Tėvynė mūsų

Arvydas Damijonaitis. Lietuvos Mindaugo Krikštas 1253 ir Valstybės Dienos metinės turėtų sutapti!

Written by Redakcija · 59 sec read

1253 metai – LIETUVOS KRIKŠTO METAI

  Romos popiežius, Klemensas IV, vienoje savo bulių 1268 metais, karalių Mindaugą, žuvusį 1263 metais, pavadino „šviesios atminties valdovu“. Tai yra reikšmingas faktas, įrodantis, kad amžinų Lietuvos priešų klastinga versija apie karaliaus Mindaugo apostazę (atsimetimas nuo krikščionybės) yra pikti, klastingi pramanai. Įpiršta lietuviams  niekšinga  versija apie Lietuvos krikštą  Lenkijos karaliaus Jogailos valdymo laikotarpiu yra akivaizdus noras pažeminti lietuvius. Lietuvius, karalių tautą, niekšai vadina pagonimis, laukiniais. Prie šių piktų pramanų  prisideda ir tragiškas lietuvių istorikų naivumas, neveiksnumas. Karaliaus Mindaugo pašventintas karūnavimas 1253 yra Lietuvos valstybės krikšto metai.

Tokia yra Europos tradicija. Akivaizdu, oficialiai įmontuotas „istorijon“ lenkų karaliaus Jogailos „atliktas“ Lietuvos krikštas yra menkavertis politinis anekdotas, nes faktas klastingai vėlavo 137 metus, kas leido Lietuvoje dominuoti lenkiškoms bažnytinėms struktūroms.

Lietuvos krikšto data yra karaliaus Mindaugo pašventinto karūnavimo 1253 metais data.Lietuvos valdžios vyrai valstybės dienos proga galėtų Lietuvos krikšto datą įtvirtinti atitinkamu įstatymu. Ar dar ilgai teks laukti? Lietuvos istorijos vagystės vyksta lietuvių tautinio abejingumo aplinkoje, nes save gerbianti tauta neturėtų leisti save taip ilgai ir atkakliai  mulkinti.

     1654-1655 metais( “TVANAS”) šimtatūkstantinės ginkluotų maskolių ordos iš Rytų fiziškai sunaikino Lietuvą. Apie du milijonus lietuvių buvo nužudyta, fantastiško grožio Vilnius buvo sudegintas iki pamatų, reikšmingiausios Lietuvos pilys buvo sugriautos. Tai yra nenusakoma lietuvių tautos tragedija, okupacijos ištrintas iš lietuvių istorinės atminties tragiškiausias puslapis (Vl.Terleckas).Lietuvos gyventojai “Tvano” masinių žudymų metu masiškai pasitraukė,bėgo į Lenkiją. Apie trečdalis Lenkijos gyventojų yra lietuvių kilmės – “Tvano” pabėgėlių palikuonys