Aktualijos

Kam tarnauja Lietuvos teismai?!

Written by admin · 1 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR  Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui
LR Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui   Artūrui Zuokui
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos ATVIRAS LAIŠKAS
Dėl homoseksualų veiksmų ir eisenos Vilniuje  2013 03 11
Kam tarnauja Lietuvos teismai?!

Vilnius                                                                                                                  2013 03 06
Gavome atsakymą į mūsų 2013-02-12 raštą dėl homoseksualų veiklos, kuris mus labai nustebino.
Nenorime apkaltinti kai kurių pareigūnų tendencingumu, tačiau nesuprantama, kodėl visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 straipsnis neteisingai suprantamas ir pritaikomas atsakant į mūsų bei visuomenės nuogastavimus – pretenzijų šių organozacijų dalyviams kaip žmonėms neturime, tačiau mums nepriimtina jų veiksmuose slypinti žmonijos susinaikinimo idėja.
Tą patį galima pasakyti ir apie Lietuvos Respublikos  36 straipsnio supratimą. Ten apie susirinkimus  pasakyta: „Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves“. Šių organozacijų dalyvių nuostatos prieštarauja dabartiniam dorovės supratimui ir pažeidžia teises kitų žmonių, ginančių šias Lietuvoje priimtas vertybes.
Todėl mes rašėme, „.. kad  žmonių, pasivadinusių esančiais „netradicinės seksualinės orientacijos”, eitynes reikia stabdyti, nes jos kuria antžmogišką požiūrį į žmogaus gyvybę, prieštarauja moralės įtvirtinimui visuomenėje ir griauna šeimos bei valstybės pagrindus.“
Vilniaus Sąjūdžio taryba 2013 01 02 prašė Vilniaus merą A. Zuoką leisti jaunimo eiseną Kovo Vienuoliktosios garbei. Vėliau, 2013-02-20 dar kartą buvo rašoma ta pačia tema.
Atsaką į minėtus raštus gavome 2013-03-05.
2013-02-20 išreiškėme nusistebėjimą Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymu išduoti leidimą tradicinėms jaunimo eitynėms centrine Vilniaus miesto gatve – Gedimino  prospektu š.m. kovo  11 d., kadangi nebuvome gavę atsakymo į 2013-02-20 raštą.
Mus nustebino teismo sprendimo konstatuojančiosios dalies turinys, keistai įvertinantis jaunimo organizuojamą eiseną. Jaučiamas pritarimas teisinėmis priemonėmis kenkti patriotinėms nuotaikoms.
Nepritariame visuomenės šventinės nuotaikos, o ypač patriotinės, menkinimui bet kokia forma.
Manome, kad visuomenė teisingai įvertins susidariusią padėtį ir garbingą Kovo Vienuoliktosios šventę atšvęs iškilmingai, nekreipdama dėmesio į neigiamas apraiškas.
Mes remiame ir visada remsime tikras patriotines iniciatyvas!

Tarybos pirmininkas                                             L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius                                        A.Budriūnas.

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, G. Adomaitis, tel. +370 611 30131
el. paštas: vilnius@sajudis.com  
www.sajudis.com