Aktualijos

Kas žino?

Written by admin · 3 min read

  Praėjus metams mažai kas beprisimena per TV3 nuplazdėjusią Krivicko laidą apie su Trispalve prisidengusią Klonio gatvės gynėjų sieną, jų giedamą Himną, pereinantį į „Cit, neverk, motinėl“ giesmę, skydais prisidengusių „specpolicijos“ tunelį, kuriuo, klykiančią iš siaubo, skausmo ir nevilties, pedofilų auką išplėšė iš gimtųjų namų ir atidavė „smirdančių sysalų“ draugužei.

Metai iš žinomiausios Lietuvoje mergaitės – nei laiškelio, nei telefonu žodelio, – dingo… Dingo iš eterio ir „Akistatos“ laida ir kitos laidos bei straipsniai. Plyšauja tik viena pusė – RR – persikrikštijusi komunistinė purvasklaida, taigi, be demokratinės nuomonių įvairovės, be pozicijos – opozicijos, ir vėl sovietiškai – į vienus vartus.

O kurgi dingo mergaitės gynėjai? Kur dingo pilnas Kedžių kiemas stebėtojų, turėjusių akylai sekti, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas be prievartos, nes ir Prezidentė patvirtino, kad prievarta negalima!

Taigi, mergaitės gynėjai patys pirmi paragavo smurto – chemija neutralizuoti, elektrošokais paraližiuoti, Rytų savigynos būdais subaladoti, paprastais kagėbistiniais spyriais ir smūgiais sudoroti, dar į baudžiamąją bei administracinę atsakomybę patraukti – ir visiems metams neutralizuoti. Teisminio persekiojimo prigąsdinti, kad turės jie, būtent jie, atsakyti už policijos įvykdytą smurtą!!!

Pasirodo jie, 50 beginklių, sukūlė šautuvais ginkluotus, dujų balionėliais ir elektrošokais mundiruotus, šalmais ir skydais apsaugotus 240 Vidaus reikalų ministerijos specialių pajėgų vyrus, jie, tie beginkliai – subaladojo.

Štai kokia stebuklinga yra rožančiaus galia, į dangų nukreipta malda ir Aukščiausiojo rūstybė! 240 treniruotų vyrų sugriuvo kaip rąstai ant žemės, o advokatas su savo kliente, pagrobę mergaitę, dingsta nežinoma kryptim?!! Dar tas advokatas, pirmiausiai, pasirūpino nusukti telekameras, kad pasaulis nepamatytų, kaip grobiama mergaitė. Ir, atvirkščiai, policininkai filmavo gynėjus – stebėtojus,besiblaškančius kovinių veiksmų sūkury, – rodant juos kaip teroristų kovotojus.

Tačiau, Aukščiausiojo valia, nusileido iš dangaus angelų būrys ir nufilmavo tikrąją šturmo eigą, įrašė tikruosius mergaitės žodžius ir pagalbos šauksmus. Taigi, teisminio persekiojimų įbaugintų Klonio gatvės budėtojų liudijimus jau patvirtina nuotraukos su visais policininkų cheminiais balionėliais, elektrošokais, bananais ir šautuvais, bei kino juostos su koviniais veiksmais ir sužalotais iki komos lygio sutraumuotais stebėtojais bei paniekinta valstybine vėliava!
Tai dabar prokuratūrai savo „susiūtas“ baudžiamąsias ir administracinės atsakomybės bylas nei praryti, nei išspjauti negali! Šitoks reikalų variantas nebuvo numatytas, todėl nesuplanuotas. Tai dabar reik skubinai kviesti „konstitucinių dvaselių“ ekspertus prieš Aukščiausiojo angelų nuotraukas ir kino juostas bei griebtis ekstrapriemonių prabilusių stebėtojų liudijimams nuslopinti ir juos kaip nors neutralizuoti.

Bet… Skubos darbus velnias gaudo – vis su klaidomis ir išsiviešinimais vyksta. Antai, visais atvejais atvirkštiniai veiksmai (kai vežimas statomas priešais arklį), kažkaip vis išsprūsta iš kontrolės ir duoda nepageidaujamus rezultatus!

Antai, ir advokatas juodasis pasididžiuodamas per TV visai Lietuvai paskelbė apie treniruotės su sūnumi, kaip tinkamiau „imti“ Deimantę. Na, o „paėmus“ – per interviu „laiminga“ mergaitė stebisi turinti aštuonias rankas?!!
Na va, ir išaiškėjo raudonos kaldrytės paslaptis bei vaikų teisių gynėjų latekso pirštinių iki alkūnių paskirtis… 

Atvirkščiai, procesas vykdomas ir „žmogžudysčių organizatoriaus“ R. Ivanausko tyrime. Jau nebekalbant apie Žalimo kriminalinę charakteristiką, tai ir įslaptintų liudininkų parodymai, kaip tyčia vis nepataiko į natą, nors tu ką! Antai, teko „papildomai“ perliudyti faktų datas, nes pirminės pataikė vis ant teisėtų „alibi“ turinčių momentų: tai R. Ivanauskui daromos operacijos metu, tai jo sūnaus gimimo dieną.

Bet čia menkniekis – pakeisti liudininkų parodymus. Ar tai naujiena kriminalams? Kur kas liūdniau su nekaltumo prezumpcija, kuri pranyksta tik įsiteisėjus teismo sprendimui!!!
Tai va, nekaltumo prezumpcijos pasaulinis principas D. Kedžiui negalioja!!! Prokuratūra, neturėdama nei vieno įrodymo be teismo sprendimo D. Kedį viešai įvardino žudiku. Lygiai taip pat dabar persekiojamas R. Ivanauskas be teismo sprendimo, taip pat netekęs nekaltumo prezumpcijos ir kaltinamas nusikaltimo, kuriam nėra teismo sprendimo, organizavimu! O nusikaltėlis – jau Anapilyje. Kaip patogu.

Pažymėtina labai charakteringa gestapo-kagėbistinė detalė, kai, R. Ivanauskas pasinaudojęs konstitucine teise prieš save neliudyti, po 4 mėnesių areštinės, kalėjimo ir psichuškės su pašalinės procese M. Milinienės tardymo metodais, staigiai prabyla?!! Ir prabyla tendencingai, tinkamai tyrėjams…

Aišku, R. Ivanausko aiškinimai apie jam pritaikytus presingo būdus (biologinį – I grupės invalidui, mechaninį, psichologinį ir fizinį) nevertą ir šnekėti – visi nusikaltėliai taip šneka – ir taškas. Na ir kas, kad jis Prezidento V. Adamkaus apdovanotas? Na ir kas, kad Sausio 13-osios gynėjas? Na ir kas, kad jis… 

Kur kas pavojingesnė  tapo policijos ir prokuratūros tarpusavio priešprieša, kurios metu viena teisėsaugos institucija kaltina kitą savo kolegę, slėpusią žinias apie būsimas pedofilijos byloje žudynes! Ir iš vienos, ir iš kitos pusės išlenda tai ragai, tai nagai, bet kaltų vis nėra.
Nors dar Seimas buvo nustatęs prokurorų nekokybinį, nekvalifikuotą ir aplaidų darbą, bet kaltinamųjų suole – vieni policijos atstovai…

Na, o kur du pešasi – trečias laimi!
Tai kas tas trečias? Kas tas, kuris disponuoja 240 specialiųjų pajėgų vyrais – tikrai ne privati antstolė. Kas disponuoja cheminiu ginklu ir psichuškių pagalba – tikrai ne Vidaus reikalų ministerija. Kas nusikaltėliams teikia apsaugą, bet ne valstybės pareigūnams – teisėjams J. Furmanavičiui ar N. Venckienei?

Tai kas žino, kas čia toks galingas Lietuvoje, bet taip tendencingai ir tikslingai viską daro pažeidžiant Konstituciją, akivaizdžiai valstybės prapulčiai?!!