Aktualijos

Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo tarybai ir kitoms tarybą formuojančioms institucijoms

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

 Valstybės jubiliejų  sutikime grąžindami Nacionaliniam visuomeniniam transliuotojui Lietuvos vardą 

Esame pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų valstybės vardą iš Nacionalinio transliuotojo (NT) eterio. Jis asmeniškai atsakingas už sprendimą valstybę apibūdinantį, visavertį ir netrumpintą žodį „Lietuvos“ pašalinti iš kasdieninio Nacionalinio transliuotojo prisistatymo žmonėms garsiniu, tekstiniu bei vaizdiniu pavidalu. Lietuvos radiją ir televiziją įkūrė 1990 metais Tautos valią vykdžiusi Aukščiausioji taryba. Direktoriaus valia Nacionalinis transliuotojas šalies valstybingumo 100-metį švęsiančią tautą pasitinka bedvasiais, belyčiais, išvalstybintais trumpiniais „LRT radijas“, „LRT žinios“, „LRT televizija“.LRT Ankstesnė Nacionalinio transliuotojo taryba, vadovaujama D. Radzevičiaus, tinkamai nesureagavo į priešvalstybiniu vadintiną direktoriaus sprendimą, įžeidusį daugybės piliečių patriotinius jausmus ir prieštaraujantį Nacionalinio transliuotojo misijai.

Reikalaujame, kad naujos sudėties Žyginto Pečiulio vadovaujama Lietuvos radijo ir televizijos taryba:

  • Panaikintų NT generalinio direktoriaus 2012 m. įsakymus, pašalinusius Lietuvos valstybės vardą iš Nacionalinio transliuotojo eterio šaukinių ir ekrano užsklandų;
  • Atšauktų su šiais sprendimais susietų, bereikšmių ir bedvasių, su Lietuvos kultūra, istorija ir jos piliečių savimone nesusietų ekrano užsklandų „LRT“ naudojimą Lietuvos televizijoje ir kitur. Tokios užsklandos netinka ilgaamžį valstybingumą turinčios šalies nacionalinės televizijos veidui. Į eterį turi grįžti šaukiniai bei užsklandos „Lietuvos radijas“ ir „Lietuvos televizija“;
  • Prašome, kad LR Seimo Kultūros komitetas įvertintų Lietuvos nacionalinio transliuotojo vadovo veiksmus ištrinant iš eterio Lietuvos vardą. 

(Šiam laiškui pritariančius pavienius piliečius bei NVO atstovus prašome siųsti savo sutikimą, kad pritariančio šiam laiškui LR piliečio vardas, pavardė (NVO pavadinimas) ir miestas (ar rajonas) būtų įrašyti po šiuo laišku. Prašome siųsti tokius asmeninius sutikimus-pritarimus kuo skubiau į šį elektroninį paštą: reikialietuvos@gmail.com)   

Violeta Anankienė (Kauno raj.), Kazimieras Ananka (Kauno raj.), Jonas Baltušis (Kaunas), Aldona Bieliauskienė (Kaunas), Rita Bieliauskaitė (Kaunas), Jurgis Bielinis (Kauno raj.), Arūnas Burlingis (Kaunas), Eglė Čapskienė (Vilnius), Elena Čapskytė (Vilnius), profesorius Vytautas Daujotis (Vilnius), Janina Dovydaitienė (Kaunas), Danutė Isevičienė (Kaunas), profesorius dr. Jonas Jasaitis (Vilnius), Jonas Jaudegis (Kaunas), Virginija Jurgilevičienė (Klaipėda), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Vilius Mikalajūnas (Kaunas), Bronė Mikalajūnienė (Kaunas), Eglė Mirončikienė (Vilnius), Mindaugas Patackas (Kaunas), Laima Skinulienė (Kėdainiai), Dionyzas Varkalis (Klaipėda), Rimvydas Žiliukas (Kaunas).

tiesos.lt

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Papildytas pasirašiusiųjų sąrašas 03.14.2017.

  Violeta  Anankienė (Kauno raj.), Kazimieras  Ananka (Kauno raj.), Alvita Armanavičienė (Vilnius), Jonas Baltušis (Kaunas), Aldona Bieliauskienė (Kaunas), Rita Bieliauskaitė (Kaunas), Jurgis Bielinis (Kauno raj.), Arūnas Bingelis (Vilnius), Arūnas Burlingis (Kaunas), Eglė Čapskienė (Vilnius),  Elena Čapskytė (Vilnius), profesorius Vytautas Daujotis (Vilnius), Vidmantas Dikavičius (Kaunas), Janina Dovydaitienė (Kaunas), Eligijus Dzežulskis-Duonys, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas, Kaunas), Birutė Fedaravičienė (Kaunas), Aldona Marija Gedvilienė ( Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, KJPŽB pirmininkė, internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, Klaipėda), Stasys Gerdvila (Vilniaus raj.), Danutė Isevičienė (Kaunas), profesorius daktaras Jonas  Jasaitis (Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, laikraščio ,,Mokslo Lietuva” vyriausiasis redaktorius, Vilnius), Jonas Jaudegis (Kaunas), Virginija  Jurgilevičienė (Klaipėda), Jonas Kaminskas ( Raseinių raj.), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Pranas Kavaliauskas (LŽTGA Kauno sk. pirmininkas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Kęstutis Laurinaitis (Vilnius),  Eugenija Mažeikienė (Kaunas), Linas V. Medelis (Vilkaraisčiai), Leonas Merkevičius (Vilnius), Vilius Mikalajūnas ( Kaunas), Bronė Mikalajūnienė (Kaunas), Eglė Mirončikienė (Vilnius), Antanas Algimantas Miškinis (BVS prezidentas, Vilnius), Liucija Miškinienė (BVS narė, Vilnius), Mindaugas Patackas (Kaunas), Laimutė  Povilaitienė (Vilnius), Romualdas Povilaitis (LŽTGA pirminkas, Kauno raj.), Saulius Povilaitis (“Vilniui ir Tautai”, Vilnius), Vidmantas Povilionis (Nepriklausomybės Akto signataras), Irmantas Ramanauskas (Kaunas),  Laima Skinulienė (Kėdainiai), Valentinas Šapalas (Vilnius), Ričardas Šatas (Kaunas), Kaunas Edvardas Šiugžda (Kaunas), Livija Šiugždienė (Kaunas), Virginija Traškevičiūtė (Vilnius), Rūta Vaitiekūnienė (Kaunas), Elvyra Valiukaitė (Kaunas),  Dionyzas Varkalis (KLaipėda), Audronė Veilentienė (Kaunas), Rūta Zabielienė (Kaunas), Rimvydas Žiliukas (Kaunas), Albertas Žostautas ( “Miškų” vyr. redaktorius). Dabar yra  54 pritariančių piliečių parašai.

Tiesos.lt portale  nurodytas parašų kiekis jau  viršytas dvigubai .
 Reikia kalbinti pažistamus gyvai, talpinti nuorodas  inter.  komentaruose (ištrinant www. ir tada, tos internetinės  nuorodos į tiesos. lt, neištrins delfi.lt. ir kiti  portalai.
 Visi lietuviai, bei kitų tautybių Lietuvos patriotai,  turėtų talpinti nuorodas bei tekstą į veidaknyges…
 Lietuviakalbiai (taip formalius- ,,šiaudinius” – lietuvius  taikliai paibūdino V. Radžvilas) to nedarys, bet tegu jie  supranta, kas jie tokie. Nors tokie, lietuvybei ir  valstybingumui abejingi  narciziški vartotojai,   kaišosi gražiausiomis plunksnomis savo  feisbukuose, bet išduoda jų  akys ( kaip žuvų) abejingos, drungnos ir baugščios.. 

 Kai parašų piliečių laiške bus virš  šimto, su kaupu, bus galima siųsti Vilniun…
 Padirbėkim ir trispalvė  (Lietuvos šaukinys ) virš NT ,,bokšto” vėl gaus galimybę laisvai pleventi…
 Algirdas Karčiauskas, Kaunas.