Aktualijos

Jubiliejinis Šventinis vakaras – ČIKAGOS Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopai – 60 metų!

Written by Redakcija · 12 sec read

Šeštadienis, 11/11/2023 PLC
Pradžia 3:45 v.p.p.
PLC, Banio šeimos salė

Bilieto kaina iš anksto $60, likus savaitei iki renginio $65. Bilietai ir informacija tel. 224 806 5294

Gen. T. Daukantas Marine Riflemen Union Jubilee Celebration
Saturday, 11/11/2023
Starts at 3:45 p.m.
PLC, Banys Family Hall

3:45 p.m. – Mass at BJMM
4:30 p.m. – Tribute to A. Ramanauskas-Vanagas
5:00 p.m. – Commemoration in Banys Family Hall