Aktualijos

Janina Survilaitė. Atstatymui J. Caspersen padarytų klaidų

Written by Redakcija · 54 sec read

survilaite  Įkurdami pirmą teisinę tautinę/politinę ŠLB Šveicarijos konfederacijoje išeiviai siekė pateisinti orios sąžiningos lietuvių Tautos piliečių įvaizdį, griežtai laikėsi privalomų Lietuvos/Šveicarijos įstatymų, todėl oficiali teisinė ŠLB buvo įkurta
1952-02-17 dieną(protokolas OIKOS psl.139).Visa Bendruomenės veikla rėmėsi CH civilinio kodekso ZGB Art.54. (OIKOS p. 139) įstatymais ir juos atitinkančiais visuotiname susirinkime patvirtintais ĮSTATAIS, kurių 1-as
paragrafas tą aiškiai patvirtina. ĮSTATAI pagal Šveicarijos konfederacijoje galiojančius potvarkius (Vorschriften) įregistruoti Berno banke (be įstatų Šveicarijos bankai sąskaitų neatidaro!), 1952-02-17 d. atidaryta privaloma skaidri Bendruomenės pajamų ir išlaidų sąskaita.
Išeivija viską atliko legaliai, oficialiai, teisiškai teisingai ir tvarkingai: tikroji, teisėta ir vienintelė ŠLB įkūrimo data yra TIK 1952-02-17d. Jos keisti niekas neturi teisės!!!

Gerbdami ir didžiuodamiesi šia TEISĖTA data mūsų protėviai svetimoje šalyje
atidavė savo jaunystės jėgas, talentą, religinius/tautinius jausmus, buvo pripažinti ir gerbiami, o Tautos mylimi už viduje išsaugotą tautinės dorovės šviesą.
Aš niekada neisiu prieš savo sąžinę ir išdarkyti ŠLB įkūrimo datos teisėtumą
neleisiu. 

Kitas mano žingsnis bus per LR PKTS, kuriai priklausau, kreiptis į LR Konstitucinį teismą dėl sudarkytos ŠLB 1952-02-17 įkūrimo datos atstatymo.
T.P. užsakysiu žurnalistinius tyrimus CH ir LR, pridedant ir J. C. neteisėtą buv.
Ciuricho konsulato dokumentų pasisavinimą.

Tai nėra joks grasinimas ar kerštavimas, o mano patriotinė pareiga.
Dar tebelaukiu datos patvirtinimo iš LR URM ir PLB.