Aktualijos

Lietuvos ambasados Vašingtone pranešimai

Written by admin · 1 min read

Lietuvos ambasadoje Vašingtone – dėmesys Laisvei

Tragiškų 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Niujorke, Vašingtone ir Pensilvanijos valstijoje įvykių išvakarėse, 2012 , rugsėjo 10 d., Lietuvos ambasadoje JAV surengtas laisvės idėjas ir demokratines vertybes išaukštinantis renginys, kuriame dalyvavo JAV Kongreso nariai, administracijos atstovai, užsienio šalių ambasadoriai, svarbių demokratinės plėtros srityje

dirbančių JAV nevyriausybinių institutų vadovai, Baltijos šalių, Ukrainos ir Kubos bendruomenių atstovai. Renginio garbės viešnia buvo JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Ileana Ros-Lehtinen, ambasadoje pasakiusi emocionalią kalbą apie buvusių ir esamų pavergtų tautų viltį ištrūkti į laisvę.

Lietuvos ambasadorius Ž.Pavilionis sakė, kad ilgus okupacijos metus savotiška laisvos Lietuvos sala buvusi ambasada Vašingtone kaip niekas kitas simbolizuoja nemirštamas laisvės idėjas.
„Esame Laisvės ambasada, kuriai laisvė nėra tušti žodžiai ar savame egzistuojanti duotybė. Trokštame būti pavyzdžiu kitoms pavergtoms tautoms, pavyzdžiu laisvės pergale prieš baimę“, sakė Ž.Pavilionis.

Ambasadorius Ž.Pavilionis kartu su Jungtinio Baltijos-Amerikos komiteto (JBANC) vadovu Karl Altau paprašė susirinkusiųjų dalyvių ir jų atstovaujamų institucijų paramos kreipimuisi į JAV Kongresą su prašymu rugpjūčio 23-iąją oficialiai minėti Juodojo kaspino dieną, kaip tai yra daroma Europos Sąjungoje bei Kanadoje.

JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Ileana Ros-Lehtinen (viduryje) su Lietuvos ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu (kairėje) ir ambasados įgaliotuoju ministru Rolandu Kačinsku (dešinėje) 2012 m. rugsėjo 10 d. renginio, vykusio Lietuvos ambasadoje JAV ir skirto laisvės ir demokratines vertybes išaukštinti, metu. Lietuvos diplomatai apsirengę tradiciniais kubiečių vyriškais marškiniais Guayabera, tokiu būdu pagerbdami iš Kubos kilusią įtakingą JAV politikę I.Ros-Lehtinen.

Renginyje taip pat kalbėjo JAV Kongreso narys Mario Diaz-Balart, Vengrijos ambasadorius György Szapáry, kandidato į JAV prezidentus M.Romney patarėja užsienio politikos klausimais Paula Dobriansky, kiti aukšti pareigūnai.

******

Ambasadorius pasveikino Vašingtono lituanistinę mokyklą su naujųjų mokslo metų pradžia

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis rugsėjo 8 dieną apsilankė 53-iuosius mokslo metus pradedančioje Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje.

Ž.Pavilionis ambasados, užsienio reikalų misterijos ir Lietuvos Respublikos Seimo vardu pasveikino vaikus, jų tėvelius ir mokytojus su naujų mokslo metų pradžia. Ambasadorius Kristijono Donelaičio lituanistinei mokyklai perdavė Seimo pirmininkės dovaną – knygų rinkinį. Kitoms JAV veikiančioms lituanistinėms mokykloms Seimo pirmininkės dovanotos knygos buvo persiųstos paštu.

„Nuoširdus ačiū mokytojams už nesavanaudišką ir reikšmingą darbą išlaikant lietuvybę užsienyje, o mokiniams – už norą pažinti Tėvynės istoriją ir tobulinti gimtosios kalbos žinias“, sakė ambasadorius. 

Pasidžiaugęs, kad mokyklos bendruomenė yra tarsi šeima, kurioje aktyvūs ir pilietiški lietuvių bendruomenės nariai puoselėja tautiškumo tradicijas, ambasadorius Ž. Pavilionis linkėjo ir toliau tęsti šią kilnią misiją.

Per 53 metus nuo 13 iki 107 vaikų išsiplėtusi Vašingtono lituanistinė mokykla šiais mokslo metais įskūrė erdvesnėse patalpose, kuriais suteikė Vašingtono regiono žydų bendruomenės centras.  Lietuvių ir žydų bendruomenių ryšiai Vašingtone nėra nauji -praeitais metais žydų ir lietuvių mokinukai Vašingtone kartu šventė Šv. Kalėdų ir Chanukos šventes.  Ambasadorius palinkėjo, kad šis renginys, nutiesiantis tiltus tarp dviejų bendruomenių, taptų nauja gražia tradicija.