Aktualijos

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos Siūlymai dėl LR Seimo rinkimų

Written by admin · 4 min read

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei
Daliai Grybauskaitei

SIŪLYMAS įvesti pataisą rinkimų  į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, papildyti rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas biuletenį
Vilnius, 2012 04 30

Atitinkamais raštais su mūsų sąjungos siūlymais „įvesti pataisas rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, kad išrinktas ir mandato atsisakęs kandidatas nebeturėtų teisės jo perleisti rikimų barjero neįveikusiam kolegai su išimtimi, kuri tegali būti išrinkto kandidato mirtis arba ilgą nedarbingumą įtakojanti liga.

Kitu atveju, tokio asmens rinkimuose iškovotas mandatas privalėtų atitekti sekančiam, daugiausiai rinkėjų balsų surinkusiam kandidatui, nepriklausomai nuo jo atstovaujamo sąrašo“. 

Taip pat dėl „rinkimų biuletenio papildymo „raudonaisiais“ neigiamo reitingavimo langeliais, kurie parodytų objektyvesnę rinkėjų nuomonę dėl vieno ar kito kandidato bei konstruktyviai ir atsakingai pasitarnautų ateityje sudarinėjant kandidatų sąrašus naujiems rinkimams. Neabejotinai pagyvintų ir padarytų įdomesnę bei efektyvesnę pačią rinkimų eigą, teigiamai įtakotų rinkimų rezultatus, priverstų gerokai pasitempti pretenduojančius būti išrinktais būsimai kadencijai“, 2011.11.07 kreipėmės į LR Prezidentę.

2011.11.29. gavome LR Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės atsakymą  Nr.(1D-4969; 1D-5188; 1D-5189) 2d-7727, kuriame iš esmės pritariama mūsų siūlytai iniciatyvai. Šiame atsakyme buvo rašoma, kad mūsų siūlymai bus perduoti Seimo Valstybės valdymo savivaldybių komitetui.
Prašome pasidomėti ar išsakytiems siūlymams buvo pritarta minėtame komitete.
Kadangi rinkimai tiek į LR Seimą, tiek į savivaldybių tarybas, kaip rodo rinkimų rezultatai, tampa vis mažiau įdomūs, vyksta vangiai ir nepritraukia didžiosios dalies Lietuvos rinkėjų, esame įsitikinę, kad aukščiau išsakytos naujovės yra būtinos.
Kviečiame LR Prezidentę savo kompetencijos ribose paremti mūsų iniciatyvą.

LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas
Parengė Kęstutis Balčiūnas

***

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

SIŪLYMAS įvesti pataisą rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, papildyti rinkimų į LR seimą bei savivaldybių tarybas biuletenį
Vilnius, 2012 04 30

Atitinkamais raštais su mūsų sąjungos siūlymais „įvesti pataisas rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, kad išrinktas ir mandato atsisakęs kandidatas nebeturėtų teisės jo perleisti rikimų barjero neįveikusiam kolegai su išimtimi, kuri tegali būti išrinkto kandidato mirtis arba ilgą nedarbingumą įtakojanti liga. Kitu atveju, tokio asmens rinkimuose iškovotas mandatas privalėtų atitekti sekančiam, daugiausiai rinkėjų balsų surinkusiam kandidatui, nepriklausomai nuo jo atstovaujamo sąrašo“.
Taip pat dėl „Rinkimų biuletenio papildymo „raudonaisiais“ neigiamo reitingavimo langeliais, kurie parodytų objektyvesnę rinkėjų nuomonę dėl vieno ar kito kandidato bei konstruktyviai ir atsakingai pasitarnautų ateityje sudarinėjant kandidatų sąrašus naujiems rinkimams. Neabejotinai pagyvintų ir padarytų įdomesnę bei efektyvesnę pačią rinkimų eigą, teigiamai įtakotų rinkimų rezultatus, priverstų gerokai pasitempti pretenduojančius būti išrinktais būsimai kadencijai“, 2011.11.07 kreipėmės į LR Prezidentę, LR Seimo Pirmininkę ir LR Vyriausiosios Rinkimų komisijos Pirmininką.
2011.11.15. gavome LR Seimo kanceliarijos Priėmimo poskyrio vedėjo Petro Marudino atsakymą  Nr. S-2011-9869, kuriame buvo rašoma, kad mūsų siūlymai bus perduoti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.
Prašome pasidomėti ar išsakytiems siūlymams buvo pritarta minėtame komitete. Jeigu jie iki šiol nebuvo svarstomi, prašome įpareigoti minėtą komitetą tai padaryti kuo skubiau.
Kadangi rinkimai tiek į LR Seimą, tiek į savivaldybių tarybas, kaip rodo rinkimų rezultatai, tampa vis mažiau įdomūs, vyksta vangiai ir nepritraukia didžiosios dalies Lietuvos rinkėjų, esame įsitikinę, kad aukščiau išsakytos naujovės yra būtinos.
Norime pažymėti, kad LR Prezidentė ir LR VRK Pirmininkas mūsų siūlymams pritarė, tačiau reikalinga, kad tokį įstatymą inicijuotų LR Seimas.
Preliminarios apklausos parodė, kad ši iniciatyva jau susilaukė didelio potencialių rinkėjų susidomėjimo bei palaikymo. Tačiau šį, tikrai reikalingą ir savalaikiai pribrendusį klausimą išspręsti būtų daug greičiau ir paprasčiau, jeigu tam pritartų patys Seimo nariai.
Kviečiame LR Seimo Pirmininkę ir Seimo narius mūsų iniciatyvą apsvarstyti artimiausiame Seimo posėdyje ir jai pritarti.

LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas

Parengė Kęstutis Balčiūnas
****
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos Pirmininkui Zenonui Vaigauskui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos

SIŪLYMAS  ĮVESTI  PATAISĄ  RINKIMŲ  Į  LR SEIMĄ BEI SAVIVALDYBIŲ  TARYBAS ĮSTATYME

Vilnius, 2011 11 07

Jau kuris laikas rinkimuose į LR Seimą ir ypač į Savivaldybių tarybas ryškėja rinkėjus klaidinanti, nesąžininga, nors įstatymiškai ir įteisinta tendencija.
Pirmosiose kandidatų į atitinkamas institucijas sąrašų vietose įrašomi vienaip ar kitaip pasižymėję, nepriekaištinga reputacija bei savo nuveiktais darbais pagarbą ir teigiamą įvaizdį visuomenėje pelnę žmonės. Suprantama, tai pasitarnauja pritraukiant rinkėjų dėmesį bei vėliau atiduodant savo balsus už atitinkamą, jų simpatijas pelniusį sąrašo lyderį bei jo vedamą kandidatų sąrašą ar grupę.
Tačiau, po rinkimų, neretas šių lyderių atsisako mandato, savo vietą užleisdamas žemesnėje vietoje atsidūrusiems kolegoms, tuo būdu suteikdamas teisę gauti mandatą į atitinkamą instituciją dėl nesurinkto reikiamo skaičiaus balsų nepatekusiems arba kitaip tariant – rinkimų barjero neįveikusiems bendražygiams. Ši tendencija ypač būdinga mažiau populiarioms partijoms ar visuomeniniams judėjimams.
Tokie atitinkamų sąrašų lyderių demaršai ir rokiruotės dažnai nuvilia, rinkimų peripetijose bei užkulisiuose mažiau susigaudančius rinkėjus, kurie lieka apgauti ir nuvilti tarpe išrinktųjų nebeatrasdami savo favoritų.
Siekiant, kad rinkimai į aukščiau minėtas institucijas būtų skaidrūs bei sąžiningi, o jų rezultatai  nenuviltų balsavusiųjų, siūlome rinkimų įstatyme įvesti pataisą, apribojančią tokius, konkrečiuose rinkimuose mandatus laimėjusių atitinkamo sąrašo lyderių veiksmus.
Siūlome, kad išrinktas ir mandato atsisakęs kandidatas nebeturėtų teisės jo perleisti rikimų barjero neįveikusiam kolegai. Išimtis tegali būti tik mirtis arba ilgą nedarbingumą įtakojanti liga.
Kitu atveju, tokio asmens rinkimuose iškovotas mandatas privalo atitekti sekančiam, daugiausiai rinkėjų balsų surinkusiam kandidatui, nepriklausomai nuo jo atstovaujamo sąrašo. 
Tam įvertinti ir nustatyti yra atitinkamos balsų skaičiavimo taisyklės bei metodikos. 
Tokia įstatymo pataisa rinkimus padarytų skaidresnius, sąžiningesnius, o rinkėjams suteiktų galimybę išsirinkti tuos kandidatus, už kuriuos jie balsavo rinkimų dieną.

LLKS  valdybos pirmininkas Jonas Burokas
Dokumentą parengė: Kęstutis Balčiūnas
****

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos Pirmininkui Zenonui Vaigauskui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
SIŪLYMAS PAPILDYTI RINKIMŲ Į LR SEIMĄ BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBAS BIULETENĮ

Vilnius, 2011 11 07

Prieš kurį laiką rinkimų į Lietuvos respublikos Seimą bei  Savivaldybių tarybas biuletenyje atsirado papildymas, taip vadinami „žalieji“ langeliai, suteikiantys rinkėjams teisę reitinguojant į pirmąsias partijų sąrašo vietas iškelti patikusius kandidatus.
Tai suteikė galimybę pasirinkti labiau patyrusius, savo nuveiktais darbais pelniusius rinkėjų pagarbą bei simpatijas atitinkamų partijų ar visuomeninių organizacijų narius, juos iškeliant į lyderiaujančias konkretaus sąrašo vietas.
Tačiau toks skirstymas neužtikrino galimybės rinkėjams pasirinktame sąraše kritiškai vertinti kitus, kadencijos metu jų manymu netinkamai viešumoje besielgiančius, posėdžius praleidinėjančius ar tiesiog nekonstruktyviai bei neproduktyviai dirbančius jų anksčiau išrinktus bei naujai renkamus žmones.
Kad būtų galimybė rinkimų metu kritiškiau vertinti konkretaus sąrašo kandidatus, siūlome nuo ateinančių LR Seimo rinkimų įvesti ir „raudonuosius“, neigiamo reitingavimo langelius, į kuriuos įrašius atitinkamo sąrašo kandidatų numerius, šie būtų keliami į paskutiniąsias sąrašo vietas arba tiesiog iš jo šalinami. Jeigu rinkimuose kandidatuojančio asmens numeris įrašytas pirmajame teigiamo reitingavimo langelyje teikia pirmenybę prieš kitus sąrašo kolegas, tai tokio kandidato numeris pirmajame neigiamo reitingavimo  langelyje, pastarąjį keltų į paskutinę sąrašo vietą. Toliau, atitinkamai pagal formulę: N-(minus)1, N-2, N-3, N-4, kur N reikštų paskutiniojo atitinkamo sąrašo kandidato numerį.
Toks reitingavimas parodytų objektyvesnę rinkėjų nuomonę dėl vieno ar kito kandidato bei konstruktyviai ir atsakingai pasitarnautų ateityje sudarinėjant kandidatų sąrašus naujiems rinkimams. Neabejotinai pagyvintų ir padarytų įdomesnę bei efektyvesnę pačią rinkimų eigą, teigiamai įtakotų rinkimų rezultatus, priverstų gerokai pasitempti pretenduojančius būti išrinktais būsimai kadencijai. Rinkimai taptų demokratiškesni ir pritrauktų didesnį rinkėjų skaičių.

LLKS  valdybos pirmininkas Jonas Burokas
Dokumentą parengė:Kęstutis Balčiūnas