Aktualijos

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio ir „Vilnijos“ draugijos kvietimas į mitingą

Written by admin · 20 sec read

Šį ketvirtadienį, kovo 28 dieną, 12 valandą Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės vyks mitingas, kurio dalyviai reikalaus:

• nekurti teritorinės autonomijos su 3 valstybinėmis kalbomis;
 • nekraipyti autentiškų Lietuvos vietovardžių;

 • gatvių pavadinimus, piliečių vardus ir pavardes rašyti valstybine kalba;
 • visiems laikyti vienodą valstybinės kalbos egzaminą;
 • nepažeisti Tautos ir tautinių bendrijų teisių;
 • laikytis Konstitucijos, įstatymų, vykdyti teismų sprendimus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti mitinge ir pasirašyti „Reikalavimą ginti valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą“.

 Mitingas suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe

 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdis, „Vilnijos“ draugija