Aktualijos

Spaudos konferencija LR Seime. Lietuvoje žodžio ATSIPRAŠAU nebeliko

Written by Redakcija · 3 min read

2019 m. spalio 02 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, profesorės Silvijos Sondeckienės ir buvusio LR Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime

„Lietuvoje žodžio ATSIPRAŠAU nebeliko“.

2018 m. sausio 5 d. Lietuvoje buvo sukeltas viešas skandalas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbus LGGRTC sukurtus dokumentus, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius yra KGB agentas „Alksnis“, a.a. Donatas Banionis – KGB agentas „Bronius“, a.a. Saulius Sondeckis – KGB agentas „Saliutas“.  Nurodyti informacijos šaltiniai – Visuotinė lietuvių enciklopedija, kurioje tokios informacijos nėra, ir KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas, kurio pabaigoje ranka įrašyti šie trys Lietuvos šviesuoliai. Po šio skandalo Tarpžinybinė Liustracijos komisija, kuriai vienintelei įstatymas suteikia teisę nustatyti, ar asmuo slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, artimųjų prašymu nustatė, kad S. Sondeckis ir D. Banionis nebendradarbiavo su KGB. Dėl kardinolo V. Sladkevičiaus į šią komisiją niekas nesikreipė.

Signataras Zigmas Vaišvila dėl šių aplinkybių kreipėsi į LR Seimo valdybą, kuri 2018-09-05 d. šiuos klausimus ištirti pavedė Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai. Komisijos sudaryta Seimo narių Arūno Gumuliausko, Vytauto Juozapaičio, Ričardo Juškos ir Povilo Urbšio Darbo grupė tyrimą baigė 2018-11-07 d., tyrimo ataskaitą paskelbė 2019-06-26 d. Z. Vaišvila prašė ištirti ne tik taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo egzistavimą, nes jokia slaptoji tarnyba tokių nesudarinėja, bet, visų pirma, LGGRTC sukurtus ir viešai paskelbtus dokumentus, kuriuose teigiama, kad šie trys įžymūs žmonės buvo slapti KGB agentai.

Darbo grupės „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rašto“ tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad 2018-11-29 Lietuvos Ypatingasis Archyvas Darbo grupei patvirtino, kad šį KGB agentų registravimo Žurnalą 2011-12-09 d. šiam archyvui perdavė LR VSD, kad šis Žurnalas surašytas ranka, tačiau keli pabaigoje asmenys (aptariamieji V. Sladkevičius, S. Sondeckis ir D. Banionis) įrašyti kitu rašikliu, kita rašysena. Iš kur LR VSD gavo šį Žurnalą, kas jame darė įrašus, nenustatinėta.

Nenustatyta ir, kas kokių dokumentų pagrindu sukūrė bei nutarė paviešinti www.kgbveikla.lt šiuos LGGRTC sukurtus dokumentus. Patvirtinta, kad prie šio paviešinimo prisidėjo ir politikų įtaka, tačiau konkretūs asmenys nenustatyti. Patvirtinta, kad šiuos įrodymais nepagrįstus LGGRTC dokumentus sukūrė ir paviešinti nutarė LGGRTC darbuotojai, pažeisdami ne tik įstatymus, bet ir LGGRTC nustatytą tvarką, to nederindami su akademiku Antanu Tyla ir Karo akademijos Redakcinio skyriaus vedėju Vytautu Tininiu, kurie yra LGGRTC Skelbimui parengtų dokumentų aprobavimo grupės nariai.

Ataskaitoje patvirtinta, kad šiai neteisėtai veiklai vadovavo LGGRTC Generalinė direktorė T. B. Burauskaitė. Patvirtinta, kad nepagrįsti LGGRTC dokumentai buvo sukurti ir viešai paskelbti, tai dariusiems LGGRTC darbuotojams suvokiant ir žinant, kad LGGRTC neturi teisės vertinti ir nustatinėti bendradarbiavimo su buvusios TSRS slaptosiomis tarnybomis faktų, t.y. sąmoningai ir tyčia vykdant slepiamų politikų ar vadovybės nurodymus, nesikreipiant nei į VSD, nei į tarpžinybinę Liustracijos komisiją.

Ataskaitoje konstatuota, kad LGGRTC skelbė savo sukurtus dokumentus, bet netikrino ir neanalizavo KGB dokumentų. T. B. Burauskaitė patvirtino, kad tai padaryta, vykdant užduotį rasti informaciją apie įslaptintus prisipažinusius dėl slapto bendradarbiavimo su TSRS slaptosiomis tarnybomis ir perduoti rastus dokumentus apie šiuos asmenis šį įslaptinimą administruojančiam administratoriui.

LGGRTC darbuotojas Arūnas Bubnys patvirtino, kad šiais trimis įžymiais asmenimis LGGRTC susidomėjo tikrinant minėtą KGB agentų registravimo Žurnalą ir pavedė tai tirti jaunam istorikui M. Ėmužiui. Šokiruojantis M. Ėmužio patvirtinimas, kad kardinolas V. Sladkevičius nebendradarbiavo su KGB, tačiau nežiūrint į tai M. Ėmužis paruošė LGGRTC dokumentą, kad kardinolas V. Sladkevičius buvo KGB agentas „Alksnis“, ir šį dokumentą perdavė paskelbimui svetainėje www.kgbveikla.lt .

Tai patvirtina, kad Seimui atskaitinga valstybės institucija LGGRTC neteisėtai naudojama politiniais tikslais, o LGGRTC vadovė ir kiti nenustatyti LGGRTC darbuotojai piktnaudžiauja tarnybinėmis pareigomis. Dėl šio piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, valstybės vardu neteisėtai naudojant LGGRTC turimą informaciją ir skelbiant ją, neatitinkančią tikrovės, politikų nurodymais, šių politikų, nurodžiusių LGGRTC skelbti šią šmeižikišką informaciją, slėpimo, visuomenės kurstymo prieš mirusius žinomus ir Lietuvai išskirtinai nusipelniusius asmenis, sąmoningo visuomenės sukiršinimo, savavaldžiavimo, mirusiųjų atminimo paniekinimo – visu tuo diskredituojant pačią mūsų valstybę.

Ataskaitoje nurodyta, kad paskelbus šiuos LGGRTC sukurtus dokumentus buvo padaryta didžiulė moralinė žala ne tik V. Sladkevičiui, D. Banoniui, S. Sondeckiui, bet ir jų artimiesiems, manome, ir Lietuvos valstybei, jos autoritetui. Tai padaryta 2018 m., t.y. minint a.a. Sauliaus Sondeckio 90-ies metų jubiliejų, pasitinkant Popiežių Pranciškų Lietuvoje. Po visuomenės pasipiktinimo LGGRTC buvo pašalinusi viešai skelbiamą informaciją apie a.a. kardinolą V. Sladkevičių, tačiau vėl ją paskelbė prieš Šv. Tėvo lankymąsi Lietuvoje. LGGRTC tebeskelbia šiuos savo sukurtus ir tikrovės neatitinkančius LGGRTC dokumentus ir po Seimo tyrimo: http://genocid.lt/centras/lt/2895/a/ ; http://www.kgbveikla.lt/lt/agenturos-bylu-reg-zurnalas/page:34. Ši išskirtinio įžūlumo LGGRTC veikla patvirtina, kad tai neturi nieko bendro ne tik su įstatymu, bet ir morale bei kultūra. Tai yra valstybės griovimas, patvirtinantis, kad T. B. Burauskaitė ir jos vadovaujamas LGGRTC yra neteisėtai įtakojami ir naudojami valstybės diskreditavimui.

LGGRTC veiksmų tyčią ir politizavimą patvirtina ne tik T.B. Burauskaitės ir kitų LGGRTC darbuotojų prisipažinimai Seimo komisijos Darbo grupei, kad šį paviešinimą LGGRTC padarė nenurodytų politikų spaudimu, bet ir tai, kad LGGRTC nuo 2012 m. nedeleguoja į tarpžinybinę Liustracijos komisiją savo dviejų atstovų, nors įstatymas įpareigoja LGGRTC tai daryti.

Dėl šių naujai paaiškėjusių aplinkybių kreipiamės į Generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir skubaus priėmimo, nes apšmežtųjų artimieji turi žinoti, ar prokuratūra tai tirs.

Kreipiamasi ir į Seimo valdybą dėl šio tyrimo pabaigimo, LGGRTC Generalinė direktorės Teresės Birutės Burauskaitės atleidimo iš šių pareigų, skubaus įstatymų pakeitimo, LGGRTC atstovų delegavimo į tarpžinybinę Liustracijos komisiją.

Informuojame apie tai ir Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris atkreipė visuomenės dėmesį, kad būtina ištirti istorinius faktus, kad negalima jais manipuliuoti.

Ir pats sunkiausias neišspręstas klausimas – tai atsiprašymas. Tyrimo metu į Seimo nario Vytauto Juozapaičio klausimą, ar LGGRTC atsiprašys apšmeižtųjų šviesuolių artimųjų, LGGRTC darbuotojai neatsakė.