Tėvynė mūsų

Dėl teroristinių gaujų

Written by admin · 2 min read

LR Vidaus reikalų ministrui R.Palaičiui
LR Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui A.Anušauskui
LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui E.Zingeriui
LR Istorijos instituto direktoriui R. Mikniui
LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkui A.Dumčiui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos R E Z O L I U C I J A
Dėl teroristinių gaujų

Vilnius,  2012  01 04  Nr.2
Vilniaus sąjūdžiui apibendrinant minėjusius Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metus, turint omenyje bolševikinės propagandos gajumą, kelia susirūpinimą tai, kad buvusių, vadinamųjų „sovietinių partizanų” nusikaltimai fiksuojami tik mokslinėse publikacijose, o kai kurie teroristinių akcijų dalyviai iki šiol nebaudžiami skelbia Lietuvą šmeižiančias publikacijas. Labai svarbu, kad dabartinė ir ateities kartos nesietų teroristų su garbingu Lietuvos partizano vardu.
Vadinamieji „sovietiniai partizanai” niekada nesiekė atkurti Lietuvos nepriklausomybės.
1940 metais bolševikinės SSSR okupuotoje Lietuvoje remiantis VKP(b) politinio biuro, SSRS Komisarų tarybos direktyvomis ir nurodymais, paties Stalino žodžiais, bolševikų partinis aktyvas turėjo būti „veikiančios armijos rezervu ir pagalbininku” (MLTE. Vilnius, 1968. T.2. P.771). Jau pirmosiomis karo dienomis prieš Lietuvos gyventojus buvo įvykdyti žiauriausi nusikaltimai (Rainiai. Pravieniškės, Panevėžys. Červenė, Zarasai, kunigų žudymas (Budavonės miškas. … ).
Antrojo pasaulinio karo metais, Lietuvą okupavus Vokietijai, orlaiviais iš Sovietų Sąjungos buvo įmetamos ginkluotos grupės, diversinėms akcijoms (kartais veikusios su vietiniu bolševikiniu pogrindžiu) prieš Vokietijos vermachtą vykdyti.
Dėl šių grupuočių teroristinių akcijų prieš Vokietijos kariuomenę ir vokiečių administracijos tvarkomą Lietuvos ūkį visada nukentėdavo civiliai gyventojai. Sovietinės ginkluotos gaujos nejautė atsakomybės vietiniams gyventojams dėl savo veiksmų atsakomųjų represijų. Buvo deginami ištisi kaimai (Meilūnai ir Šlapekiai, Kaniūkai, Lauciūnai. Pirčiupis, … ), žudomi civiliai gyventojai, (vadovaujantis vermachto direktyva už vieną vokiečių kareivį, buvo nužudoma dešimtys civilių), vietiniai gyventojai išvežami priverstiniams darbams į Vokietiją.
Tokios akcijos gali būti įvardijamos tik kaip diversantų teroro aktai. Tai – nusikalstama veikla prieš taikius gyventojus, neturinti nieko bendro su Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo atkūrimu.
Partizanais galima laikyti tik bet kurios šalies vietinius gyventojus. kurie vykdo ginkluotą (ir neginkluotą) kovą su okupanto karinės ir sukarintos bei civilinės valdžiom struktūromis, jų aktyviais vietiniais kolaborantais, siekdami išvyti priešą ir atkurti savo valstybes nepriklausomybę.
Remdamiesi LGGRTC paskelbtomis publikacijomis apie vadinamųjų „sovietinių partizanų” nusikaltimus žmoniškumai – ypač Pietryčių Lietuvos kaimų deginimą, taikių gyventojų žudymą, ūkininkų apiplėšimą, taip pat remdamiesi akcijų dalyvių paskelbtais atsiminimais, reikalaujame, kad nusikalstamose akcijose dalyvavę vadinamieji „sovietinių partizanų” būriai būtų vadinami teroristinėmis gaujomis, o jų dalyviai atsakytų už karo nusikaltimus.

Tarybos pirmininkas                                      L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius                                A. Budriūnas

Tarybos narys                                             J. Česnavičius

Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis,  A. Ambrazas,  G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S.Boreika,  A. Bružas,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
  
  Pasiteiravimui: Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, A.Budriūnas + 370  673 95837,
                           L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370  699 37691,
       J. Česnavičius  + 370 682 87560,
                           El. paštas vilnius@sajudis.com   Interneto svetainė www.sajudis.com