Aktualijos

Kastytis Braziulis. Valstiečiai!!! Išspręskite šį klausimą

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Kastytis Braziulis. Valstiečiai!!! Išspręskite šį klausimą

Netingėkite, o sėskitės ir perskaitykite ką čia parašiau ir užduokite sau klausimą: jei energetikos įmonės konsultacijų per 3 metus gavo už 252 milijonus litų, tai naudos iš šių konsultavimų turėjo gauti keletą milijardų. Ar tikrai juos gavo?

Aš asmeniškai dalyvavau Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos tyrime, skaičiau medžiagą, rinkau informaciją ir stebėjausi, kad, pavyzdžiui, sutartis dėl konsultacijų ar teisinių paslaugų gali pamatyti, tiesa, ne visas, bet kai kurias, pinigų pervedimus, jeigu užsispirdavome taip pat galėjome pamatyti, nors ne visus, bet kai kuriuos, tačiau galutinio konsultantų ar teisininkų darbo rezultato niekaip negalėjome įžiūrėti.

Koks jis yra? Kur jis yra? Kaip jis atrodo? Kokia jo vertė? Kokią naudą davė įmonei ar Energetikos ministerijai, valstybei, visuomenei?

Tuštuma ir tyla. Įslaptinta, konfidencialu, draudžiama ir… neleidžiama.

Lietuvos Respublikos Seimas, jei toks dar yra ir jei jis turi „kiaušus“, gali inicijuoti šių rezultatų patikrinimą, tuo labiau, kad Komisijos toks siūlymas jau yra ir jis yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo daugumos (straipsnio pabaigoje jį perskaitysite).

Galų gale nors vieną kartą reikia paimti ir išsiaiškinti, ar tikrai tos suteiktos paslaugos yra vertos TIEK pinigų, ir tuo labiau – ekonominės krizės metu?!

O kai išsiaiškins Seimas, jei aiškinsis, tai tikrai nustatys, guldau savo žilą galvą, kad naudos iš konsultacijų didelės negavo, o kai kurios iš jų buvo bevertės.

Tuomet Seimui reikėtų nustatyti konkrečius asmenis, atsakingus už sprendimus pirkti konsultacijas ir juos patraukti atsakomybėn. Taip reikėtų padarytų dėl to, kad ateity kiti žinotų, jog asmeninės atsakomybės išvengti nepavyks, jokiais būdais nepavyks.

Jeigu ši problema liks neišspręsta, tai galėsime toliau kovoti su didžiausia dabartine Lietuvos problema – Greta.

Kokias teisines, konsultacines, viešųjų ryšių, mokymo paslaugas ir iš kurių tiekėjų 2009–2012 metais pirko Energetikos ministerija ir jos kontroliuojamos įmonės? Kokia bendra suteiktų paslaugų kaina?

Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija (Komisija) konstatuoja, kad bendra Energetikos ministerijos ir jos kontroliuojamų įmonių įsigytų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) vertė 2009– 2012 m. sudarė apie 252 mln. litų.

Iš jų:
– teisinėms paslaugoms išleista 94,5 mln. litų,
– konsultacinėms paslaugoms – 136,5 mln. litų,
– mokymo paslaugoms – 11 mln. litų,
– viešųjų ryšių paslaugoms – 10 mln. litų.

Energetikos ministerija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 23,6 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 22 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 1,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,06 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,05 mln. Lt.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 45,55 mln. Lt:
– eisinių paslaugų – 30 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 12,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,05 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 3 mln. Lt.

AB „Klaipėdos nafta“ (vadovavo R.Masiulis) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 71,2 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 7,5 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 61,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,4 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 1,8 mln. Lt.

AB „LESTO“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 7,86 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 1,2 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 0,01mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 1,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 5,05 mln. Lt.

AB „Litgrid“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 2,3 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 0,9 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 0,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,3 mln. Lt.

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 75,8 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 31,8 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 38,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 5,5 mln. Lt.

UAB „Lietuvos energija“ (be VAE) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 16,3 mln. Lt:
– teisinių-konsultacinių paslaugų – 14,4 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 1,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,3 mln. Lt.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 0,302 mln.

LEO LT, AB 2010–2011 m. I pusmetį įvairių paslaugų pirko už 8,4 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 0,582 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 7,81 mln. Lt.

Konstatuotina, kad LEO LT, AB, kontroliuojama Ūkio ministerijos, vėliau – Energetikos ministerijos, turėdama likviduojamos bendrovės statusą, vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, nors Viešųjų pirkimų tarnyba raštu išaiškino, kad LEO LT, AB, kaip perkančioji organizacija, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.

Kas piktnaudžiavo tarnyba? Kas viršijo įgaliojimus? Kuris konkretus asmuo (-ys) padarė nusikaltimus? Kodėl iki šiol jie nėra nuteisti?

Pažymėtina, kad užsienio teisinių paslaugų įmonės, teikdamos teisines paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus įmonėms, samdėsi vietines Lietuvos teisinių paslaugų įmones ir taip neekonomiškai įsigijo teisines konsultacijas iš vietos subrangovų, kurių valandiniai įkainiai buvo trigubai didesni negu tuometinė rinkos kaina. Tikriausiai pamenate netikėtai kilusį ir labai greitai užgesusį skandalą, susijusį su Ignalinos atominės elektrinės subrangovu „Ramin Vali“.

Ar toks elgesys yra teisėtas? Kodėl įmonių vadovai viršijo įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba?

Komisijos prašymu 2013 m. ir 2014 m. Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus patikrinimus buvo nustatyta, kad UAB „Visagino atominei elektrinė“, vykdydama 51 pirkimus, nuolat pažeisdavo Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, neišsaugojo pirkimų dokumentų, tinkamai neįvertino pirkimų poreikių. Tuo pagrindu Generalinė prokuratūra 2013 m. pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl UAB VAE galimai neteisėtai vykdytų viešųjų pirkimų.

Kokia jų baigtis? Ar medžiaga perduota teismui? Ar kalti asmenys nustatyti ir nuteisti?

Komisija siūlo inicijuoti veiklos audito atlikimą kontroliuojamose energetikos įmonėse dėl 2009–2012 m. pirktų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) įsigijimo teisėtumo ir lėšų panaudojimo efektyvumo.

Lauke jau 2017 metai, o Komisijos siūlymas vis dar lieka siūlymu.

Valstiečiai!!! Imkit ir išspręskite šį klausimą.

Jei išspręsite, jūs laimėsite.

kastytisbraziulis.lt