šv. Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems, popiežius Pranciškus pats pasiprašė žmonių palaiminimo.  Tai pirmasis popiežius, paprašęs, kad susirinkusieji pasimelstų ir už jį…

Šiandien daugeliui tikinčiųjų  svarbu, ar pasirinkęs šv.Pranciškaus vardą, Buenos Airių arkivyskupas taps visų tikinčiųjų ir pasauliečių draugu? Ar jam užteks sveikatos ir jėgų (dar visai jaunas būdamas , dėl infekcijos, neteko dallies plaučių), sugrąžinti pasitikėjimą Bažnyčia.