Aktualijos

Janina Survilaitė. Dėl Šveicarijos LB teisinės įkūrimo datos sugrąžinimo bendrajai Lietuvos istorijai

Written by Redakcija · 3 min read
 1. tvirtinimas, kad 1950m. rugpjūčio 20 d. buvo įkurta teisinė oficiali
  ŠLB-nė – faktas klaidingas. Protokolas sako, kad Šveicarijoje
  gyvenantys lietuviai 1950-08-20 TIK NUTARĖ įsteigti ŠLB-nę,
  kurios narių teisės ir pareigos bus išdėstytos ĮSTATUOSE, kurie yra
  rengiami;
  2.Valdybos išrinkimas – nėra joks teisinės Bendruomenės
  įkūrimo faktas!!!;
 2. tvirtinimas, kad nuo 1950 m. buvo renkamas nario mokestis –
  faktas klaidingas. Šveicarijos konfederacijoje pagal visuotiname
  susirinkime patvirtintus ĮSTATUS ŠLB sąskaita įregistruota
  Berno kantonaliname banke 1952.02.18, ir tik įregistravus
  Įstatus, banke atidaroma sąskaita ir CH leidžiamas rinkti nario mokesti, kaip lėšų
  diaponavimo garantija;
  4.Jokie laikini bendruomenių įkūrimo ĮSTATAI nenumatyti CH
  Civiliniame kodekse (ZGB Art 54), todėl jų nebuvo ir negalėjo būti;
  a) Dr. A. Geručio archyvai parodo, kad dėl Įstatų diskutuota
  1950.08.20 Ciuriche. Nuspręsta: „Įstatai taisytini.“ Pavesta Įstatams
  parengti sudaryti komisiją.( OIKOS p.133. );
  b ) Vėliau Įstatai svarstyti susirinkime Berne ir nuspręsta: “teisiškai
  Įstatai neišlaiko kritikos…“ Įstatų svarstymas atmestas.“ (OIKOS p.
 3. );
  c.) 1950.09.24 susirinkime Berne Įstatų paruošimui oficialiai
  asmeniškai įpareigotas Tarptautinės teisės mokslų daktaras
  diplomatas Albertas Gerutis. (OIKOS p. 137.);
  IŠVADA:
  Tarptautinės teisės mokslų dr. A. Geručio parengti įstatai apsvarstyti,
  priimti visuotiname susirinkime ir galutinai patvirtinti 1952.02.17 dieną
  (OIKOS; psl. 139-141.)
  TEISIŠKAI OFICIALIAI ŠLB ĮKURTA 1952-02-17d.,


 1. nuo 2010 metų, ŠLB valdybos pirmininkė Jūratė Casprsen
  Neleistinai savivališkai ištaisė išeivijos (Šveicarijos karo pabėgėlių) 1952-
  02-17d. teisiškai įkurtą konvencinę Šveicarijos lietuvių Bendruomenės datą.
 2. 2014-2020 metų laikotarpyje kelis kartus esu kreipusis į LR Išeivijos
  instituto dr. Iną Vaisiūnaitę ir prof. E.Aleksandravičių, pareikšdama,
  kad nesutinku su Jūsų parengtu ir pasirašytu 2014-12-03
  raštu neatitinkančiu realybės ir detaliai nurodydama Rašte padarytas
  istorines-politines ŠLB-nės įkūrimo klaidas, bet atsakymo negavau;
 1. tvirtinimas, kad 1950m. rugpjūčio 20 d. buvo įkurta teisinė oficiali
  ŠLB-nė – faktas klaidingas. Protokolas sako, kad Šveicarijoje
  gyvenantys lietuviai 1950-08-20 TIK NUTARĖ įsteigti ŠLB-nę,
  kurios narių teisės ir pareigos bus išdėstytos ĮSTATUOSE, kurie yra
  rengiami;

  2.Valdybos išrinkimas – nėra joks teisinės Bendruomenės
  įkūrimo faktas!!!;
 2. tvirtinimas, kad nuo 1950 m. buvo renkamas nario mokestis –
  faktas klaidingas. Šveicarijos konfederacijoje pagal visuotiname
  susirinkime patvirtintus ĮSTATUS/STATUTUS sąskaita įregistruota
  Berno kantonaliname banke 1952.02.18, ir tik įregistravus
  Įstatus/Statutus banke atidaroma sąskaita ir CH leidžiamas rinkti nario mokestis;
  4.Jokie laikini bendruomenių įkūrimo ĮSTATAI nenumatyti CH
  Civiliniame kodekse (ZGB Art 54), todėl jų nebuvo ir negalėjo būti;
  a) Dr. A. Geručio archyvai parodo, kad dėl Įstatų diskutuota
  1950.08.20 Ciuriche. Nuspręsta: „Įstatai taisytini.“ Pavesta Įstatams
  parengti sudaryti komisiją.( OIKOS p.133. );
  b ) Vėliau Įstatai svarstyti susirinkime Berne ir nuspręsta: “teisiškai
  Įstatai neišlaiko kritikos…“ Įstatų svarstymas atmestas.“ (OIKOS p.
 3. );
  c.) 1950.09.24 susirinkime Berne Įstatų paruošimui oficialiai
  asmeniškai įpareigotas Tarptautinės teisės mokslų daktaras
  diplomatas Albertas Gerutis. (OIKOS p. 137.);
  IŠVADA:
  Tarptautinės teisės mokslų dr. A. Geručio parengti įstatai apsvarstyti,
  priimti visuotiname susirinkime ir galutinai patvirtinti 1952.02.17 dieną
  (OIKOS; psl. 139-141.)
  TEISIŠKAI OFICIALIAI ŠLB ĮKURTA 1952-02-17d., todėl vadinti ŠLB-nę nelegalia – yra POLITINIS NUSIKALTIMAS!!!
  ĮSIMINTINA, kad tiktai pagal būtinus tarptautinės teisės konvencinius
  įstatymus CH įkurta ŠLB-nė turėjo teisę dalyvauti oficialioje Vakarų
  Europos ideologinėje politinėje antikomunistinėje pasipriešinimo prieš
  Lietuvos okupaciją veikloje.