Aktualijos

Kvietimas taikiam visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui

Written by admin · 1 min read

Visi, organizacijos ar pavieniai asmenys, kurie pritaria tokio pilietinio pasipriešinimo iniciatyvai savo patvirtinimą siųskite adresu info@demokratija.eu
Kreipimasis į Lietuvos visuomenę
2012 m. kovo 29 d., Vilnius
Kvietimas taikiam visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui

Gerbiamieji, gerbiamosios,
Situacija, kuri susiklostė aplink Garliavos įvykius įgauna radikalų, valstybę griaunantį pobūdį. Akivaizdu, kad teisinė sistema šiuo metu yra nepajėgi išspręsti šio labai komplikuoto ginčo, kad teisiniai sprendimai didina įtampas visuomenėje ir jos neįtikina.

Teismų bei teisininkų bendruomenės atstovai iki šiol nesugebėjo paaiškinti visuomenei Garliavoje vykstančių įvykių, nepajėgia paaiškinti oficialių sprendimų teisingumo.

Politikai, viešai ir nuolat reiškiantys savo nuomonę, taip pat tapo šio proceso dalyviais, tačiau siūlydami tendencingus sprendimus, kaip įveikti susiklosčiusią situaciją, iš esmės sukuria padėtį, dėl kurios teisėsaugos įstaigos, pareigūnai tiesiog bijo priimti sprendimus.

Ši problema nėra vien dviejų šeimų problema. Tai viešojo teisingumo klausimas. Be to, jo negalima spręsti naudojant prievartą. Autoritetingų vertinimų skirtumai lemia tai, kad lieka neaišku, koks sprendimas yra teisėtas ir teisingas.
Kai kurie teismų vadovai, teisininkų bendruomenės autoritetai, tendencingai kaltindami vieną ginčo šalį, kad ji perdėtai gina savo teises, patys didina teisminės valdžios atskirtį. Lieka neaišku, ar iki šiol priimti teismų sprendimai yra teisingi, ar iš tiesų atitinka įstatymus.

Po paskutinių Kauno įvykių reikalaujame imtis šių neatidėliotinų sprendimų:

1. Sustabdyti priverstinį mergaitės perdavimą, iki bus išnagrinėta pedofilijos byla;
2. Nedelsiant perduoti VIEŠAM teismui pedofilijos (galimo dviejų mergaičių seksualinio išnaudojimo) bylą;
3. Atnaujinti teismo procesą dėl mergaitės globos ir priverstinio perdavimo L. Stankūnaitei ir jį peržiūrėti.

Teismai, kurių sprendimų teisingumu abejoja žmonės, ardo valstybingumo pamatus. Jų sprendimai, kuriuose nėra teisingumo, tampa tik privilegijuotos grupės požiūriu.

Vertindami situaciją, kaip teisingumo krizės apraišką, kviečiame visas visuomenines jėgas susiburti taikiam pilietiniam pasipriešinimui, kurio tikslas – teisę priartinti prie teisingumo.
Kviečiame prisijungti prie šios pilietinės iniciatyvos.

Nijolė Sadūnaitė
Saulius Sondeckis
Povilas Gylys
Audrius Nakas
Vytautas Bakas
Krescencijus Stoškus