Aktualijos

Lietuvos politikai, valdininkai ir televizijos paniekino HOLODOMORĄ

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 m.                          

 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui SkverneliuiLR Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai                                               

K R E I P I M A S I S   Lietuvos politikai, valdininkai ir televizijos paniekino HOLODOMORĄ

                                       Vilnius,  2018-11-15

Ukrainos Ambasada Lietuvos Respublikoje kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei Vilniaus ukrainiečių bendrija 2018-11-11 d. ORGANIZAVO Tarptautinės akcijos „UŽDEKIME ATMINTIES ŽVAKĘ“ 1932-33 m. Holodomoro Ukrainoje 85-ųjų metinių žudynių paminėjimą prie tremtinių paminklo Vilniuje.

Ukrainiečių genocido minėjimą pradėjo Ukrainos Vyskupas Vasil Tučiapec, o jam maldoje, susikaupime ir palaiminime patarnavo kunigai iš Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, Lenkijos.  Maldoje ir palaiminime buvo paminėtos bolševizmo aukos Ukrainoje.

Atvykę moksleiviai iš  Ukrainos perskaitė 80 nužudytų vaikų pavardes.

Tokie renginiai vyksta daugybėje Pasaulio valstybių.

Kalbėjusieji priminė apie 10 milijonų ukrainiečių numarintų badu derlingiausioje valstybėje.  Buvo kviečiami kovoti, kad tai niekada nepasikartotų, buvo reikalaujama, kad Rusija išvestų kariuomenę iš Ukrainos ir atlygintų padarytą žalą.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad Ukraina yra Europos apsaugos bastijonas nuo galimų antpuolių iš šiaurės ir rytų.

Iškilmingoje ceremonijoje  dalyvavo buvę politiniai kaliniai,  tremtiniai, sąjūdininkai, Laisvės kovotojai.

Čia nesimatė nė vieno seimūno ir aukštų valstybės pareigūnų. Nors kartą buvo  apsieita be politikų pompastiškų kalbų ir saviagitacijos rinkimams. Susirūpinimą kelia tai, kad šiam pasauliniam HOLODOMORO minėjimui jokio dėmesio neskyrė LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, kurioje yra net 49 Lietuvos parlamentarai.          
            Apmaudžiausia buvo tai, kad šio, daugybėje pasaulio valstybėse organizuojamo renginio,  neparodė nė viena Lietuvos televizija. Tačiau 12 valandą gretimai Lukiškių aikštėje Lenkijos Nepriklausomybės šimtmečio minėjimą aplankė daugelis politikų, atsakingų pareigūnų. Renginį  transliavo televizijos.    
            Lietuvos politikai bėga į renginius, kur galima pasirinkti daugiau rinkėjų balsų, o televizijos demonstruoja renginius, kas daugiau užmoka arba kur galima daugiau užsidirbti pinigų. TAIP DAŽNAI  PANIEKINAMI DIDELĘ REIKŠMĘ TURINTYS ŽMONĖMS RENGINIAI. Dar kartą įsitikinome, kad Lietuvos radijo ir televizijos vadovybė dirba labai tendencingai. Šį kartą buvo PANIEKINTA ilgus amžius trunkanti LIETUVOS ir UKRAINOS draugystė bei didžiausios Pasaulyje žudynės. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel. 8674 38465  

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com