Aktualijos

Laiškas LR Prezidentei (PAPILDYTA)

Written by admin · 1 min read

Jūsų Ekscelencija,

kreipiamės į Jus, prašydami apginti mažą Garliavos mergaitę D. K., kuriai teismas leido taikyti prievartą – pašalinti kliūtis ir paimti iš jos buvimo vietos. Jūs esate prieš prievartą, todėl perduodame Jums mažo vaiko prašymą – leisti jai augti  tuose namuose ir su tais žmonėmis, kurie ją užaugino.

Institucijos, turinčios saugoti ir ginti vaiko teises, nebepaiso mergaitės interesų. Garbūs teisininkai ir žinomi visuomenės veikėjai nenuilsta kartoti, kad teisėjai, nepaisydami įstatymų, priėmė neteisėtas nutartis.

Mes  negalime likti abejingi vaiko likimui, negalime atiduoti jos į  visišką nežinią. Jūs esate Lietuvos Konstitucijos, teisingumo garantas, paskutinė instancija, paskutinė viltis. Padėkite išgelbėti silpną bejėgę mergaitę nuo prievartos!
Tikime Jumis.

Judėjimas ,,Drąsiaus kelias”

***

Redakcijos prierašas: Šiandien, kovo 22 d., ketvirtadienį, Kėdainių rajono apylinkės teismas posėdyje išnagrinėjo antstolės Sonatos Vaicekauskienės prašymą leisti taikyti prievartą bei jėgą iš Aido ir Neringos Venckų namų paimti Laimutės Stankūnaitės ir a.a.Drąsiaus Kedžio aštuonmetę dukrą D.K.
Teismas antstolės prašymą patenkino, nusprendė, kad mergaitė iš Venckų namų Garliavoje gali būti paimta bet kurią savaitės dieną, įskaitant ir savaitgalius. Sprendime, kurį priėmė teisėja Šidlauskienė, pabrėžiama, kad prievarta gali būti naudojama tik prieš tuos asmenis, kurie trukdys įvykdyti sprendimą, o ne prieš pačią mergaitę.

Teismo sprendimas – prievartos aktas privalės būti vykdomas tik darbo valandomis, ne naktimis (antstolių darbo laikas nuo 6:00 v.r. iki 10 v. v.).
Ar dar liko teisingumo Lietuvoje?! Prievarta vaikui?! Ar yra Lietuvoje teisinga teisėsauga, galinti apsaugoti vaikus, suaugusius nuo teisinio nihilizmo?! Ar Lietuva – teisinė valstybė, kurioje saugomos Europos Žmogaus teisės, ar jos, kaip valstybės jau nebėra?! Quo Vadis, Lietuva?!

***

PRITARIANTYS NERINGOS VENCKIENĖS KOVAI UŽ BROLIO DUKTERS D.K. IŠLIKIMĄ JOS GLOBAI, KVIEČIAMI Į MITINGĄ LEMONTE, PLC, SEKMADIENĮ, KOVO 25  D., 2:00 V.P.P. NELIKIME ABEJINGI.

SPAUSDINAME TEKSTĄ, IŠPLATINTĄ ĮVAIRIŲ LIETUVOS LEIDINIŲ KOMENTARUOSE:

,,Atėjo laikas parodyti mūsų jėgą vienybėje. Parodykime, kad nesame abejingi Lietuvos likimui, Garliavos mergaitės likimui, padėkime Prezidentei savo balsu kovoje pries teisinį nihilizmą, prieš prievartą vaikams. Visus, visus Čikagos ir aplinkinių priemiesčių lietuvius kviečiame į mitingą sekmadienį, kovo 25 d.,  2:00 v.p.p. Pasaulio Lietuvių Centre. Palaikančius šią idėją prašome atsiliepti.”