Lietuviai pasaulyje

KOVO 11-OSIOS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS BERISSO MIESTE ARGENTINOJE

Written by Redakcija · 53 sec read

Kovo 11 osios minVisi  Kovo 11 osios mineji2017 m. kovo 11 dieną Berisso miesto (Argentina) lietuvių bendruomenė, kurią sudaro lietuvių draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“nariai, kartu su lietuviška radijo valandėle „Ecos de Lituania“, šventė Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

uz stalo   grozio karalCeremonija vyko prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“ pačiame Berisso miesto centre. Lietuvių šventėje dalyvavo Berisso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatorius Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lietuvių draugijos „Nemunas“ atstovė Viviana Santucci Gabriunas, lietuvių draugijos „Mindaugas“ valdybos pirmininkas Raul Petronis, radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ atstovai ir kiti bendruomenės nariai.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo sukakties 27-ųjų metinių šventė prasidėjo Argentinos ir Lietuvos himnais. Po to J. I. Fourment Kalvelis visus susirinkusius pasveikino Berisso miesto savivaldybės mero vardu. Apie šią Lietuvai istorinę datą kalbą pasakė Ramunė Augustė Mickevičiutė, Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakulteto praktikantė. Taip pat „Nemuno“ vardu kalbėjo Viviana Santucci Gabriunas. Vėliau pasisakė „Mindaugo“ atstovas Facundo Salvatierra. Ceremonijos pabaigoje Lietuvos Universiteto praktikantė Emilija Salomėja Pakalnytė pagrojo kanklėmis. Šventė tęsėsi lietuvių draugijos „Mindaugas“ patalpose, kur buvo padengtas šventinis stalas, visi dalyviai kartu sudainavo „Ilgiausių metų“!

logo Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas” de Berisso
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”

Correo electrónico / El.paštas: sociedad.nemunas@gmail.com

Dirección / Adresas: Av. Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18. Berisso (1923) “Capital Provincial del Inmigrante” – Buenos Aires – Argentina

Facebook: Sociedad Cultural Lituana Nemunas de Berisso – Nemuno lietuvių draugija  

Celular / mob. nr.: +54 9 221 616 4962+54 9 221 631 8102