Aktualijos

Leonas Kerosierius. LIETUVĄ VALDANTYS PROPAGUOJA LIETUVOS BUDELIŲ PAMINKLUS

Written by Redakcija · 1 min read

2023-03-13 d Seime vyks konferencija apie komunistinės ideologijos
praktiką praeityje ir šiomis dienomis.

PRISIMINKIME, kad 2000 metų birželio 12 –14 dienomis Lietuvos sostinėje
Vilniuje pirmą kartą pasaulio istorijoje vyko Tarptautinis kongresas “Komunizmo
nusikaltimų įvertinimas”. Jame dalyvavo 24 valstybių atstovai, kurie įsteigė Tarptautinį
Vilniaus Visuomeninį Tribunolą, daugelio žmonių pavadintą “Niurnbergas-2”. Kongresas
pavedė Tribunolui teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertinti komunizmo ideologiją,
nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas. Jis išklausė 15 valstybių atstovų
kaltinimus. Tribunolas nuosprendį paskelbė 2000-09-27 d ir buvo išleista 925 lapų knyga
lietuvių ir anglų kalbois „Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas“.

Tribunolui tada aiškinau apie Lietuvą valdančiųjų įsteigtą komuvnizmo vadų ir jų parankinių paminklinių skulptūrų muziejų po atviru dangumi Grūte.

ŽINOMA, kad valstybės savo užsibrėžtus tikslus įgyvendina IDEOLOGIJOS
PAGRINDAIS.
Ideologija skelbiama ir viešinama žodinėmis, rašytinėmis ir vaizdinėmis
priemonėmis.

PRISIMINKIME, kai Seimo Pirmininku buvo Vytautas Landsbergis 1998-12-31 d.
Gedimino Vagnoriaus vyriausybė nutarimu perdavė V. Malinauskui laikinai neatlygintinai
naudoti – eksponuoti Grūto miško parke 42 demontuotas tarybinio laikotarpio paminklines
skulptūras.

1999-07-07 Seimo posėdžių salėje pirmininkaujant Seimo vicepirmininkui A.
Kubiliui Grūto projektas buvo labai karštai svarstomas. Balsuojant projektui nebuvo pritarta
ir jis buvo grąžintas pagrindiniam komitetui. Po Seimo posėdžio laikraštis „Lietuvos žinios“
rašė: „Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis subtiliai įrodinėjo ekspozicijos Grūte
naudą“. Seimas prie šio projekto daugiau nebegrįžo.

Lietuva yra vienintelė pasaulio valstybė, kur saugomi ir propaguojami Lietuvos
budelių ir jų parankinių paminklai. Nerasime Hitlerio, Gebelso ar kito nacisto paminklo
Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ar kitur – tačiau LIETUVĄ VALDANTYS PASIRŪPINO,
KAD LIETUVOS BUDELIŲ PAMINKLAI BŪTŲ IŠSAUGOMI.
Viso pasaulio komunistai
ir kagėbistai labai dėkingi Lietuvos valdantiesiems. Dabartiniai valdantys jau
užgarantavo, kad Grūtas klestėtų.
Manytina, kad Grūte gali atsirasti paminklas V.
Putinui arba Lukiškių aikštėje, nes Lietuvą ir Vilnių valdantys nugriovus paminklą Leninui
vietą tebelaiko tuščią.

Paminklai statomi karžygiams, didžiavyriams ir nusipelniusiems valstybei. Komunizmo vadų ir kolaborantų paminklų ekspopzicija Grūte yra uždelsto veikimo bomba.

Tai akmuo ant SĄJŪDŽIO LIETUVOS kaklo. Tai žuvusiųjų už Tėvynės Nepriklausomybę ir Lietuvos žmonių paniekinimas.

PRISIMINKIME, kad valdant Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriams 1999-02-
11 Seimo Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė nutarimą, kad Lukiškių aikštė būtų
pagrindine reprezentacine Lietuvos aikšte su Laisvės kovų memorialiniais akcentais. Praėjo
24 metai – vėl valdo TS-LKDP, o dėl LAISVĖS KOVŲ MEMORIALO visuomenė
tebekovoja su Lietuvą ir Vilnių valdančiaisiais.

PARADOKSAS – 1999 metais valdant dešiniesiems buvo priimti sprendimai
Vilniuje įkurti Laisvės kovų memorialą, o Grūte – komunizmo vadų paminklų ekspoziciją.

PASTEBĖTINA, kad Grūtui įsteigti ir metų nereikėjo, o dėl Lukiškių aikštės
tebevyksta visuomenės nuožmi kova prieš valdančiuosius. Valdantieji visiškai nereaguoja į
protestus. Ar reikalingi komentarai?

SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvą valdę ir valdantys labai gerbia ir puoselėja komunizmo vadų, kolaborantų ir jų parankinių „žygdarbius“ išnaikinusius apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų ir padariusių Lietuvai žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių.

Aš esu įsitikinęs todėl KATEGORIŠKAI TVIRTINU, kad Lietuvą valdantys visais įmanomais būdais propaguos komunistinės ideologijos atributus, nes galimai iš to TURI LABAI DAUG NAUDOS.

Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas
Kongreso ir Tribunolo dalyvis
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas
Tel. 8674 38465 el. p. leonaslabora@gmail.com