Aktualijos

LIETUVOS POLITIKŲ IR VALDŽIAŽMOGIŲ TARNYSTĖ RUSIJAI

Written by Redakcija · 3 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Europos komisijos nariui atsakingam už aplinką, vandenynus ir
žuvininkystę Virginijui Sinkevičiui
Eeuropos komisijos konkurencijos generaliniam direktoratui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui

LR Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Mokslininkams
Stebėsenos komiteto nariams
Žvejams
Žiniasklaidai
ŽINIAI
Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen
Jo Ekscelencijai Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charles Michel
Jos Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkei Robertain Metsolos
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos generaliniam
direktoriui QU Dongyu

LIETUVOS POLITIKŲ IR VALDŽIAŽMOGIŲ TARNYSTĖ RUSIJAI

Vilnius, 2022-09-22

2020-12-11 Seimo valdančioji dauguma IN CORPORE ir KELETAS PRISIPLAKĖLIŲ nutarė UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.
Jau greitai 2 metai kai politikai su valdžios institucijų ir padlaižių
komandomis buldozeriu stumia žvejybos verslo uždraudimo įstatymų projektus ir balsuoja juos prastumti.
Jie rengiasi uždrausti verslinę žvejybą apie 50 Kuršių marių žvejybinių oprganizacijų.
Žinotina, kad uždraudus Lietuvos žvejams žuvauti Kuršių mariose dalį žuvų susigaus Kaliningrado srities žvejai. Tokia Lietuvos politikų ir valdančiųjų veikla yra tiesioginės tarnystės požymiai Rusijos ekonominiam ir politiniam kapitalui. Prisiminkime, kad pasienių su Rusija ir Baltarusija vandens
telkiniuose nuo 2013 metų Lietuvą valdantieji yra uždraudę žvejams verslininkams žuvauti. Tai reiškia, kad Lietuvą valdantys jau nuo 2013 metų tarnauja Rusijos ir Baltarusijos ekonominiam ir
politiniam kapitalui.

Viso pasaulio vyriausybės ir politikai skatina ir remia verslinę žuvininkystę. TIK Lietuvą
valdantys vieninteliai pasaulyje draudžia verslinę žvejybą. Tuo sukelia bedarbystę, didina socialinę atskirtį, bręsta neapykanta valdžiai, kuri VIENĄ DIENĄ gali išsilieti į masinius protestus.
Valdančiajai daugumai labai patinka kai politiniai kojotai, hienos ir maitvanagiai
tarnautų jų idėjų įgyvendinimui. Melagingiausi A. Gedvilienės aiškinimai pagal GAZPROMO
finansuojamo „Lašišos dienoraščio“ skundus apie žvejų verslininkų daromus nuostolius Lietuvos vandenyse. Apie tai, kad L. Jonauskas Seimo posėdyje aiškino, kad Lietuvos vidaus vandenyse likę mažiau žuvų negu šilutiškių šuliniuose. Žemės ūkio ministro K. Navicko postringavimai, kad verslinė
žvejyba draudžiama, nes įvyko žvejų mėgėjų ir žvejų verslininkų konfliktas. Aplinkos ministras S. Gentvilas prieš porą savaičių aiškino, kad verslinė žvejyba yra atgyvena

Visiems žinoma, kad viso pasaulio vyriausybės remia ir skatina verslinę žvejybą. Šimtai tūkstančių verslininkų laivelių kas rytą išplaukia žuvauti į pasaulio upes, ežerus, lagūnas, priekrantes ir atveža į rinką šviežių žuvų. Aplinkos ministras turėtų žinoti, kad Europos Sąjungos vandenyse labai trūksta žuvų ir ES valstybės žuvis masiškai importuoja iš kitų valstybių. ES skatina visokeriopai saugoti ir gausinti žuvų išteklius, kad kuo didesnius laimikius atvežtų žvejai verslininkai. Susidaro nuomonė, kad Lietuvos politinis elitas ir
valdininkija nori, kad Lietuva importuotų žuvis, kai Lietuvoje verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs.

Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas M. Majauskas pažadėjo 10 mln eurų verslinei
žvejybai uždrausti. Tačiau Lietuvos valdantieji negauna ir niekada negaus Europos Sąjungos pritarimo panaudoti tų milijonų žvejybos verslo uždraudimui.

Pinigai turi būti skiriami Ukrainai remti, medicinai, mokslui, socialinėms reikmėms, o ne politikų įsipareigijimų žvejams mėgėjams vykdyti.
Turbūt siekiant politinės naudos ir verslo žlugdymo Žemės ūkio ministerija 2022 metais kvotas specializuotai žvejybai išdavė mėnesiu arba dviem mėnesiais vėliau prasidėjus specializuotai žvejybai.
Visiems žinoma, kad gilinant Klaipėdos uostą vis daugiau sūrainio patenka į Kuršių marias.
Sūrainis vietinėms žuvims yra kenksmingas ir žuvys plaukia Kaliningrado kryptimi. Tuo labai
džiaugiasi Rusijos politikai ir žvejai. Gilinant Klaipėdos uostą išmestas gruntas buvo išverstas
dideliuose Priekrantės plotuose ir padarė šimtų milijonų eurų nuostolių gamtai ir žuvininkystei.
Tačiau tokia pramoninė invazija Lietuvos politikų ir valdančiųjų visiškai nedomina. Jiems labai
svarbu uždrausti verslinę žvejybą ir gauti politinį palaikymą iš žvejų mėgėjų.
Daugiau kaip metus kenčiant nuo COVID-19 pandemijos, daugiau kaip pusę metų patiriant
milžiniškus nuostolius dėl Rusijos vykdomo karo Ukrainoje politikai ir valdžiažmogiai tarytum
plėšikų ordos SIEKIANT POLITINĖS NAUDOS, KAD IŠ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ RINKIMUOSE
SURINKTŲ DAUGIAU BALSŲ NEGU IŠ ŽVEJŲ VERSLININKŲ, jau 2 metus terorizuoja
verslinę žvejybą,
2021-06-10 ŽŪM ministras paskelbė įsakymą Nr. 3D-382, kuriuo atsisakoma socialinių
partnerių pasiūlytų Projektų atrankos komiteto (PAK) narių paslaugų. Iš PAK narių sudėties buvo pašalinta 18 žymiausių žvejybos verslo, mokslo ir žuvininkystės specialistų. Šis PAKo sunaikinimas sudarė sąlygas ŽŪM ministrui lengviau pripažinti organizacijų projektus.

Ministras K. Navickas pašalinimą aiškino, kad tarp PAK narių būta interesų konflikto vertinant projektus.

ŽINOTINA, kad 18 PAK narių neturėjo jokios balsavimo teisės sprendžiant projektų tinkamumą.
Didžiosios valdžios ir politikos elitas nė piršto nepajudino, kad būtų išvalomos ir gilinamos
Nemuno deltos upės ko pasekoje gausėtų nertaviečių ir didėtų žuvų ištekliai. Žuvų išteklius galima gausinti draudžiant nors 2 mėnesiams žvejybą pavasarinio neršto metu.
Reikia pasidžiaugti, kad Lietuvos specialiosios tarnybos dirba taip gerai, kad sugebėjo
nustatyti, kad LR Seimas PAGAL KOPRUPCIJOS LYGĮ tarp Lietuvos atsakingiausių institucijų
užima TREČIĄJĄ VIETĄ. Tai reiškia, kad parlamentarai galėjo vykdyti kokių nors organizacijų
prašymus dėl verslinės žvejybos draudimo, kad pavyzdžiui skatinti žvejybos įrangos pardavimus.
Šie projektai esant didžiulei tarptauytinai įtampai, COVID-19 grėsmėms ir Rusijos karo
Ukrainoje nuostoliams sukelia žvejų verslininkų nepasitenkinimą ir priešpriešą. Šie projektai
TARNAUJA RUSIJOS POLITIKAI. Seimo nariai senai buvo įspėti, kad projektai padidins žuvų
sugavimus Kuršių mariose ir jie turėjo senai suprasti apie tarnystę Rusijai ir atsisakyti šių projektų įgyvendinimo.
Daugiau informacijos galima rasti www.fisheryabc.eu

Rengiama verslinės žvejybos politika prieštarauja LR Konstitucijai, LR Konkurencijos
įstatymui, mokslo rekomendacijoms, PASAULINEI PRAKTIKAI ir teisėtiems žvejų verslininkų
lūkesčiams.

TODĖL DAR KARTĄ PRAŠOME:
Atsisakyti priiminėti 4 Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektus.
Įpareigoti Žemės ūkio ministrą sudaryti Projektų atrankos komitetą arba palikti galioti buvusį.
Skirti limitus 2022 ir sekantiems metams verslinei žvejybai Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nomuojamose telkiniiuose ir tvenkiniuose.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas Leonas Kerosierius,

Tel. 8674 38465 el. p leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu