Aktualijos

LIETUVA, APGAUDINĖDAMA EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS, REIKALAUJA PINIGŲ JUODOSIOMS RINKIMINĖMS TECHNOLOGIJOMS ĮGYVENDINTI.

Written by Redakcija · 7 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com
Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen
Jo Ekscelencijai Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charles Michel
Jos Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkei Robertain Metsolos
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos generaliniam
direktoriui QU Dongyu
Europos komisijos nariui atsakingam už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę Virginijui
Sinkevičiui
Eeuropos komisijos konkurencijos generaliniam direktoratui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariams ir biuro darbuotojams
LR Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Mokslininkams
Stebėsenos komiteto nariams
Žvejams
Žiniasklaidai
LIETUVA APGAUDINĖJA EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS

Vilnius, 2022-07-04

2020-12-11 Seimo valdančioji dauguma ir jų parankiniai priėmė nutarimą uždrausti
VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.
Tam tikslui jie priėmė 4 Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektus.
Pagrindiniai įstatymo pakeitimo motyvai buvo, kad žvejams mėgėjams sudaryti geresnes
meškeriojimo sąlygas.
PAŽYMIME, kad žuvimis maždaug po lygiai naudojasi žvejai mėgėjai, žvejai verslininkai ir
daugybė invazinių kormoranų, kurių populiacija per keletą dešimtmečių išaugo beveik dešimteriopai.
Jeigu kas galvoja, kad žuvų vandenyse trūksta tai logiška būtų kurį laiką uždrausti žuvauti ir
mėgėjams, ir verslininkams, ir masiškai naikinti kormoranus. Reikėtų ženkliai gausinti žuvų išteklius
dirbtiniu būdu.
Lietuvą valdantys ir politikai jau antrus metus buldozeriu iš verslo stumia žvejus
verslininkus. VISIŠKAI NEREAGUOJAMA, KAD ŽUVŲ IŠTEKLIAI Kuršių mariose, Priekrantėje
(išskyrus menkes), Kauno mariose, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose YRA
GAUSŪS IR TAI YRA PALIUDIJAMA MOKSLINIAIS TRYRIMAIS. Lietuvą valdantieji siekdami
daugiau RINKIMINIŲ BALSŲ iš žvejų mėgėjų VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS SIEKIA
SUNAIKINTI VERSLINĘ ŽUVININKYSTĘ.
DAUGELĮ METŲ politikai esantys arba besiveržiantys į valdžią visais įmanomais būdais
stengiasi niekinti žvejus verslininkus TIKĖDAMIESI, KAD IŠ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ RINKIMUOSE
SURINKS DAUGIAU BALSŲ. Prieš rinkimus naudojamos juodžiausios rinkiminės technologijos.

2020 metaisTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKDP) naudojo rinkiminę
agitaciją reikalaudama UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.

Čia pagrindiniais smuikais grojo dabartinė ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (Nr. 1) , Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė (Nr. 20), Seimo Finansų ir biudžeto komiteto
pirmininkas M. Majauskas (Nr. 16) bei ambasadorius, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas
majoras A. Pocius (nr. 31).
Panašią rinkiminę agitaciją naudojo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP).

Nuotraukoje partijos pirmininkas G. Paluckas (Nr. 1), atsakingasis sekretorius L. Jonauskas (Nr. 3).

O dabar išrinktieji kelia didžiulę sumaištį ir iš ES raikalauja paramai DAUG LĖŠŲ savo
juodosioms rinkiminėms technologijoms įgyvendinti. Pažymime, kad rinkimų batalijose nebuvo
lozungų uždrausti korupciją – LR Seimas pagal korupcijos lygį tarp žymiausio organizacijų buvo
ANTROJE VIETOJE. Nebuvo lozungų uždrausti alkoholizmą – Lietuva pagal alkoholizmą
PIRMAUJA PASAUILYJE. Niekas viešai nedemonstravo uždrausti prostituciją, narkotikų ir
psichotropinių medžiagų vartojimą. Tapo aišku, kad „VALSTYBĖS PRIORITETU“ tapo uždrausti
verslinę žvejybą ir iš ES reikalauti daug pinigų, kad nuraminti žvejus verslininkus.
Todėl einantys arba esantys valdžioje viską daro, kad uždrausti verslinę žvejybą. Todėl
atsakingiausios institucijos Europos Sąjungai rašo laiškus ir prašo, kad aukščiausios Europos
Sąjungos institucijos skirtų nors 10 milijonų eurįų iš VERSLO IŠVAROMIEMS ŽVEJAMS
VERSLININKAMS.
ŽINOTINA, kad Baltijos jūra ir Kuršių marios labai užterštos. 2019 prokuratūra nustatė, kad
Klaipėdos įmonė „Grigeo“ padarė žalos gamtos ištekliams maždaug už 48 milijonus eurų. Gilinant
Klaipėdos uosto kanalą vis daugiau sūrainio patenka į Kuršių marias. Sūrainis labai kenksmingas
vietos žuvų populiacijoms ir varo žuvis Kaliningrado kryptimi.
Lietuvą valdantys ir politikai bijodami žvejų verslininkų pasipriešinimo nutarė išvaromiems iš
verslo žvejams mokėti kompensacijas. Tam tikslui buvo surasta apie 10 milijonų eurų.
Nuo šių metų pradžios atsakingiausios Lietuvos institucijos rašo laiškus Europos Sąjungos
atsakingiausioms institucijoms, kad pastarosios skirtų lėšų VALSTYBĖS PAGALBOS
PRIEMONĖMS kompensuoti verslinės žvejybos subjektams už žvejybos verslo PRIVERSTINĮ
nutraukimą.
Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus SUPRANTA, kad parama gali būti
skiriama tik ypatingais atvejais nukentėjusiems nuo gaisrų, potvynių, žemės
drebėjimų ir įvairių gaivalinių nelaimių arba esant FORCE MAJEURE
aplinkybėms. Pastaraisiais metais parama iš Europos Sąjungos ir valstybių
biudžeto buvo skiriama kenčiantiems nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, o
dabar kenčiantiems ukrainiečiams nuo Rusijos agresijos.
PRIMENAME, kad Lietuvą valdantys 2011, 2013 metais uždraudė verslinę
žvejybą Kauno mariose, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose –
nukentėjusiems nebuvo išmokėta nė vieno cento kompensacijų.
Rašydami laišką Jums atkreipiame dėmesį, kad 2007-2013 metais apie 69 milijonus eurų
Europos Sąjungos žuvininkystei skirtos paramos gavo dvi Kauno ir Raseinių investicinės bendrovės
žuvų perdirbimui organizuoti, bet ne žuvų auginimui. PAŽYMIME, kad Juodkrantėje ir Nidoje buvo
už Europos lėšas pastatyti žuvų iškrovimo uostai, tačiau juose nebuvo iškraunamos žuvys ir t. t.. ir t. t.
Apie tai buvo informuoti Europos vadovai Europos audito rūmai, Europos kovos su sukčiavimu
taryba (OLAF). Apie tai žino Lietuvą valdantys ir politikai, prokuratūra, Speciajųjų tytimų tarnyba,
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kurie galimai bijo pajudinti šių klausimų, nes Lietuvai galėtų
prireikti grąžinti Europos Sąjungai daug pinigų. Niekas neatliko jokių tyrimų ir kaltininkai nebuvo
patraukti atsakomybėn. PRIMENAME, kad 2022-02-12 rašėme Jums laišką „Seimas ir vadovai dirba
pagal rinkimų juodasias technologijas“ (laišką pridedame). Į šį laišką niekas nereagavo. Lietuvos
institucijos žinodamos, kad Aukščiausios ES instutucijos NEREAGUOJA į žmonių skundus ir
prašymus, valdininkai rašo laiškus ir TIKISI iš ES išplėšti pinigų žvejybos verslui sunaikinti.
Atkreipiame dėmesį, kad 2021-06-10 Žemės ūkio ministras K. Navickas panaikino Projektų
atrankos komitetą (PAK), kuriame dalyvavo 18 socialinų partnerių – žymiausių žvejybos verslo,
mokslo ir žuvininkystės specialistų. ŽŪM vadovai PAK sunaikinimą aiškina, kad tarp PAK narių būta
interesų konflikto vertinant projektus. PAŽYMIME, kad išvarytieji PAK nariai neturėjo balsavimo
teisių komiteto posėdžiuose ir jokiu būdu negalėjo įtakoti projektų tinkamumą. Panaikindamas
komitetą ministras uždegė žalią šviesą bet kokiems neskaidriems projektams įgyvendinti, nes ministro pavaldiniai bijos ir negalės priešintis. 2022-07-01 vykusiame Stebėsenos komiteto posėdyje, kuriame
dalyvavo 2 ES komisijos atstovai, buvo prašome, kad ŽŪM ministras K. Navickas atstatytų Projektų
atrankos komitetą ir kad nebūtų draudžiama verslinė žvejyba.
Žvejai verslininkai neprašo iš Lietuvą valdančiųjų ir politikų jokios
paramos. Jie vadovaudamiesi Konstitucijos apsauga sugebės sugauti žuvų ir
užsisirbti. PRIVALU, kad Lietuvą valdantys vadovautųsi pasauline praktika, nes
viso pasaulio vyriausybės skiria ypatingą dėmesį ir paramą žvejams verslininkams
ir kad rinkoje būtų daugiau šviežių žuvų.
Lietuvą valdantys siekdami uždrausti verslinę žvejybą VISIŠKAI NESPRENDŽIA kaip bus
patenkinti RINKOS POREIKIAI, nes jų TIKSLAS UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.
MATOME, kad dabar Lietuvos valdžia torpeduoja Europos Sąjungos intitucijas ir tikisi gauti
leidimą panaudoti 10 milijonų eurų išvaromiems žvejams nuostolių kompensavimui. Siekdami
išprašyti iš ES PINIGŲ PARAMAI valdantieji nori apsiginti nuo galimų žvejų verslininkų protestų,
kai bus bandoma stabdyti įmonių veiklą. Su šia parama bus bandoma įgyvendinti juodasias rinkimines
technologijas, kad nugalėti rinkimuose.
Žuvys yra valstybės turtas ir jomis gali naudotis žvejai mėgėjai patys pasigaudami, o kiti
žmonės nusipirkdami iš parduotuvių į kurias pristato žvejai verslininkai.
PAŽYMĖTINA, kad limitus ir kvotas nustato tarptautinės arba respublikinės organizacijos
vadovaudamosi moksliniais tyrimais. Atkreipiame dėmesį, kad kasmet limitus verslinei žvejybai
Kuršių mariose nustato Rusijos ir Lietuvos vyriausybių įgaliotos komisijose, kuriose yra maždaug po
20 aukščiausio rango pareigūnų, politikų, mokslininkų, specialistų.
Lietuvą valdantys nesiekia gausinti žuvų išteklių. Jie nepanaudoja žvejų mėgėjų surinktų nario
mokesčių. Valdantieji nenori gausinti žuvų išteklius papildomai draudžiant žvejybą pavasarinio neršto
metu. Jiems geriau karas prieš žvejus verslininkus, nes atneša daugiau žvejų mėgėjų RINKIMINIŲ
BALSŲ ir politinių dividentų.
Daugiau kaip 10 metų aukščiausi Lietuvos pareigūnai ir politikai nepateikdami argumentų
aiškina, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja, užstato telkinius tinklais ir
trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. 2022-04-04 Aplinkos ministerija rašydama laišką Europos
Komisijai aiškina, kad 2015 m apribojus verslinę žvejybą, bendra žuvų biomasė ežeruose vidutiniškai
padidėjo apie 1,5 karto, vidutinis žuvies svoris apie 1,3 – 1,4 karto.
PAŽYMIME, kad Lietuvoje yra 3000 ežerų ir 1500 tvenkinių, tarp kurių 99 didesni kaip 200
ha. Prieš uždraudžiant verslinę žvejybą limitai verslinei žvejybai buvo išduoti žuvauti maždaug 50
vandens telkiniuose. Iš aukščiau ministerijos pasakyto KYLA KLAUSIMAI, kad apribojus verslinę
žvejybą PENKIASDEŠIMTYJE telkinių žuvų biomasė ir prieaugis padidėjo daugiau kaip 4450
vandens telkiniuose. Ar yra logika rašomame laiške uždraudžia žuvauti 50 ežeruose, o
produktyvumas pakilo visuose ežeruose. PAŽYMIME, kad žvejai verslininkai visada saikingai ir
pagal veikiančias teisykles žuvavo pagal moksliniais pagrindais išskirtus limitus. Tai dar vienas žvejų
verslininkų niekinimo epizodas ir dar vienas faktų konstantavimas, kad žuvų ežeruose yra daug.
TIKĖTINA, kad nuo 2015 metų žuvų dar pagausėjo, bet Lietuvą valdanteji VISTIEK NELEIDŽIA
verslininkams žuvauti ir valdininkai teberašo skundus Europos institucijoms, kad verslininkai nualino
ežerus. TODĖL PRAŠOME IŠREIKALAUTI IŠ Lietuvos OFICIALIĄ
MOKSLININKŲ TYRINĖTŲ VANDENS telkinių išteklių tyrimų
medžiagą, kurioje yra nurodyta kiekvieno telkinio verslinio dydžio žuvų
išteklių kiekiai. Taip pat prašome leisti mums su mokslininkais atvykti

Jūsų nurodytu adresu su oficialia vandens telkinių mokslinių tyrimų
medžiaga ir pakomentuoti situaciją.
NIEKAS NEŽINO KIEK LIETUVOJE YRA ŽVEJŲ MĖGĖJŲ, KIEK JIE SUGAUNA
ŽUVŲ, BET ŽINOMA, KAD JIE IKI 2013 METŲ IKI VERSLINĖS ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO
PER METUS SURINKDAVO APIE 1,7 MLN EURŲ, O PASTARAISIAIS METAIS SURENKA
APIE 1,8 MLN EURŲ. Verslinės žvejybos uždraudimas nepagausino mėgėjų skaičiaus. Pažymėtina,
kad jaunimas daug laisvalaikio praleidžia prie kompiuterių, mobiliakų, bet ne su meškere.
Politikieriai ir valdžiažmogiai džiūgauja, kad Lietuvoje pasduodama daug mėgėjiškos žvejybos
[priemonių, specavalynės, psecdrabužių ir esą papildo biudžetą. Bet specdrabužius, specavalynę
ypatingai perka ir žemdirbiai, ie statybininkai, ir turistai – ir niekas negauna jokių privilegijų.
Žmonės siunčia paramai ukrainiečiams po 3 arba 5, arba kiek išgali eurų. Lietuvos Seimas, kad
DAUGIAU SURINKLTŲ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ BALSŲ žvejų verslininkų sunaikinimui išskyrė 10 mln
eurų. Už tuos pinigus galima būtų nupirkti Ukrainai šiuolaikinių ginklų, medikamentų, apsaugos
priemonių. Tačiau Lietuvos Seimui svetimas ukrainiečių skausmas ir netektys. Jie pasiryžę skirti
milijonus verslininkams sunaikinti, kad geriau gyventų mėgėjai ir kad jie gausiau balsuotų rinkimuose.
MANYTINA, kad Lietuvą valdantys ir politikai LABAI DŽIAUGIASI, KAD 2013 METAIS
UŽDRAUDUS VERSLINĘ ŽVEJYBĄ EŽERUOSE, Rusijos ir Baltarusijos verslininkai sėkmingai
žuvauja valstybių pasieniuose esančiuose bendruose ežeruose. ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pagal
užregistruotus įstatymų projektus Lietuvos žvejų laimikiai Kuršių mariose ŽENKLIAI SUMAŽĖS. Iš
tų draudimų didžiausią politinę ir ekonminę naudą turės Rusija, nes Rusija valdo apie 75 proc Kuršių
marių.
LABAI ĮDOMU YRA TAI, KAD LIETUVOS ATSAKINGOS ORGANIZACIJOS
MELUODAMOS REIKALAUJA IŠ Europos Sąjungos pinigų, bet dar atsakingesnės Lietuvos
organizacijos tyli, matyt, laukia žvejų mėgėjų balsų. PAŽYMIME, kad 2022-06-29 Seimo Kaimo
reikalų komiteto posėdyje komiteto pirmininkas profesorius Viktoras Pranckietis kategoriškai
pasipriešino tokiems Lietuvos reikalavimams gauti paramą iš Europos komisijos – tam pritarė
dauguma komiteto narių.
Apie žvejybos verslo draudimą daugiau informacijos galima rasti internetinėje svetainėje
www.fisheryabc.eu
PRAŠOME JŪSŲ NELEISTI Lietuvos valdantiesiems skirti lėšų paramai. Toks paramos lėšų
skyrimas būtų Kostitucijos, Žuvininkystės ir Konkurencijos įstatymų pažeidimas ir spjūvis
kenčiantiems.
Taip pat prašonme neleisti Lietuvos vadovams skirti kitų lėšų kovai prieš žvejus verslininkus.
TIKĖTINA, kad žvejai verslininkai PROTESTUOS ir neleis, kad su jais būtų elgiamasi kaip
su avinų banda, nes verslinio dydžio žuvų ištekliai Lietuvos vandenyse yra gausūs ir reikia leisti
žvejams verslinmninkams žuvauti pagal pasaulyje galiojančią tvarką, o ne pagal Lietuvos politikų
IŠMISLUS. O rinkoje trūksta pigių žuvų.
PRAŠOME LR SEIMĄ NUTRAUKTI BET KOKIAS 4 ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
SVARSTYMO PROCEDŪRAS MAŽIAUSIAI 2 METAMS IR UŽSIIMTI ŽVEJYBOS VERSLO
MOKSLINIAIS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMO PRINCIPAIS.
PRAŠOME įpareigoti Lietuvos institucijas neatidėliojant 2022 metams skirti limitus verslinei
žvejybai Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamost telkiniuose ir
tvenkiniuose.
TIKIME, kad Europos komisija nesutiks, kad PARAMA būtų skiriama antikonstitucinių ir
amoraliausių žvejybos verslo žlugdymo priemonių finansavimui.
Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas Leonas Kerosierius,
Tel. 8674 38465 el. p leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu