Aktualijos

LR Seimas nori girdyti Lietuvą alkoholiu

Written by admin · 3 min read

Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Valdybos Pirmininkei Reginai Narušienei
LR Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos K R E I P I M A S I S
Seimas nori girdyti Lietuvą alkoholiu


Vilnius 2011 11 15

1998 METAIS SEIMAS PRIĖMĖ VALSTYBĖS ALKOHOLIO KONTROLĖS PROGRAMĄ.

Programoje buvo numatyta iki 2010 metų alkoholio vartojimą sumažinti 25 proc., vartojimas faktiškai padidėjo 25 proc.

Seimas nuo 2012 01 01 nori panaikinti alkoholio reklamos draudimą

1858.XII.23 Vyskupas Motiejus Valančius lietuviškai parašė ganytojinį laišką blaivybės reikalu visiems tikintiesiems. Klebonai jį turėjo perskaityti iš sakyklų per tris sekančius sekmadienius ar šventadienius, sakydami pritaikytus pamokslus. Žmonės klausė vyskupo laiško su džiaugsmu ir ašaromis akyse.

Komunistinio genocido laikmečiu ir per pastaruosius dešimtmečius alkoholizmas Lietuvoje katastrofiškai vystėsi ir Lietuva pagal vidutinį alkoholio suvartojimą 1 – am gyventojui tapo pirmaujančių valstybių tarpe pasaulyje.

2011 metų pavasarį, LR Seimas suagituotas alkoholizmo industrijos šalininkų, pradėjo naikinti 2008 04 18 d. LR Seime priimtą pasaulyje neturinčias analogų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Šiomis pataisomis uždraudžiama alkoholio reklama ir sugriežtinama atsakomybė. Šios pataisos yra labai svarbios įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą ir siekiant mažinti alkoholio prieinamumą bei vartojimą.

2008 04 18 Seime svarstant ir priimant šias pataisas nebuvo iškilusių problemų dėl įstatymo įgyvendinimo.
Beveik 3 metus verslininkai, žiniasklaidininkai ir politikai tylėjo. Niekam nekvaršino galvų ir alkoholinių gėrimų VARTOTOJAI.
Kai 2011 kovo – gegužės mėnesiais alkoholio industrijos atstovai ir kai kurie politikai pradėjo totalinius veiksmus, kad būtų atšauktos 2008 04 18 alkoholio reklamos pataisos, tada pradėjo priešintis daugybė Lietuvos žmonių, visuomeninių organizacijų ir tikinčiųjų konfesijų atstovai. Alkoholinių gėrimų vartotojai tylėjo ir dabar tebetyli, nes manoma, kad tokia gausi alkoholinių gėrimų prekyba juos tenkina.

2011 11 08 į LR Seimo narius kreipėsi Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Netrukus LR Seimas laikys, moralės egzaminą. Balsuodami už arba prieš alkoholinių gėrimų reklamos išsaugojimą, Seimo nariai pademonstruos, kas jiems svarbiai: Lietuvos vaikų sveikata ir ateitis ar alkoholio gamintojų pelnas.

Ilgus metus bejėgiškai stebėjome, kaip geria ir prasigeria Lietuvos vaikai, nes jų girtavimas, prasidėjus agresyviai alkoholinių gėrimų reklamai, išaugo keliolika kartų. Šią kaltę bandantys nusimesti Seimo nariai visą atsakomybę siekia suversti tėvams ir šeimai.

Seimas laikys ir demokratijos egzaminą, nes kai kurie Seimo nariai, teigdami, jog pasigenda konstruktyvaus dialogo su sveikatos gynėjais, neįsiklauso į daugybės piliečių, moksleivių, tėvų organizacijų, bendruomenių, sveikatos specialistų, mokslininkų ir net tarptautinių ekspertų nuomonę. Atvirkščiai, siūloma nebijoti šių visuomenių grupių ir elgtis drąsiai – palaikyti tik ekonominį interesą.

Teigiama, kad vaikai alkoholio reklamos negali matyti, nes ji uždrausta po 23 valandos televizijoje ir radijuje. Tačiau sąmoningai nutylimas jiems keliamas išorinės, interneto ir spaudos reklamos pavojus. Teigiant, kad tvarkingų šeimų vaikai po 23 valandos turi miegoti ir negali matyti reklamų per televiziją, drauge patvirtinama, kad nereikia rūpintis socialiai apleistų ir netvarkingų šeimų vaikais, kurie tokios tėvų apsaugos tikėtis negali.

Nepaisant to, kad civilizuotose Europos valstybėse, kur geriančių vaikų procentas yra vienas mažiausių, (pvz. Norvegijoje ir Islandijoje), alkoholio reklama yra draudžiama, tačiau analogiški siūlymai Lietuvoje prilyginami radikalų siautėjimui ir talibaniškos tvarkos įvedimui.

Sveikos gyvensenos oponentai nuolat piktinasi tai Bažnyčios, tai visuomeninių organizacijų, tai sveikatos specialistų argumentais, aukščiau už viską iškeldami ekonominį motyvą ir teigdami, kad reikia skatinti Lietuvoje veikiančias alkoholio bendroves. Tai rodo, kad žmogaus gyvybė ir sveikata šiandien pralaimi siauram neatsakingo verslo siekiui gauti didesnį pelną žmonių, o šiuo atveju – ir vaikų sąskaita.

Linkiu, kad Jūsų balsavimas dėl alkoholio reklamos parodytų Lietuvos žmonėms politikų rūpinimąsi ne vien verslo grupių interesai, bet ir visų Lietuvos žmonių ateitimi.

Alkoholizmą propaguojantys Seimo nariai, valstybės tarnautojai, alkoholizmo industrijos atstovai ir įvairiausi patarėjai, padėjėjai sunerimo, nes išsigando Arkivyskupo ir kitų alkoholizmo priešininkų.

2011 11 16 Seimo komitetuose bus pradėtos svarstyti naujos alkoholio naudojimo įstatymų pataisos, kuriose siūloma naikinti 2008 04 18 d. LR Seime priimto Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Įsigaliojimo terminą siūloma perkelti į 2016 01 01. Tai yra atidėti 4 metams, o per tą laiką dabartinės ir naujosios kadencijos kai kurie seimo nariai imsis naujų žygių AMŽINAI PANAIKINTI 2008 04 18 dienos įstatymą. Susidaro nuomonė, kad Seimas tokias įstatymo pataisas sugalvojo tikėdamasis alkoholizmo industrijos ekonominės ir finansinės paramos partijoms, jų lyderiams ir Seimo nariams artėjančiuose Seimo rinkimuose.

2011 11 03 Seimo plenariniame posėdyje numatyta, kad šios pataisos 2011 12 20 d. bus svarstomos Seimo posėdyje. Seimas gali pakeisti šią datą, nes bijodamas visuomenės, dažnai manipuliuoja reglamentais.

Gruodžio mėnesį visas krikščioniškasis pasaulis susikaupęs maldoje ir darbais rengiasi švęsti Jėzaus Kristaus – Žmonijos atpirkėjo gimimą. Kai kurie Seimo nariai kartu su alkoholizmo industrijos atstovais stengsis panaikinti 2008 04 18 dienos įstatymo pataisą.

Atvykime į Seimą gruodžio 20 dieną ir padėkime LR Seimui nusimesti alkoholizmo industrijos ir kai kurių politikų inicijuotą alkoholizmo jungą. Būkime tų įvykių dalyviais ir liudininkais. Lemtingomis 1991 metų sausio dienomis apgynėme Lietuvos Nepriklausomybę. Neleiskime Seimui panaikinti 2008 04 18 dienos priimto alkoholio reklamos draudimo pataisų įstatymo.
Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo ir jį skatinančiųjų.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S.Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com