Aktualijos

Kompensacija

Written by admin · 8 min read

Ir vėl žydai, ir vėl aukos, ir vėl ašaros, skausmas ir mirtys… Šįsyk Bulgarijoje susprogdintas autobusas su žydų turistais. Ir taip pastoviai išpuolis po išpuolio (pagromas po pagromo) tai Indijoje, tai Kipre, tai Kinijoje, Argentinoje ar Berlyne per Olimpiadą prieš žydus sportininkus…

Ir vis kaltas Iranas! Tai Izraelio nuomonė, nors neapykanta žydams demonstruojama per visą pasaulį, visų tautų, visų laikų ir valstybių, tačiau kalti tik vieni…

O štai Lietuvėlė – atvirkščiai – vienintelė pasaulyje 600 metų glaudė žydus nuo persekiojimo, laikė juos lygiateisiais piliečiais, už nuopelnus teikė privilegijas bei gelbėjo nuo mirties. Ir šiemet atvirkščiai – kai kiti sprogdino, mes ne tik kad nedaužėme jiems langų, dantų, akinių ir nerovėme barzdų, bet netgi pradėjome kompensacijų išmokėjimą už rudų ir raudonų okupantų piktadarystes!

Taip, taip – už totalitarinių valstybių (Vokietijos ir SSSR) vykdytą žydų tremtį, getus ir žūtį konclageriuose, kompensacijas 128 mln. įsipareigojo mokėti Lietuva?!! Vietoj to, kad reikalauti kompensacijų iš Rusijos ar Vokietijos…

Ir visai nesvarbu, kad už 600 metų ramaus gyvenimo Lietuvoje, klestėjimo, įkuriant kelias dešimtis žydų aukštųjų mokyklų ir net mokslo akademijos, šioji tauta lietuviams atsimokėjo blogiu.

Tiek įkuriant nepriklausomoje Lietuvoje žydų komunistų partiją, kurios 4 komunarus (Josifą Greifenbergerį, Rafailą Čarną, Karolį Požėlo ir Giedrių Kazį) teko nubausti mirtimi už siekį nuversti valdžią. Tiek sukuriant KGB struktūrą Lietuvoje (Razovskij, Dembo, Todes, Komod), kuri iškart pradėjo lietuvių genocidą dar  1941 m. birželio 14 d. bei iki 1990 m., vadovaujant Nachmanui Dušanskiui, sunaikino ketvirtį milijono lietuvių tautos bei 800 000 privertė emigruoti iš Tėvynės.

Atrodytų, kad už sovietinį totalitarizmą (sibirus, gulagus, psichuškes) turėtų kompensuoti Izraelis, kuris priglaudė stalininių represijų vykdytojus iš visos SSSR, o iš Lietuvos (Nachmaną Dušanskį su 72 sėbrais) taip pat.

Antra vertus, ir Vokietijoje „žydų klausimo“ visos Europos sąrašus sudarė ir vykdė A. Eichmanas, taip pat žydas, 1906 m. gimęs Izraelyje, bet sėkmingai su visa Hitlerio šutve sunaikinęs dalį žydų iš planuotų 11 mln!

Čia vertėtų pasitikslinti skaičius, tiek pasaulinius, tiek Lietuvoje skelbiamus. Kaip žydai teigia, tai nacistai sunaikino 6 mln. jų tautiečių. Apie komunistų kaltes ir skaičius kukliai nutylima. Tuo tarpu, kelių valstybių politikai – revizionistai – nustatė, kad žydų aukų buvo  0, 6 mln., t. y. 10 kartų mažiau!!! Ką viso pasaulio žydija atkakliai neigia, nors įrodyti neturi kuo.

Tačiau pažvelgus tik atskirų istorikų skelbiamus Holokausto aukų skaičius, kyla gana kritiška abejonė jų teisingumu. Pasekime nors vienos – Maidaneko  koncentracijos stovyklos – žydų aukų skaičiaus seką.

Antai, Liublino kriminologinis teismas 1944 m. įvardino 1 700 000 aukų skaičių, Niurnbergo procese (dokumentas SSRS-29) pagarsintas 1 500 000 skaičius, „Pravdoje“ – 1 380 000. Po karo praėjus trims metams Maidaneko aukų skaičius sumažėjo iki 360 000, kam pritarė ir Izraelio istorijos profesorius I. Gutmanas. Tuo tarpu JAV kriminalistas V. Šafferis ir SSSR profesorius N. Aleksejevas jau nurodo tik 250 000 skaičių. Maidaneko memorialo direktorius J. Maršalekas skelbia 160 000 skaičių, o žinomas prancūzų istorikas M. Gilbertas suskaičiavo tik 125 000 aukų. Kitas prancūzas Ž. K. Pressakas tesurado tik 100 000! Naujausi lenkų mokslininkų duomenys – Maidaneke žuvo 59 000 žydų, o žymus Holokausto revizionistas J. Grafas Maidaneko stovykloje žydų aukų skaičių įvardino 42 000.

Argi ne akivaizdu, kad 1 700 000 aukų skaičius buvo demonstruojamas su tikslu gauti didesnes kompensacijas? Tačiau 40 kartų mažesnis realusis skaičius (42 000) rodo kompensacijų ieškotojų plėšikiškus siekius svetimo skausmo, kančios ir netekties sąskaita, nes išlikusios aukos tegavo vos po 1000-2000 dolerių į rankas…

O kaip Lietuvoje? Kaip su žydų kompensacija vietoj referendumo įpareigojimo išieškoti kompensacijas iš rudai-raudonų okupantų? O Lietuvoje atvirkščiai negu visame pasaulyje: mes iš okupantų – nieko jau 22 metus, tačiau nukentėjusiems žydams įstatymu paskyrėme  128 mln. kompensacijų iš nukentėjusios Lietuvos mokesčių mokėtojų kišenių!

O tarp žydų prasidėjo peštynės dėl būsimų kompensacijų dalybų. Nemokantys nei lietuviškai nei litvakų kalbos, kalbantys tik angliškai arba rusiškai kompensacijų išmušinėtojai susipešė netgi sinagogoje! Pažiūrėkime kodėl?

Atrodo, padalinai 128 mln. 3400 Lietuvos žydams po 38 000 litų ir po viso vargo. Tai ne, susirinkusi žydų kompensacinio fondo valdyba pabrėžtinai težada išlikusiems nuo Holokausto tėvynainiams tik simbolinę 1000-2000 Lt kompensaciją (iš viso 7 mln.), o likusius 120 mln. – panaudoti Lietuvos žydų religiniams, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo ir mokslo projektams finansuoti?!!! Taip lyg Lietuva jiems šito neduotų? O gal tai tik priedanga?

Maža to, pasirodo, kad dar nėra žinomi išlikę gyvi nukentėję nuo rudai-raudono teroro! Tai kieno gi įgalioti žydai iš mūsų išplėšė 128 mln.?!! Nėra ir realių pinigų panaudojimo planų, o tik kryptys…

O verkė, raudojo, barzdas Briuselyje rovė ir lietuvius žydšaudžiavimu kaltino ištisus 22 metus!!! Toksai tūlas Zurofas net po 10 000 Lt premijos žadėjo už nors vieno žydšaudžio nurodymą, bet teko gėdingai sprukti iš Lietuvos, kai buvo pasiūlyta teikti 10 000 Lt premiją už žydų gelbėtojų nurodymą. O jų Lietuvoje tik įregistruota Gurevičiaus sąraše yra 14 000, Vilniaus žydų muziejaus sąraše – 3000, o Izraelio Jad Wašemo institute – 800 lietuvių, gavusių Pasaulio Teisuolio vardą!!!

Tai vien tik Teisuoliams po 10 000 Lt ir jau susidaro 8 mln. O kur žydų muziejuje 3000 žydų gelbėtojų – 30 mln. premijoms. O ką bekalbėti apie Gurevičiaus 14 000 sąrašus? Taigi susidaro 140 mln. vien premijoms! Argi neakivaizdu, kad 140 mln. yra daugiau nei 128 mln., kuriuos mūsų valstybė pasižadėjo kompensuoti žydams. Štai kodėl Zurofas nutilo ir spruko iš Lietuvos, bet premijų gelbėtojams nežada mokėti. Pasirodo niekšai vertesni premijos nei žydų gelbėtojai… Šitą reikia prisiminti ateičiai…

Tai gal Lietuvos žydų  kompensavimo fondo valdyba už Zurofą sumokės žydų gebėtojams Lietuvoje? Juk reikia atsidėkoti už gerumą, o blogis lai išblės… Juo labiau, kad blogis – ne lietuvių, o Vokietijos ir Rusijos marksistų (nacionalsocialistų-internacionalkomunistų) buvo įvykdytas! Tuo tarpu iš po slapyvardžių po truputį išplaukia ir tikrosios blogiukų pavardės… Pradedant Karlu Marksu – Mordochejumi Levi ir Putinu – Šolomovu – nebaigiant…

Tai kaipgi iš Lietuvos buvo išplėšti tie 128 mln., kai kaltieji ir tikrieji totalitaristai ramiai gyvena Izraelyje ar Rusijoje?

Taigi jų pagalbininkai – komunistai, kagėbistai, rezervistai – ne tik likosi Lietuvoje, ne tik nedesovietizuoti (t. y. iš politikos neeliminuoti ir nenubaisti), bet dar ir savomis partijomis apdovanoti – „Rusų sąjunga“ ir „Lenkų rinkimų akcijos“ – toliau klesti!!! Buvusiems okupantams nereikia išlaidauti špionažiniam tinklui išlaikyti – visi buvę ir nepražuvę net tik likosi savose vietose, bet dar ir į ES parlamentą (V. Uspaskich, J. Paleckis) nuo Lietuvos sėkmingai įsistarpavo!!!

Tai va, visi šie buvę marksistai ir palaiko žydų reikalavimus bei užsimerkia prieš nepragrįstus skaičius. Jei palyginti Lietuvos žydų tvirtinamas aukas, tai jos, atvirkščiai nei Maidaneko, kasmet vis augo ir skaičius didėjo. Taip Niurnbergo procesui Lietuvos žydai pateikė 124 000 aukų skaičių. Po kurio laiko šis skaičius praėjo nenumaldomai didėti (150 000, 170 000, 180 000, 200 000) ir pagaliau pasiekė 210 000!!!

Tuo tarpu dokumentai rodo visai kitokią padėtį – A. Eichmano „žydų klausimo“ sąrašuose Lietuvoje rodomas 34 000 naikintinų žydų skaičius.

Tai galbūt be Vilniaus krašto žydų, kurie buvo priskirti Lenkijai. Pasižiūrėti į gyventojų surašymo duomenis – visai nesunku. Be to, žinoma, kad prieškaryje vien Vilniuje trečdalis gyventojų buvo vien žydai. Jei dar pridėti Vilnijos mažų miestelių žydus, tai ir gausime  124 000 žydų skaičių.

O žydai vis kartoja, kad beveik visi Lietuvoje gyvenę tapo Holokausto aukomis! Tačiau istoriko Eidinto knygoje „Žydų žudymo byla“ aiškų aiškiausiai įrašytas 56 000 išgelbėtų žydų ne tik skaičius, bet ir valstybė, į kurią jiems pavyko pabėgti! Ir visai ne dėl kojų greitumo, o dėl Lietuvos Vyriausybės protingos pagalbos žydams. Vyriausybė paskyrė 1 mln. litų, kad atspausdinti tarptautinio lygio blanką, kurį bet kuris pabėgėlis (o bėgo tik žydai) galėjo nusipirkti spaudos kioskuose ir užpildžius jį bei užklijavus nuotrauką, antspaudą uždėdavo bet kurioje policijos nuovadoje!

Būtent ant tokių, palengvintu būdu įgytų tarptautinių dokumentų, vizas dėjo tiek išgirtasis Sukihara, tiek ir kiti ambasadoriai. Ant lietuviškų-prancūziškų dokumentų, o ne ant žydų kaktų! Ir šių dokumentų dėka išsigelbėjo 56 000 Lietuvos žydų. Dar 14 000 (pagal Gurevičiaus sąrašus) išgelbėjo pavieniai lietuviai, kai vokiečiai likvidavo Lietuvos Vyriausybės institucijas. Tai jau 70 000 išgelbėtų žydų (56, 5 proc.), gyvenusių Lietuvoje, o kiek dar neužfiksuotų gelbėtojų – TYLIŲJŲ DIDVYRIŲ – ir liko nežinioje? 

Sovietinei armijai okupavus Lietuvą, į sibirus ir gulagus važiavo ne tik lietuviai, bet ir žydai. Raudonieji marksistai dar 5 metus išlaikė veikiančius ir fašistinius konclagerius Europoje pilnus!!! Bet kas tai žino?

Žydai įkyriai tyli ir savo aukų nuo raudonųjų marksistų (komunistų) neviešina. Kaip neviešina ir Izraelyje vykdomos Eugenikos aukų, t. y. radioaktyviuoju švitinimu siekiamo genetinio žydų tautos modifikavimo į aukštą žydraakį blondiną?!! Tuo tarpu nuo Eugenikos (kaip ir nuo Holokausto) iš Izraelio jau emigravo 1 mln. žydų!!! Taigi, buvusi Izraelyje palestiniečių (3 mln.) ir žydų (4 mln.) proporcija pasikeitė (3 ir 3) palestiniečių vilties naudai.
Štai kodėl prasidėjo derybos tarp žydų ir palestiniečių vadovų.

Tuo tarpu Lietuvoje – atvirkščiai. Lietuvių dauguma (3 mln.), žydų tik 3 400, tačiau valstybės vyrai negina nei juodinamos Tautos įvaizdžio pasaulyje, nei krizės nustekentų mokesčių mokėtojų pinigų! Bet pastoviai teikia privilegijas mažiausiai mažumai – žydams – Lietuvoje.

Beprecedentinį aktą – už 2 totalitarinių režimų (rudai-raudonų marksistų) pasekmes kompensacijas moka buvusi pati 50 metų okupuota Lietuva!!!

Tai kas slepiasi už mūsų valstybės vadovų lietuviškų pavardžių, kad šitaip pasauly neregėtai-negirdėtai elgiamasi su Tauta?!

Į pirmų pirmiausius pretenduojantis V. Landsbergis ar tik ne patsai prisipažino esąs ne lietuviškos kilmės grafas? Tada aišku, kodėl negynė mūsų Himno juodinamo JAV. O ir jo paskirto Užsienio reikalų ministro Saudargo giminėje, ar tik ne šmėžuoja Mejer pavardė? Tada aišku, kodėl Lietuvos Užsienio reikalų ministerija jokių notų, protestų ar pareiškimų neteikė pasauliui už mūsų 20 000 partizanų kaltinimo žydšaudžiavimu, kai tai darė tik nacių ir sovietų okupantinės valdžios.

Lietuviai žydus gelbėjo.

Apie Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininką E. Zingerį neverta net rašyti – ir taip aišku, kieno interesus jis gina. O štai kodėl AMB atsiprašė Izraelyje už nebūtas lietuvių nuodėmes ir dar žydą pabučiavo, ką nutransliavo viso pasaulio žiniasklaida, turėtų būti įdomu… Ar kartais jo motušės mergautinė pavardė ne Sofija Peresyl? Aišku, su sulietuvinta moteriška pavardės galūne (Peresylaitė), o ištekėjus ir visai lietuviška Brazauskiene tapusia? Jei šitokia mergautinės pavardės metamorfozė tikra, tai visai suprantamas AMB atsiprašymas (ko niekas jo neįgaliojo padaryti) ir bučinys savo tautiečiui… Bet vaizduojant lietuvį?! Kokią įtaką daro Lietuvos Vyriausybėje esantys nelietuviškos kilmės ministrai – matome visi. Vien Mažeikių aferos dalyvius peržvelgus, matome vien žydiškos kilmės pirkėjus, du iš buvusių okupantinių valstybių ir vienas iš „demokratijos citadelės“ JAV atstovas.

O kokią įtaką daro valdžios vyrams jų kitų tautybių žmonos, vien Kristutės „Draugystės“ pavyzdys ką reiškia? Ir plaukia Lietuvos turtai, mokesčių mokėtojų pinigai ir būsimų kartų skolos su 10 proc. palūkanomis iš valstybės kaip vanduo iš rėčio – tiesiog upeliais…

Va, kuo galime pasigirti, tai 1 200 Lietuvos milijonieriais. Ką turime, tai turime – net ir vieną milijardierių taip pat.
Argi neįdomu būtų žinoti šių laimingųjų tautybes, partiškumą (buvusį ir esamą)  ir nomenklatūras?! Ne iš smalsumo, o dėl rinkimų, kad kaip galima daugiau šviežių burnų prie lovio prileisti ir dar šimteliu milijonierių būrį padidinti.

Va, jau ir D. Kuolys su lietuviška pavarde, bet klasiškai biblijiniu veidu į rinkimus veržiasi, ir buvę, bet nepražuvę cėkašnikai, ir kagėbistai su rezervistais. Įdomūs šiemet bus rinkimai, kai toks žurnalistikos virtuozas kaip R. Valatka pradės traukti iš užančio ne tik gyvates, bet ir pederastus su visomis sukčiaus Sorošo priedanginėmis tolerastų organizacijomis, jų biblijiniais vadovais ir užsienio fondų atstovais… O gal Sorošas ir jį pamalonino, todėl šiuos faktus jis kukliai nutylės?

Kažin, ar ir šiuokart pasiseks apgauti rinkėjus, pokriziniais diržais nusibadavusius, po visą svietą duoneliauti emigravusius, pedofilų bylose nusikamavusius, motinėles už vaikų pašalpas po teismus nutąsytas, specpolicininkų elektrošokais pavaišintus ir jokiais įstatymais neapgintus?

O jau kompensacijos žydams vietoj jų išreikalavimo iš okupantų visai valdančiuosius išryškino, kieno interesais jie rūpinasi. Pasaulyje negirdėtas precedentas! Lietuvos 40 000 politkalinių išdirbę Rusijos kalnakasyboje – 22 metus negauna žalos atlyginimo, o Kubilius pradeda kompensacijas žydams?! Ar gali rinkėjai balsuoti už konservatorius, kurie be visu krizių, skolų dar ir iš mokesčių mokėtojų kišenių moka kompensacijas žydams už okupantų skriaudas?
Per daug sūrūs buvo konservatorių valdymo metai, per daug akivaizdūs bendri balsavimai su persikrikštijusiais komunistais. Ko gero, ar tik tautosaka nebus teisi, kad Seimo kairėje – komunistai, dešinėje – kagėbistai, o centre – rezervistai tūno?

Tai kas gi už juos balsuos? Niekas.

Ypač už akivaizdų pasityčiojimą už  tautos sibirinę kančią, sumokant kompensaciją marksizmo kūrėjams, vietoj tos kompensacijos išsireikalavimo iš okupantų saviems kankiniams. Tik dabar suprato lietuviai, kodėl pasaulis taip nekenčia žydų ir juos terorizuoja! Juk jie patys muša ir patys rėkia! Taigi žydo Mordochėjaus Levi (Karlo Markso slapyvardžiu) sukurtas socializmas ir įgyvendintas Vokietijoje bei Rusijoje rudai-raudonu atspalviu! Taigi įgyvendino tą socializmą tik žydai, pasislėpę po slapyvardžiais abiejose valstybėse, abi socialistinės teroristės draugavo, pykosi ir abi viena kitos konkurentus valdžioje žudė, t.y. tik žydus! O dabar savų nuosaviausių peštynių žalą iš viso pasaulio tautų lupa. Ir pirmą kompensaciją iš mūsų precedentą padarė A. Kubilius – argi neįdomu, kokios tautybės jo žmona?

Lietuvos valstybė sukurta Lietuvos Tautos gyvenimui ir klestėjimui. Tą valstybę kūrė lietuviai savo ainiams. Žydai savo ruožtu, kuria Izraelį savo tautos labui. Mes galime gerbti kiekvienos tautos atstovo laisvę, garbę, gyvybę, sveikatą bei turtą. Galime padėti nelaimėje – tai vadinasi žmogiškumu. Bet ne kompensuoti dviejų okupantų tarpusavio peštynių žalą, kuri privaloma tik kaltiesiems.

Atrodytų, kad lietuviai kalti už 600 metų žydų globą ir gelbėjimą nuo nacių? Ar verta daryti daugiau tokias klaidas? Matyt, kad kitos tautos buvo teisios žydų atžvilgiu, o ne lietuviai.