Aktualijos

Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai padarytą žalą

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų                                 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA           

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Jo Ekscelencijai Lenkijos Prezidentui Andrzejui Dudai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lenkijos Seimo Maršalkai Marekui Kučinskiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lenkijos Ministrei Pirmininkei Beatai SzydloLR Seimo nariams

Lietuvos žmonėms 

Žinisklaidai 

K R E I P I M A S I S

  Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai padarytą žalą                                                Vilnius,  2017-09-25

2015-09-04 Lietuvos žiniasklaidoje masiškai buvo tiražuojami Lenkijos užsienio reikalų ministro Vitoldo Vaščikovskio pasisakymai dėl reparacijų už Antrąjį pasaulinį karą. Ministras aiškino, kad Vokietijos karas prieš Lenkiją vis dar temdo Lenkijos-Vokietijos santykius ir Lenkija galėtų reikalauti iš Vokietijos iki  trilijono JAV dolerių.

PRIMENAME  KAI  KURIAS  2-jo PASAULINIO KARO  APLINKYBES:

1939-08-23 Maskvoje Molotovas ir Ribbentropas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptąjį papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atitenka Vokietijos interesų sferai.
1939-09-01 pradedamas Antrasis pasaulinis karas. Vokietija iš vakarų, o SSRS 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir, ją nugalėję, 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pabrėžtina tai, kad tą pačią dieną Ribbentropas ir Molotovas pasirašo slaptąjį papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį”.
1940-06-15 SSRS okupuoja Lietuvą.

1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija PARDUODA Sovietų Sąjungai Suvalkiją už 7500 tūkst. dolerių.
1941-06-22 Berlynas davė komandą: „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSRS. Žūtbūtinėje kovoje susidūrė nacizmas su komunizmu. Pasaulinio karo frontuose žuvo ir vykdomo genocido buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis.

Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio padariniai Lietuvai itin skaudūs – sunaikinta (nužudyta, ištremta, dingo be žinios) trečdalis Lietuvos gyventojų, padaryta žalos  maždaug  už  830 milijardų JAV dolerių.

Nacizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui kur kas daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas. Jo nusikaltimai nuo žmonijos daugelį metų buvo slepiami ir neviešinami.

MANYTINA, kad į Lenkijos Užsienio reikalų ministro iniciatyvą bus deramai reaguojama.

PRIMENAME, kad  Lenkija 1920-1939 metais buvo okupavusi Vilniaus kraštą, kad  armija Krajova masiškai žudė Lietruvos gyventojus.

TIKIMĖS,  kad 2017-09-26 d. viešint Lietuvoje Lenkijos Seimo Maršalkai Marekui Kučinskiui  bus pradėta aiškintis dėl Lenkijos padarytos žalos Lietuvai 1920-1939 metais  okupavus Vilniaus kraštą ir dėl armijos Krajovos padarytos žalos atlyginimo ir turėtų būti sprendžiami Suvalkijos krašto grąžinimo Lietuvai klausimai.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com