Aktualijos

KAS IR KADA SKELBS VERDIKTĄ?!

Written by Biciulystė Siūlo · 10 min read

STEBĖSENOS KOMITETO NARYS LEONAS KEROSIERIUS

 1. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. + 370 5 231 81 11, e. p. leonaslabora@gmail.com 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

 LR  Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Europos reikalų komiteto Pirmininkui Gediminui Kirkilui

LR Seimo Audito komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Antikorupcinės komisijos Pirmininkui Vitalijui Gailiui

Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui 

Policijos generaliniam komisarui Linui Pernavui

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui

LR Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriui Kęstučiui Jucevičiui

Antikorupcinei Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicijai

LR Seimo nariams

LR Žemės ūkio ministro patarėjui Virginijui Kirsnickui

Žiniasklaidai  

KAS IR KADA SKELBS VERDIKTĄ?!

Vilnius, 2017-02-09 

            2016-01-25 aš rašiau laišką  (priedas Nr. 1) „Lietuvos ŽRVVG tinklo veiklą svarstyti Stebėsenos komitete“ LR Žemės ūkio ministrei  Virginijai Baltraitienei, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Sauliui Bucevičiui, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui, LR Žemės ūkio viceministrei  Linai Kujalytei, LR Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorei Daliai Kavoliūnienei,   LR Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriui Andriui Burlėgai,  LR Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorei Agnei Razmislavičiūtei – Palionienei,  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos direktoriui Erikui Bėrontui, Europos komisijos atstovui Kurt Vander Eecken, Europos komisijos atstovui Marco Migliara, Lietuvos ŽRVVG tinklo pirmininkui Arvydui Žiogui, Lietuvos ŽRVVG tinklo nariams, ŽRVVG organizacijų atstovams,  Stebėsenos komiteto nariams.  

            Nuo laiško paskelbimo praėjo daugiau kaip metai. Nė viena paminėta institucija šio klausimo nesvarstė. Šiandien aišku, kad tinklo pirmininkas A. Žiogas nėra atgavęs finansinių dokumentų, balansų ir finansinių ataskaitų, turtas ir projektinė dokumentacija neperduoti. Tinklo veikla paralyžiuota. Įgyvendintas projektas už 1,2 mln. eurų neperdirbo ir neperdirbinėja žuvų atliekų ir nevykdė projekte numatytos veiklos. Susidaro įspūdis, kad aukščiau įvardintoms institucijoms nė motais apie galimai neskaidrų Europos Sąjungos lėšų panaudojimą. Institucijos ir šiandien tebetyli. 

            Asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas ir Stebėsenos komiteto narys V. Kirsnickas ir aš L. Kerosierius šios asociacijos tarybos pirmininko pavaduotojas Stebėsenos komiteto narys 2016 m. gegužės mėnesį teikėme informaciją (maždaug po 50 puslapių) LR generaliniam prokurorui, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tarnybos  vadovams dėl galimai neskaidrių žuvininkystės projektų įgyvendinimo 2007-2013 metais. Šios organizacijos operatyviai atsirašinėdavo tačiau  nė karto  nesikreipė į mus dėl paaiškinimų. Apie tai išsamiau paaiškinta 2 priede. 2016 metais buvo atkreipiamas dėmesys į galimai neskaidrių projektų tvirtinimą ir lėšų skyrimą iš 2014-2020 m. biudžetų.           

          Manydami, kad Lietuvoje gali būti nesavalaikiai sprendžiami mūsų  pateikti klausimai mes kreipėmės į Europos Audito rūmus,  Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAV),  Europos komisijos pirmininką Jean – Claude Juncker ir Europos Parlamento Peticijų komitetą. Iš šių organizacijų esame gavę atsiliepimus ir teikę papildomos medžiagos. TIKIMĖS, KAD BUS ATSIŽVELGTA Į MŪSŲ PATEIKTĄ INFORMACIJĄ. MANYTINI, KAD ARTĖJA, KAI LIETUVOS INSTITUCIJŲ BUS PAKLAUSTA KĄ JŪS NUVEIKĖTE PER PRAĖJUSĮ PERIODĄ?! 

            2016-11-24  teikėme raštą  Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei,

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui, L. e. p. LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, L. e. p. LR  Žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui, LR Seimo Europos reikalų komiteto Pirmininkui Gediminui Kirkilui,  LR Seimo Audito komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei, LR Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos Pirmininkui,  LR Seimo Antikorupcinės komisijos Pirmininkui, Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui,  Policijos generaliniam komisarui Linui Kernavui, LR Seimo nariams, Antikorupcinei Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicijai, Žiniasklaidai,   Žiniai: LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui,  LR Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriui Kęstučiui Jucevičiui „Dėl teiktų prašymų institucijoms dėl Europos Sąjungos paramos panaudojimo“ (priedas Nr. 2). Atkreipiame dėmesį, kad tik viena institucija iš aukščiau paminėtų, (bet tai ne prokuratūra, STT ir FNTT), susidomėjo mūsų išplatinta informacija.

                        2016-11-O5 išplatinau žiniasklaidai ir Seimo nariams ir kitiems dokumentą …  BURLIOKAI GERIAU!!! Rudeniop žiniasklaidoje buvo viešinama žinia apie Nidoje atidarytą žvejybos iškrovimo vietą. Nuotraukoje figūravo 4 garbingi Lietuvos žmonės perkirpę kaspiną. Iškilmėse buvo aiškinama, kad žvejams bus sudarytos sąlygos kokybiškai vykdyti veiklą, pagerintos jų darbo salygos, sudarytos prielaidos žvejybos verslo plėtrai ir konkurencingumo didinimui ir kad šie objektai padės žvejams dirbti civilizuotomis sąlygomis. Žvejams nebereikės patiems valčių traukti iš šaltos jūros ir tikėtasi ne tik ekonominio tikslingumo bet ir naudos sveikatai.  Skaitytojai ir klausytojai dar labiau  džiūgavo, kad toks objektas atsirado ir Juodkrantėje. 

            Žmonės kalba, kad geriau vieną kartą pamatyti negu šimtą kartų išgirsti.

            2016-11-03 nuvykęs Juodkrantėje  ant Baltijos kranto pastebėjau štabelius skaldytų akmenų, per gervės nasrus jūron tysojo maždaug rankos storio nerūdyjančio  plieno lynas iki pat jūros apipustytas smėliu, o jūroje plūduriavo bujus. Kirai vengė dūkstančios Baltijos aukštų bangų, smėlyje braidė varnos. Aplink nė kokio  darbo požymio –  lyg kitoje civilizacijoje.

            Teko prisiminti apie gegužės mėnesyje aukščiausioms ir atsakingiausioms institucijoms ir specialiausioms tarnyboms viešintą žinią  apie tokių projektų  įgyvendinimą – pažymėtina, kad akmenų krūvos projektas kainavo 5 mln. litų, o tokių pekiamilijoninių iškrovimo vietų net DVI.

            Pasirodo, kad šis “mokslo, technikos ir inovacijų šedevras” ramiai pusmetį rymo pajūryje NET DARBŲ NEPRADĖJĘS.  Susidarė įspūdis, kad dėl šių investicijų nesuka galvų nei aukščiausieji, nei žemesnieji  pareigūnai,  nei specialiausieji. Matyt jų CREDO – PINIGAI TURI BŪTI ĮSISAVINTI IR NETRUKDYTI DIRBTI.

            Koks nors pradžiamokslis ekonomistas pagalvotų, jeigu DU 5 mln. litų vertės objektai nuo pastatymo dienos DAR neištraukė nė vieno laivo iš Baltijos bangų ir nebuvo iškrautas nė vienas kg žuvų –  gal ekonomiškiau būtų buvę 5 mln. litų  padėti į banką IR UŽ PALŪKANAS SAMDYTI BURLIOKUS. O PRADŽIAMOKSLIS TEISININKAS PASIKNAISIOJĘS PO TEISYNUS IR KODEKSUS, pamanęs, kad čia kvepia cype, PASIŪLYTŲ ATLIKTI TYRIMUS.

            Kyla klausimas, kaip gimsta toks Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų pinigų įsisavinimas. 

            Europos ir Lietuvos biudžeto žuvininkystės projektams įgyvendinti Žemės ūkio ministerijoje  yra sudaryta IŽDININKŲ KOMANDA,  KURIAI PASTARUOSIUS METUS VADOVAUJA VICEMINISTRĖ L. KUJALYTĖ, KURI ŽINO KOKIUS PROJEKTUS PAREMTI.

 1. Kujalytė nepajudinama kaip uola, kaip tos akmenų krūvos, kaip tie lynai įmerkti į Baltijos jūrą IR PLŪDURIUOJA PAVIRŠIUJE, KAP TIE BUJAI. Daugelis supranta, kad gerosios fėjos ir  geriausi fėjai globoja  L. Kujalytės krėslą.

           Jeigu prokurorai, agentai arba žurnalistai nufotografuotų Nidos ir Juodkrantės projektų brėžinius, kuriuose L raidės pavidalo apie 60 m. ilgio laivų prieplauka o, faktiškai prie troso pririštas bujus ir visas šis „statinys būtų aprašytas, tai skaitytoją, specialistą arba agentą labiau sudomintų nei 2017-02-08 laikraštyje „Lietuvos rytas“ aprašytas Drevernos uostelis. Kas imsis iniciatyvos?! 

          Praėjus dviem mėnesiams po pateiktų informacijų įsitikinome, kad  institucijoms, išskyrus vieną, visiškai neįdomu, kaip galimai neskaidriai buvo naudojamos ES ir Lietuvos biudžeto lėšos skirtos žuvininkystės problemoms  spręsti. 

          Atkreipiu dėmesį, kad žiniasklaida pastaruoju laiku labai susidomėjo Žemės ūkio ministro patarėju  V. Kirsnicku. Buvo  labai pastebima Seimo narė A. Bilotaitė kritikuodama V. Kirsnicką ir Žemės ūkio ministrą B. Markauską.

          ATKREIPIU YPATINGĄ DĖMESĮ ŽINIASKLAIDAI IR A. BILOTAITEI, KAD DIDELĖ DALIS ŠIOS MINIMOS MEDŽIAGOS BUVO VIEŠINAMA ŽINIASKLAIDAI IR SEIMO NARIAMS.  Išviešintos medžiagos pagrindu prieš 4 mėnesius parengė reportažą  tik LNK.  Nė vienas Seimo narys mūsų pateiktos medžiagos motyvais nepareiškė jokios nuomonės ar susirūpinimo.

          Gerbiamieji institucijų vadovai, Seimo nariai, žiniasklaidos atstovai apie pateiktą informaciją institucijoms galite pasidomėti pas atsakingus Lietuvos pareigūnus, prokuratūros, STT ir FNTT darbuotojus. YPATINGOS INFORMACIJOS APIE PINIGŲ SKIRSTYMĄ IR ŽUVININKYSTĖS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ  JUMS GALĖTŲ SUTEIKTI BUVUSI ŽŪM VICEMINISTRĖ L. KUJALYTĖ ir Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius E. Bėrontas

           Buvusios ŽŪM viceministrės L. Kujalytės proteguotas Klaipėdos žuvų aukciono statymas LABAI NENUSISEKĖ. Jeigu kas nors būtų pasidomėjęs anksčiau suprastų, kad nauja įmonė turi  apie 300 tūkst. Eurų skolos ir ją jau mąstoma parduoti už VIENĄ EURĄ. Tačiau tai nei prokurorams nei agentams, nei valdininkams neįdomu. 

          Susidaro įspūdis, kad kažkam reikalinga V. Kirsnicko galva. Atkreipiu dėmesį, kad daugelis galėtų V. Kirsnickui ir kitiems pareikšti padėką už PRIEŠINIMĄSI dėl galimai neskaidrių ES ir Lietuvos biudžeto lėšų panaudojimo žuvininkystės projektams įgyvendinti. TAČIAU ATSAKINGIAUSIEJI VISĄ LAIKĄ ATKAKLIAI TYLĖJO, o dabar pradėjo skalpuoti V. KIRSNIKĄ. NEPAVYKS!

          Aiškėja, kad ŽŪM specialistai susidomėjo kai kuriais žuvininkystės projektais ir V. Kirsnickas aktyviai aiškinasi. Bet prokurorai, STT ir FNTT atrodo dar nesidomi.

            Kreipdamasis į Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą NORIU ATKREIPTI DĖMESĮ,  kad žmonių adresu, keliančių viešumon nepaaiškintus, galimai neskaidrių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimus,  pasigirsta priekaištų.

            Tenka apgailestauti, kad atsakingiausios institucijos, politikai ir pareigūnai neįsiklausė į  nuolatinius Prezidentės prašymus tausiai naudoti išteklius ir darbuotis žmonių gerovei.

KETVIRTOJI VALDŽIA, VALDININKAI IR POLITIKAI TURĖTŲ OPERATYVIAU REAGUOTI Į TEIKIAMĄ INFORMACIJĄ. 

L.Kerosierius

                           PRIEDAS Nr. 1

STEBĖSENOS KOMITETO NARYS LEONAS KEROSIERIUS

Balsių g. Nr. 59, LT-08400, Vilnius, tel. + 370 5  231 81 11, e. p. leonaske@takas.lt 

LR Žemės ūkio ministrei  Virginijai Baltraitienei

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Sauliui Bucevičiui

LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui

LR Žemės ūkio viceministrei  Linai Kujalytei

LR Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorei Daliai Kavoliūnienei 

LR Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriui Andriui Burlėgai

LR Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorei Agnei Razmislavičiūtei – Palionienei

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos direktoriui Erikui Bėrontui

Europos komisijos atstovui Kurt Vander Eecken

Europos komisijos atstovui Marco Migliara

Lietuvos ŽRVVG tinklo pirmininkui Arvydui Žiogui

Lietuvos ŽRVVG tinklo nariams

ŽRVVG organizacijų atstovams

Stebėsenos komiteto nariams   

            Lietuvos ŽRVVG tinkLo veiklą svarstyti Stebėsenos komitete

                                                     Vilnius, 2016-01-25 

            Pastarajame pusmetyje vyksta susirašinėjimai ir sklando daug įvairiausių kalbų apie  Lietuvos ŽRVVG tinklo (toliau TINKLAS) netinkamą darbų organizavimą.

            Įvairiuose teismuose vyko teisminiai procesai dėl vadovavimo TINKLUI. Aiškinama, kad juridiniu TINKLO pirmininku yra A. Žiogas, tačiau TINKLĄ galimai faktiškai atstovauja V. Kesminas, nes jis tebevaldo finansinius ir materialinius išteklius bei naudojasi TINKLO dokumentais ir antspaudu.

            Skaitant susirašinėjimus internetu pastebima, kad  buvo prašymų, kad V. Kesminas perduotų dokumentus, antspaudą ir finansines-materialines vertybes naujam pirmininkui V. Žiogui. Tačiau V. Kesminas nereaguoja.

            Daugelį mėnesių TINKLO veikla paralyžiuota. Bandoma sudaryti nuomonę, kad V. Kesminas, dalyvaudamas Stebėsenos komitetų posėdžiuose, atstovauja TINKLO interesus. Tačiau nevykstant TINKLO narių susirinkimams,  TINKLO nariai neturi galimybės išsakyti nuomonės, parengti 2014-2020 metų TINKLO Strategijos ir pateikti prašymų.

            Prasidėjo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimui paraiškų teikimas ŽRVVG priemonėms vykdyti. ŽRVVG priemonėms 2014-2020 metams vykdyti numatyta 10,4 mln eurų ES paramos. 

            Tarp TINKLO narių nuolat vyksta įvairūs pokalbiai ir susirašinėjimai (2016-01-22 dienos susirašinėjimą pridedu).

            2016-01-23 d. nustebino žinia, kad TINKLO pirmininkas V. Žiogas pranešė, kad 2016-02-05 d. šaukiamas visuotinis susirinkimas.

            Susidariusi padėtis TINKLE grubiai pažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų nuostatas, Žemės ūkio ministerijos normatyvinius aktus, Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, Lietuvos ŽRVVG tinklo  įstatus bei ŽRVVG narių, verslininkų ir savivaldų lūkesčius.

            Stebint TINKLO narių susirašinėjimą su buvusio TINKLO vadovo V. Kesmino elgesį, veiklos žlugdymą ir narių susipriešinimą susidaro nuomonė, kad V. Kesminas visiškai nesilaiko TINKLO įstatų reikalavimų ir padoraus elgesio taisyklių.

            Todėl prašau:

 1. Ištirti ir įvertinti susidariusią situaciją TINKLE;
 1. Sudaryti sąlygas naujam TINKLO pirmininkui V. Žiogui vykdyti funkcijas pagal patvirtintus įstatus;
 2.  Spręsti klausimus dėl dokumentų, antspaudo ir finansinių-materialinių vertybių perdavimo naujam TINKLO vadovui;
 3. Atlikti specialų įpareigojimą dėl TINKLO revizijos nuo TINKLO juridinio įteisinimo pradžios  atlikimo bei balanso ir metinės ataskaitos  parengimo;
 4. Pateikti oficialias išvadas ir pasiūlymus apie padėtį TINKLE; 
 1. Šį laišką oficialiai paviešinti Stebėsenos komiteto nariams ir Europos komisijos atstovams.

            Prašau į artimiausio Stebėsenos komiteto darbotvarkę įtraukti klausimą APIE LIETUVOS  ŽRVVG TINKLO VEIKLĄ . 

Stebėsenos komiteto narys      Leonas Kerosierius                                   

                                                PRIEDAS Nr. 2   

Asociacija “Alternatyvioji akvakultūra“

Į.k. 302555007, adresas- Dzūkų – 5, Dreverna, Klaipėdos rajonas LT-96240, tel. 8656 01591, 8687 56355, el.paštas: vartos66@gmail.com, algirdas@zuvys.com, el. svetainė –www.uzdarosiossistemos.lt. Duomenų tvarkytojas – V. Į. Registrų centras Vilniaus filialas  

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

 1. e. p. LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
 2. e. p. LR Žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Europos reikalų komiteto Pirmininkui Gediminui Kirkilui

LR Seimo Audito komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos Pirmininkui

LR Seimo Antikorupcinės komisijos Pirmininkui

Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui 

Policijos generaliniam komisarui Linui Pernavui

LR Seimo nariams

Antikorupcinei Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicijai

Žiniasklaidai 

Žiniai:

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui

LR Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriui Kęstučiui Jucevičiui 

Dėl teiktų prašymų institucijoms dėl Europos Sąjungos paramos panaudojimo

                                                  2016-11-24

            2016-05-25 LR generaliniam prokurorui E. Pašiliui teikėme prašymą „Dėl ES ir Lietuvos biudžeto lėšų panaudojimo žemiau pateikiamuose projektuose įvertinimo ir galimų pažeidimų prevencijos atstovaujant viešajį interesą“ (priedas Nr. 1, 53  lapai) Dokumente pateikėme nuomonę apie galimai neskaidrių projektų įgyvendinimą 2007-2013 metais:

 1. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo projektas Nr. 3BAN-7-11-01, kurio vertė apie 1,2 mln. litų. Priede Nr. 2 pateikiama nuotrauka vaizduojanti vienus iš pagrindinių įrengimų.
 2. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produkto aukciono projektas Nr. 3UOS-3-14-01-PR001“, kurio vertė apie 1,4 mln. eurų.
 3. Neringos savivaldybės uosto projektas Nidoje Nr. 3UOS-3-14-05-PR001, kurio vertė 1404257.70 eurų,
 4. Neringos savivaldybės uosto projektas Juodkrantėje Nr. 3UOS-3-14-04-PR001, kurio vertė 1399607,28 eurų.  Priede Nr. 3 pateikiama žuvų iškrovimo vietos vaizdo nuotrauka.

            Panašią informaciją gavo LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir LR Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovai.   

            Rašydami prašymus akcentavome  apie Prezidentės išsakytą metiniame pranešime susirūpinimą negatyviems reiškiniams, kad gal mes ir netinkamai/netiksliai suformuluojame savo poziciją, nes neturime prieigos prie dokumentų, neturime teisinio išsilavinimo, bet sugebame atsakyti už savo žodžius, nes matome ir suvokiame kas vyksta.    

            2016-10-19 atsakingoms institucijoms ir pareigūnams parašėme laišką „Dėl gerosios praktikos viešinimo“ (priedas Nr. 4, 1 lapas). Atsakymų dar negavome, nors privalu per 20 dienų atsakyti.

            2016-11-17 gavome atsakymą iš LR generalinės prokuratūros Baudžiamoje persekiojimo departamento prokuroro D. Baraniūno nutarimą „Nepanaikinti nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“ (priedas Nr. 5, 1 lapas).

            Atkreipiame dėmesį, kad atsakyme AIŠKINAMA, kad mūsų teikti prašymai yra nenagrinėtini ir atmestini bei nurodoma eilė įstatyminių normų. Savo argumentus jie grindžia vadovaudamiesi įgyvendintų projektų ataskaitomis.

            Susidaro nuomonė, kad į mūsų 50-yje puslapių pateiktą informaciją nebuvo įsigilinta.  Su mumis nebendravo nei tyrėjai, nei prokurorai. Jie  duoda suprasti, kad mes savo pareiškimuose privalėjome atskleisti neteisėtus institucijų arba pareigūnų veiksmus. Mums neaišku, kaip mes galėjome pateikti norimą tyrėjams informaciją, kad prie projektų ir jų įgyvendinimo dokumentų niekas neprileidžiami, o medžiaga neviešinama. Susidaro įspūdis, kad mes prokurorams arba tyrimų pareigūnams privalėjome pristatyti  įtariamuosius,  dokumentus, daiktinius įrodymus, vaizdo ir foto medžiagą bei liudininkus.  

            Mūsų manymu, specialūs tyrėjai, agentai ir prokurorai privalėjo pakviesti ekspertus ir nuvykus vietoje pasižiūrėti į tuos objektus ir iš esmės ištirti šiuos projektus ir dokumentus. Įdomiausia yra tai, kad tais klausimais  su mumis niekas iš jų nebendravo.

            Matydami, kad valstybinės institucijos labai pasyviai elgiasi su mūsų pateikta informacija 2016-09-05   panašią informaciją paviešinome žiniasklaidoje.        

             Manome, kad pradžiamoksliai ekonomistai, inžinieriai, darbų vykdytojai ar teisininkai šių projektų rengime ir įgyvendinime  būtų pastebėję įvairiausių nesklandumų, galimų klastų, įstatymų pažeidimų ir korupcinių požymių.   

            Pastebima, kad pastaruoju laiku eilei projektų, sukėlusių daug diskusijų ir prieštaravimų svarstymų metu  Projektų atrankos komitete,    buvo skirta Europos Sąjungos paramos.       

            Atkreipiame Policijos generalinio  komisaro dėmesį, kad žmonių adresu, keliančių viešumon nepaaiškintus, galimai neskaidrių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimus,  pasigirsta priekaištų.        

            Kreipdamiesi į VSD  manome, kad vykstančioms žmonių nepasitenkinimo akcijoms įtakos gali turėti neskaidrūs Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų panaudojimai įvairiems galimai neskaidriems žuvininkystės  projektams įgyvendinti.

            Prašome nesiūlyti mums kreiptis į teismus, nes manome, kad šiuose paminėtuose projektuose lėšos ĮSISAVINTOS galimai pažeidus įstatymines normas ir esama korupcinių požymių, todėl, mūsų manymu,  tai privalo aiškintis valstybinės institucijos.

            Rašydami Jums turime vilties, kad atkreipsite dėmesį į 2016-05-25 generaliniam prokurorui teiktą prašymą bei į paminėtų projektų rašymo, pripažinimo tinkamais, patvirtinimo, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo aplinkybes, kokią realią naudą valstybei davė/duos projektai nuo įgyvendinimo pradžios, kad bus nustatyti ir patraukti atsakomybėn kaltininkai ir bus išieškota padaryta žala VALSTYBEI.  

Tarybos  pirmininko pavaduotojas, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos Stebėsenos ir Projektų

atrankos komitetų narys    L. Kerosierius